Zahrada

VYBÍRÁME POVRCH PRO OKOLÍ BAZÉNU

Venkovní BAZÉN TVOŘÍ DOMINANTU každé zahrady. Při jeho realizaci je však třeba vedle klíčových vlastností a technických parametrů dbát také na POVRCH, který umístíme do jeho okolí. Ideální povrch by měl být nejen ESTETICKÝ, ale i FUNKČNÍ, a to zejména po stránce odolnosti, bezpečnosti a snadné údržby.

Všeobecně platí, že plochy kolem bazénů by měly být pevné a stabilní. Typ povrchu, který na ně bude aplikován, již ovšem závisí výhradně na vkusu každého z nás. Vybírat můžeme v současné době z velmi široké nabídky jak přírodních, tak umělých materiálů. Při výběru konkrétního typu hraje nejdůležitější roli jeho struktura, na základě níž lze do budoucna usuzovat, zda bude povrch praktický, bezpečný a snadno čistitelný.

DRUHY POVRCHŮ A JEJICH VÝBĚR

Měkké přírodní povrchy: u měkkých přírodních povrchů se mezi uživateli největší oblibě těší tráva. Její výhodou je sice přírodní vzhled, ale největším negativem je bezesporu nepořádek. Hlína a další nečistoty se mohou velmi snadno z nohou přenést do bazénu a znečistit vodu.

Pevné povrchy: v případě pevných povrchových úprav je nejčastější volbou dlažba, a to především zámková a betonová. Jsou levné, odolné a na výběr je mnoho různých variant. Hlavní nevýhodou je vysoká absorpce tepla. Přestože vysoká pevnost těchto typů povrchů na jedné straně značnou měrou přispívá k jejich odolnosti, na straně druhé může představovat značné riziko pádů a úrazů. U pevných přírodních materiálů jako jsou kameny, hrozí nebezpečí pádu také z důvodu nerovností. V případě dlažeb je zase nebezpečí nejčastěji spojováno s jejich možnou kluzkostí.

Umělé povrchy: samostatnou oblast povrchů, které je do okolí bazénů možné umístit, představují povrchy umělé. Mezi ně je možné zařadit například umělý kámen, dřevoplast či gumu. Mají přiměřenou cenu a doboru odolnost.
U povrchů klasifikovaných jako umělé představuje nepřirozený vzhled jednu ze zásadních vlastností, které hovoří v jejich neprospěch. Umístění nepřírodního materiálu do prostředí zahrady totiž může být pro řadu uživatelů nepřekročitelnou překážkou.

NEJČASTĚJŠÍ NEŠVARY POVRCHŮ

Každý typ povrchu, který je možné do okolí bazénu umístit, má svá pro a proti nejen z hlediska praktického, ale také po stránce estetické. Mezi nejčastější nešvary, s nimiž se v praxi můžeme setkat, patří zejména plevel vyrůstající ze spár a mezer pevných povrchů. Ten hyzdí jak povrch samotný, tak i celkový dojem bazénu a jeho okolí. Další problém může s postupem času vyvstat také s uvolňováním písku ze spár mezi kameny, který funguje jako výplňový materiál.

AKTUÁLNÍ TRENDY

Trendem letošní sezóny jsou povrchy, které působí přírodním dojmem a současně nabízejí všechny výhody pevných materiálů. Konkrétně se jedná o bezespárové povrchy tvořené směsí přírodních kamínků a speciálního pojiva, například pryskyřice. Tento typ povrchů ideálně koresponduje s prostředím zahrady, díky své částečné absorpci tepla příjemně hřeje a využité kamínky jsou navíc velmi příjemné na dotek.

DESATERO RAD

1. Bezpečnost: nejčastějšími uživateli bazénů jsou děti, a proto je bezpečnost jednou z nejdůležitějších věcí, na něž bychom při výběru povrchu měli dbát.

2. Protiskluzovost: tato vlastnost jistě neoddělitelně souvisí s celkovou bezpečností povrchu, ovšem vzhledem ke své důležitosti si zaslouží zcela mimořádnou pozornost. Volme povrch, který zabraňuje uklouznutí a dalším možným úrazům.

3. Snadná údržba: pokud nechceme na povrch doslova nechat ruce, volte povrch se snadno údržbou. K jeho čištění by v ideálním případě měl postačit pouze smeták, případně tlaková hadice.

4. Odolnost: v případě odolnosti je třeba klást důraz zejména na mrazuvzdornost. Díky své schopnosti úspěšně odolat tuhým mrazům je velice pravděpodobné, že nám povrch poslouží mnoho let.

5. Vodopropustnost: díky vodopropustnosti se na povrchu netvoří louže, díky čemuž není vystavován příliš velké zátěži, a nehrozí tedy nebezpečí rychlého opotřebení.

6. Životnost: povrchy do exteriérů nejsou umísťovány příliš často, a proto by měly vykazovat poměrně dlouhou životnost. Povrch by měl být schopen „přežít“ nejen náročné zimní období, ale také počasí v létě, kdy je vystavován přímému slunci a jeho vlivům.

7. Flexibilita: flexibilní vlastnosti zaručují možnost jedinečné povrchové úpravy takřka pro jakýkoliv druh podkladu, ať už se jedná o nový nebo starý beton, kámen, anhydrid, asfalt či dlažbu. Některé povrchy lze v rámci jejich flexibility dokonce přizpůsobit oblým či kulatým tvarům podkladů.

8. Ekologická nezávadnost: při výběru povrchu do okolí bazénu by mělo být bráno v potaz také zdraví. V souvislosti s ním je třeba dbát na to, aby byl povrch především antialergický a nesl označení nonyfenol free.

9. Pohodlnost: vzhledem k tomu, že na ploše kolem bazénu se pohybujeme velmi často bez obuvi, měl by být povrch nejen maximálně praktický a estetický, ale také příjemný na dotek bosé nohy. To, jak se při pohybu na zvoleném povrchu cítíme, má totiž velký vliv na atmosféru, jakou si na zahradě vytvoříme.

10. Pokládka od odborníků: abychom měli jistotu, že je povrch položen správně, a nebudeme tedy do budoucna muset řešit žádné nepříjemné komplikace, měli bychom si ho nechal položit od odborníků vybavených všemi potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Ti před samotnou aplikací nového povrchu kromě jiného zajistí správnou úpravu podkladu, například penetrací, čímž prodlouží jeho životnost.