Zahrada

MÁTE PAŘENIŠTĚ? VYPĚSTUJTE SI SADBU A RANÉ DRUHY ZELENIN

Pokud máte pařeniště, můžete začít s prvními výsevy mnohem dřív, než to dovolí půdní a klimatické podmínky pro venkovní pěstování, a nemusíte čekat, až pomine nebezpečí pozdních mrazíků. Část pařeniště většinou využíváme pro vypěstování sadby a část k přirychlování některých raných zelenin.

UŽITKOVÁ ZAHRADA

Začínáme s výsevem a předpěstováním sadby košťálovin a salátu pro venkovní výsadbu. Vyplatí se ponechat část pařeniště pro výsev teplomilných druhů a květin.

Osivo vyséváme do vyznačených řádků.

PRAVIDLA VÝSEVU

Výsev v pařeništi se provádí do dobře připraveného vlhčího substrátu, nejvhodnější je výsev do řádků, kde již v průběhu setí budeme dbát na vzdálenosti jednotlivých rostlin. Pro předpěstování sadby volíme vzdálenost řádků 10 cm a řídký výsev, aby vypěstovaná sadba byla silná, ne vytažená nahoru. Současně je tento způsob vhodnější pro rostliny, které zůstanou v pařeništi delší dobu a nebudou se přepichovat – např. pór.

Pro vyznačení řádků se využívá buď řádkovač (marker), nebo je možné použít provázek napnutý mezi dvěma kolíky. Výsev na široko se provádí u rostlin, které se budou přepichovat. Pro tento způsob ale platí, že pak máme ztíženou možnost pletí a okopávky. Osivo se vysévá do hloubky asi 0,5 cm, semínka se nesmějí tzv. utopit, klíčení by se tím značně protáhlo, nebo by bylo nestejnoměrné. Po vysetí je dobré osivo mírně přimáčknout prkénkem a výsev pokropit vlažnou vodou.

Řádky si vyznačíme markerem nebo provázkem.

 

CO DRUH, TO JINÉ POŽADAVKY

Při výsevu vždy vycházíme z požadavků určitého druhu zeleniny, proto např. nevyséváme pod stejné okno košťáloviny, které jsou otužilejší a potřebují častější větrání, a teplomilné okurky či papriky, které jsou vůči chladu citlivé. Vypěstovaná sadba se využívá nejen pro venkovní výsadbu, ale i pro dopěstování v pařeništi. Největším problémem jsou houby, které způsobuje padání klíčních rostlin. V odpovídajících podmínkách, jakými jsou vlhko, teplo a hustý výsev, napadá krčky mladých semenáčků. Nejčastějším příznakem je vodnatění a postupné černání kořenového krčku mladých rostlin. Kořenový krček se v místě napadení zužuje, rostliny se sklánějí k zemi, „padají“ a hynou. V některých případech rostliny hynou ještě před vzejitím.

Vzcházející výsev…

… a takto vypadá padání klíčních rostlin.

 

POZOR NA ŠÍŘENÍ NÁKAZY

V porostech se padání klíčních rostlin většinou šíří ohniskově. V jiných případech dochází k hnědnutí nebo černání a postupnému odumírání kořenů, případně celých klíčků. Tato choroba napadá především předpěstované sadby, nejčastěji do fáze dvou až čtyř pravých listů. Plodiny s pomalým počátečním růstem jsou poškozovány mnohem více. Původci padání většinou přežívají saprofyticky v půdě nebo na posklizňových zbytcích. V některých případech mohou být houby přenášeny též infikovanými semeny a sadbou. Protože se jedná o typickou komplexní chorobu, má každý původce i jiný vývojový cyklus.
Padání klíčních rostlin podporuje především nedostatek světla, nadbytek vody, utužená půda a vysoké teploty půdy i vzduchu. Sadbu rostlin je třeba předpěstovávat v prostředí s dostatkem světla, s nepříliš vysokou teplotou a jen s přiměřenou zálivkou. Pěstební substráty musejí být čisté od původců padání. Komposty musejí být vyzrálé. Důležitá je též kvalitní příprava seťového lůžka, nepříliš hluboké setí, vhodná hustota a nepřehnojování dusíkem.

Mladá sadba

JAK NA OŠETŘENÍ

I když použijeme kvalitní substrát, vyplatí se výsev ošetřit kombinovaným fungicidním přípravkem Previcur Energy zelenina, kde je účinná látka rostlinami přijímána jak nadzemními částmi rostlin (již po 30 minutách), tak i kořeny. Přípravek se vyznačuje systémovým účinkem k hubení půdních a listových chorob v zelenině jako salát, okurky, košťálová zelenina, zelí, kapusta, květák, růžičková kapusta, kedlubny a okrasné rostliny. Působí preventivně i kurativně (léčebně). Je ideálním řešením k ochraně okurek proti plísni okurkové, košťálové zeleniny proti plísni zelné a půdním houbám Oomycetes, salátu proti plísni salátové. Potřebné množství přípravku odměříme a rozpustíme v malém množství vody. Za stálého míchání doplníme na požadovaný objem. Velmi důležité je udržovat stejnoměrnou vlhkost zeminy, nepřelévat ji a udržovat řídký výsev.

Text a foto: Jana Kopřiva