Interiér

Úsporné žárovky jsou dobrá koupě

Podle nařízení Evropské komise je také u nás postupně ukončena dodávka některých světlených zdrojů na pulty prodejen, především klasických žárovek. Nahrazovány jsou kompaktními zářivkami a žárovkami s nízkou spotřebou energie.

 

Připravil: Radek Sýkora, foto: archivy firem Panasonic, TZB-Info, Seven, Eglo, Duloc. Ekolamp a archiv autora

 

Vyřazování klasických žárovek vyvolává mnoho otázek a diskusí, zejména na téma kvality jejich náhrady. Zastoupení Evropské komise v ČR a společnost SEVEn, o. p. s., proto společně vydaly publikaci o energeticky šetrném osvětlování v domácnostech (bližší informace na www.svn.cz). V jedné z kapitol vyvracejí různé nepravdy o úsporných zářivkách a žárovkách. Které jsou ty hlavní?

 

Působí na zdraví…

Technologie zářivek je již dnes přítomna ve většině prostorů pro práci i odpočinek a nezávislé studie prokázaly, že při běžném používání nemá negativní dopad na naše zdraví. Byla sice zjištěna potenciální možnost podráždění očí u více citlivých osob, ale jen v případě dlouhodobého působení zdroje na krátkou vzdálenost, tj. méně než 20–30 cm. A malé procento lidí může být, kvůli svým specifickým nemocem, citlivé i na ultrafialové záření v jejich spektru. Drtivou většinu spotřebitelů ale zářivky ani úsporné žárovky zdravotně neohrožují.

 

Poškozují prostředí…

Je pravda, že ve světelných zdrojích pro domácnosti se zářivkovou technologií se vyskytuje rtuť a je přítomna i v některých typech výbojek pro průmyslové a veřejné osvětlení. Během provozu to ale není nebezpečné a s vysloužilými zářivkami a žárovkami musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem: buď je vrátíme maloobchodnímu prodejci (který je zlikviduje), nebo odvezeme do sběrných dvorů. Do ceny je proto započítán i recyklační poplatek. Jsou-li tedy zářivky a žárovky správně zlikvidovány, nijak neohrožují životní prostředí.

 

Světlo je studené…

Technologie kompaktních zářivek je podobná technologii, která se již po desetiletí bez problémů používá pro osvětlení kancelářských prostor (tzv. lineární zářivky). Nicméně na trhu jsou k dispozici i kompaktní zářivky, které vydávají „teplé světlo“ podobné klasické žárovce. Spotřebitel si může vybrat barvu světla, která mu bude nejpříjemnější. Barvy „teplá bílá“ se u zářivek označují 2500 K, 2700 K, 825 nebo 827. Kvalita by měla být při prodeji otestována, aby si zákazník byl jistý, že si kupuje správný výrobek. Kontrolování a porovnávání světelných zdrojů je možné v autorizovaných maloobchodních prodejnách.

 

Nebude alternativa…

Občas se vyskytuje obava, že ke kompaktním zářivkám nebude na trhu žádná další alternativa. Ale pokud nám kompaktní zářivky nevyhovují, například kvůli odlišné kvalitě světla, lze místo klasických žárovek používat halogenové žárovky nové generace. Mají stejný design a lze použít k nahrazení standardních klasických žárovek se závity E27 a E14. Nové halogenové žárovky jsou přitom o 30–50 % účinnější. Nakupovat zásoby klasických žárovek je tedy zbytečné.

 

Blikají a bručí…

Starší typy zářivek občas jemně blikaly (v závislosti na kmitočtu sítě). Blikání sice bylo na hranici vnímání, ale mohlo působit rušivě. Navíc mohlo docházet ke stroboskopickému efektu.

Moderní kompaktní zářivky jsou vybavené elektronickými předřadníky, které pracují s frekvencemi o několik řádů vyššími a blikání tak není okem postřehnutelné.

Předřadníky rovněž minimalizují „bručení“ a zářivky se naplno rozsvítí přim prvním zapnutí. Oproti žárovce je ovšem zářivka stále o něco pomalejší. Kvalitní výrobky však musí vykázat nejméně 80 % světelného výkonu do 60 sekund od zapnutí. A pokud chceme kompaktní zářivku také „stmívat“, pak si koupíme typy s regulací. Běžně jsou označeny „dimmable“ nebo „dim“.

 

 

Extra tip: Změna ve štítcích

V prosinci 2010 vstoupilo v platnost nové energetické štítky domácích elektrospotřebičů. Energetický štítek popisuje energetickou náročnost provozu spotřebiče: Písmena A až G označují energetickou třídu. Energetickými štítky se zatím označují chladicí zařízení (ledničky apod.), myčky nádobí, elektrické trouby, pračky, sušičky prádla, klimatizační jednotky a světelné zdroje. Sekce chladících zařízení se nyní rozrostla o domácí vinotéky a přenosné chladničky a s energetickými štítky se nově začneme setkávat také u televizorů.

V průběhu roku 2011 se spotřebitelé ještě mohou setkávat i původní variantou, ale na konci roku již bude povinné používání jen nových, graficky i obsahově upravených štítků. Nový štítek poznají spotřebitelé snadno. Změnila se vizuální podoba a do určité míry i obsah: Informace více reflektuje reálnou spotřebu energie v domácnostech.

Další novinkou je, že veškerá inzerce, která bude obsahovat informaci o ceně produktu, bude muset uvádět i jeho energetickou třídu. V rámci mezirezortního programu Partnerství Zelená úsporám bylo zavedeno i zvláštní logo Top Kategorie. Logo bude na podkladě kritérií přiděleno jen spotřebičům s nejlepšími energetickými parametry, což umožní lepší orientaci pro spotřebitele. Seznam takto označených výrobků bude pravidelně aktualizován v průběhu uvádění na trh. Více informací je na internetových stránkách www.zelenausporam-partnerstvi.cz.

 

Čím dříve, tím levněji

Odborníci připomínají, že čím dříve obyčejnou žárovku nahradíme úspornou zářivkou či žárovkou, tím dříve začneme spořit energii i finance (tipy pro nákup jsou například na www.uspornespotrebice.cz). Doporučují jejich rychlou výměnu především v místech, kde svítíme nejčastěji. Každým dnem, kdy používáme klasickou žárovku, totiž zbytečně platíme za elektřinu, která se z větší části přemění na teplo.

Kdyby všechny domácností v ČR vyměnily jednu 100W žárovku za 23W zářivku, za rok by se ušetřila elektrická energii za více než jednu miliardy Kč. Kromě toho by se uvolilo do ovzduší o 350 tisíc tun CO2 méně, což odpovídá emisím z 365 tisíců automobilů za jeden rok.

 

Žárovkou svítíme

Světelné zdroje by měly sloužit jen ke svému účelu, tedy ke svícení. Žárovka k přitápění v bytových prostorech, teráriích a podobně není vhodná z více důvodů: Jako zdroj tepla je umístěna obvykle nevhodně, například u stropu a rovněž cena elektrické energie není pro vytápění příznivá. V letních měsících navíc často nastává situace, kdy je třeba přebytečné teplo z místnosti naopak vyvětrat.