Poradna Zahrada

Jak na výstavbu zahradního jezírka

Odborník radí na tému svépomocné výstavby zahradního jezírka.

zahradní jezírko

Určení místa a jednotlivých zon

Dříve než začnete s výstavbou jezírka, určete si jeho polohu a vyznačte obrys pomocí provázku, hadice nebo písku. Zároveň si naplánujte různé zóny (bažina do 10 cm, plytká voda 20 až 40 cm a hluboká voda 60 až 150 cm). Spád mezi zónami by neměl být větší než 30°, protože by se mohly sesunout štěrk a koše s rostlinami. Nemusíte zakládat žádné terasy, jednotlivé přechody mohou být pozvolné a plynulé.

Modelace jezírka

Jámu na jezírko kopejte od vyznačeného okraje doprostřed, ale musí být celkově o 20 až 25 cm hlubší, než bude pozdější hladina vody. Vymodelujte při tom různé hloubkové zóny a vytvořte okolo okraje jezírka příkop s hloubkou 15 cm jako bariéru proti kapilární vzlínavosti. Obzvlášť důležité je, aby vnější okraje jezírka ležely přesně v rovině. Na jednom vybraném místě můžete okraj trochu snížit, aby mohla voda při velkém dešti odtékat.

označení okraje jezírka a vyhloubení jámy

Pokládaní textílie a fólie

Po odstranění všech kamenů a zbytků kořenů pokryjte jámu vrstvou písku s tloušťkou 10 cm a pevně ji utlačte. Potom vystelte jámu netkanou textilií. V dalším kroku rozprostřete jezírkovou fólii a přetáhněte ji přes koryto jezírka. Měla by přesahovat okraj jámy asi o 50 cm. Snažte se ji položit s co nejmenším množstvím záhybů.

Sázení rostlin

Na dno nasypte tenkou vrstvu písku nebo štěrku a opatrně ji zalévejte vodou, dokud se nenaplní hloubková zóna. Nyní můžete začít se sázením vodních rostlin. Okraj jezírka dostatečně zpevněte, abyste zabránili jeho stržení při výstupu na břeh.

Tip na článek: I vaše zahrada muže smysluplně hospodařit s vodou


Text: Andrea Dingová ve spolupráci s firmami
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů