Poradna

Jak opravit poškozené zateplení?

Odborníci radí, jak na opravu mechanického poškození zateplení.

oprava poškozeného zateplení domu
 • Na místě mechanického poškození tepelněizolačního systému ostrým nástrojem vyřežte kolem poškození pravidelný výřez přes celou tloušťku tepelné izolace až na podklad.
 • V okolí, přibližně 100 mm od obvodu výřezu, opatrně odstraňte povrchovou úpravu až na výztužnou mřížku.
 • Výztužnou mřížku nařežte po úhlopříčce a opatrně odstraňte zbytky stěrky tak, aby výztužná mřížka zůstala neporušená.
 • Do připraveného otvoru vlepte tepelnou izolaci stejného typu a s touž tloušťkou, jaká je použita v zateplení, upravenou do požadovaného tvaru tak, aby přesně lícovala s otvorem. Případné spáry vyplňte výřezy z tepelné izolace.
 • Spáry v tepelné izolaci do šířky 4 mm můžete vyplnit pěnou PUR.
 • Pod původní výztužnou mřížku naneste zubovým hladítkem lepicí a armovací stěrku (PCI Multicret® Super) v dostatečné vrstvě.
 • Na vyrovnanou plochu tepelné izolace vložte do vrstvy stěrky výřez výztužné mřížky s přesahem 100 mm přes původní výztužnou mřížku.
 • Stěrku, která prostoupí mezi oka výztužné mřížky, rozetřete tak, aby tkanina byla úplně zakrytá, případně chybějící stěrku doplňte.
 • Na vloženou výztužnou mřížku naneste stěrku tak, abyste dodrželi rovinu s původní vrstvou stěrky. Minimální tloušťka výztužné armovací vrstvy je 3 mm. Armovací tkanina musí být uložena ve vrchní třetině armovací vrstvy.
 • Po vyschnutí stěrky opravenou plochu penetrujte.
 • Po zaschnutí penetračního nátěru můžete opatrně nanést povrchovou úpravu totožnou s původní.


Text: Andrea Dingová ve spolupráci s firmami
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů