Zahrada

Plísně na zelenině

V tomto období začíná možnost prvního výskytu plísně bramborové na bramborách i rajčatech. V porostech rajčat je vhodné odstranit spodní listy, které jsou blízko u země a zůstávají dlouho orosené. Jsou to první místa pro výskyt plísně.

Proto je nutné neodkladně začít s chemickou ochranou. Postřik provádíme ráno, případně k večeru, nikdy v poledním vedru. Do přípravku se vyplatí přidat smáčedlo pro dobré ulpění postřiku na listech. Jako smáčedlo poslouží i několik kapek jaru.

Listy zdravé okurky

Především za vlhkého počasí, silných ros a nevhodně zvoleného pozemku, těžké slévavé půdy, se objevují na listech brambor i rajčat bledé šedozelené podlouhlé oválné skvrny. Modrošedé plísňové skvrny bývají později překryty černěmi nebo jinými druhy hub. Napadené listy usychají a předčasně odumírají. Výnos i skladovatelnost cibule jsou výrazně sníženy. Plíseň přezimuje myceliem v cibulích a semenech a na napadených rostlinných zbytcích. Optimální podmínky pro šíření plísně jsou při teplotě15–20 °C a vzdušné vlhkosti 80 %. Při teplotě nad 25 °C nebo pod 7 °C stejně jako při vlhkosti pod 60 % plíseň nevzniká. Silné rosy podporují její šíření. V náchylnosti k plísni existují mezi jednotlivými odrůdami rozdíly. Nezbytným opatřením k omezení plísně je dostatečná vzdálenost řádků (alespoň 30 cm), přispívající k lepšímu provzdušnění porostu, a tedy i k rychlejšímu osychání. Chemická ochrana se provádí od počátku napadení opakovaně. Postřik musí listy dostatečně smáčet a udržet se na nich.

Plíseň bramborová na listech rajčat

Nejobávanější chorobou je bezesporu plíseň okurková. Prvotními příznaky jsou na horní straně listů hranaté žlutozelené skvrny, ohraničené listovými žilkami. Počet skvrn se rychle zvyšuje. Na spodní straně dochází k tvorbě šedofialového mycelia. Napadené pletivo během několika málo dní hnědne a listy i celé rostliny odumírají. Zajímavé je, že do roku 1984 byla ve střední Evropě plíseň okurková bezvýznamná. Od té doby se však vyskytuje pravidelně. Je prokázáno, že houba v našich podmínkách nepřezimuje. Sporangia plísně okurkové jsou k nám přinášena větrem z oblastí s celoročním pěstováním. Ze sporangií se na listových plochách uvolňují zoospory, které při ovlhčení listů infikují průduchy rostliny. Za vlhka se proto onemocnění velmi rychle šíří. Při silném infekčním tlaku a teplotě 20–25 °C stačí pouze dvouhodinové ovlhčení listů. Pokud jsou teploty nižší, nezbytná doba ovlhčení listů se několikanásobně prodlužuje. Rozhodně se vyplatí věnovat pozornost prevenci. Při pěstování ve sklenících a fóliovnících dbáme důsledně na dokonalé větrání. Při pěstování na volném záhoně vybíráme stanoviště plně osluněné, s přirozeným prouděním vzduchu. Vždy preventivně ošetřujeme.

Plíseň bramborová

Plíseň cibulová

Chemická ochrana by se měla provádět vhodnými a moderními přípravky. Velmi dobrých výsledků dosáhneme použitím fungicidu Teldor 500 SC. Má vynikající účinek při ochraně jahodníku, maliníku, okrasných rostlin, révy vinné a rajčete proti šedé hnilobě, višní a meruněk proti moniliové spále a višní, třešní, slivoní, meruněk, broskvoní, nektarinek proti moniliové hnilobě. Výhodou je také preventivní aplikace. Dalším vhodným fungicidem je Antre 70 WG. Tento fungicidní přípravek je určen k ochraně proti strupovitosti u jádrovin, u révy vinné proti plísni révové, červené spále i černé skvrnitosti, proti plísni bramborové a u okrasných rostlin proti rzi karafiátové. Přípravek lze použít preventivně.

ODBORNÍK RADÍ

Ing. Ludmila Dušková:

Chemická ochrana by se měla provádět vhodnými a moderními přípravky. Velmi dobrých výsledků dosáhneme použitím fungicidu Teldor 500 SC.

TELDOR® 500 SC

je fungicid s vynikajícím účinkem k ochraně jahodníku, maliníku, okrasných rostlin, révy vinné a rajčete proti šedé hnilobě, višní a meruněk proti moniliové spále a višní, třešní, slivoní, meruněk, broskvoní a nektarinek proti moniliové hnilobě. Další vlastnosti: preventivní aplikace, působí kontaktně, proniká do listů. Výsledkem je dlouhodobá účinnost proti danému škodlivému činiteli.

ANTRE® 70 WG

je fungicidní přípravek k ochraně proti strupovitosti u jádrovin, u révy vinné proti plísni révové, červené spále i černé skvrnitosti, proti plísni bramborové a u okrasných rostlin proti rzi karafiátové. Přípravek lze použít preventivně, účinkuje na povrchu rostlinných pletiv.

Text a foto: Ing. Ludmila Dušková :: Odpovědná redaktorka: Lucia Pristachová Hô-Chí