Zahrada

SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ ÚRODY

Mnozí z nás si nad bohatou úrodou povzdychnou – kam s ní, aby vydržela? Ne každý má dobrý sklep či spíš, kde by bylo možné zeleninu skladovat. Sklizenou rodu můžeme úspěšně skladovat pouze, když zvolíme správný způsob jejího sběru i uložení.

ČESNEK

Termín sklizně: Závisí na úrodě, stavu konkrétního porostu, průběhu vegetace v konkrétním roce. Rané odrůdy jsme sklidili již na přelomu června a července, nejpozdější sklízíme koncem srpna a začátkem září. Při předčasné sklizni nastávají těžkosti s dosušením, při pozdní se hlávky otevírají a mezi stroužky se dostává hlína – hrozí znečištění, skladování je ztížené, hrozí hniloba stroužků.

Technika sklizně: Z kyprých půd česnek lehce vytáhneme, i když jen zatáhneme za nať. Pohodlnější je podebrat rostliny rýčem, rycími vidlemi, a až poté je vytáhnout. Hlavičky hned na záhonku ručně zbavíme zbytků hlíny. V žádném případě s nimi neklepeme o sebe, neoklepáváme je ani o nářadí nebo zem. Vznikla by drobná poranění, která by byla vstupní branou pro infekce, houbové a plísňové choroby. Sebraný česnek necháme v tenké vrstvě 3 až 5 dnů dosušit na vzdušném a stíněném místě. Pro snadnější manipulaci je lepší nechat česnek vzpřímeně, volně uložený v bedýnkách. Můžeme ho hned nasvazkovat (splést do copu), převázat motouzem a sušit zavěšený. Ve svazku (copu) by nemělo být více než 12 kusů paliček, neboť pak se dosušuje pomaleji. Není vhodné sušit svazky těsně pod střešním hřebenem, kde jsou vysoké teploty, paličky se tu doslova uvaří. Jako „sušák“ dobře poslouží i žebřík opřený o zeď nebo štafle.

Čištění a třídění hlávek: Můžeme se rozhodnout, jestli budeme sušit česnek s natí, nebo bez ní. Po vysušení nať odřízneme asi 3 cm nad paličkou, kořínky zkrátíme na 0,5 cm a odstraníme vrchní znečištěné obaly. Na ochranu stroužků necháme asi 2-3 sukénky (obaly). Kořeny s částí podcibulí můžeme sice odstranit už při sběru přímo na záhonku, hrozí však větší nebezpečí nákazy skrz čerstvý řez. Nať odřízneme kolmo, rovně nebo šikmo. Při šikmém řezu by se mohly hlavičky navzájem napichovat. Už při čištění vytřídíme hlávky/paličky podle zdravotního stavu a velikosti. Mechanicky poškozené hned spotřebujeme.

Skladování: Při dodržení optimální teploty -1 až 0 °C a vzdušné vlhkosti 65 % jsou ztráty minimální, jen asi 8 až 12 %, a délka skladování je až 7 měsíců, což je prakticky do nové úrody. Hlavičky/paličky v průběhu skladování pravidelně kontrolujeme, plesnivé a zpráchnivělé okamžitě likvidujeme.

česnek

CIBULE KUCHYŇSKÁ

Sklizeň a skladování: Postupujeme obdobně jako v případě česneku. U cibule je méně časté sušení ve svazcích nebo v pletenci. Ukazatelem správné zralosti a ideálního termínu na sklizeň je zatáhnutí krčku cibule, zalomení a usychání natě, vytlačování cibule na povrch řádku v záhonu a zbarvení suknic.

Po dosušení nať nad zalomeným krčkem odřízneme, kořínky zkrátíme podobně jako u česneku na 0,5 cm.

cibule

BRAMBORY

Sklizeň: Po odumření natě necháváme hlízy v půdě ještě asi 2 – 3 týdny, aby vyzrála šlupka a zpevnila se. Ze země je dobýváme (vykopáváme) opatrně podebráním motykou. Po sklizni je dosušíme v tenké vrstvě v bedýnkách na stíněném, ale vzdušném místě přibližně 1 týden.

Vytřídíme je podle zdravotního stavu a velikosti. Brambory se zelenou šlupkou vyhodíme, neboť obsahují alkaloid solanin, takže nejsou vhodné ke konzumaci.

Skladování: Optimální teplota na skladování je 5 °C, vhodný je tmavý a větraný prostor. Některé odrůdy mají krátké období vegetačního klidu bez klíčení, při vyšší teplotě tedy začnou už v prosinci až únoru předčasně klíčit, a snižuje se tak jejich konzumní hodnota. Hlízy můžeme probrat a klíčky včas ručně odstranit, aby si hlízy zachovaly své dobré vlastnosti. Pro lehčí manipulaci, přehled a kontrolu v průběhu skladovaní, je vhodné uložit brambory do bedýnek.

brambory

Připravila: Ing. Olga Szabóová

Foto: Thinkstock