Interiér

Pohodlné vytápění s novým automatickým kotlem Dakon

Nikdy v minulosti nebyl vývoj v oblasti kotlů na tuhá paliva tak převratný jako v posledních několika letech. Motorem těchto změn je vláda, která v roce 2012 zákonem č. 201 o ochraně ovzduší zavedla přísnější limity na škodliviny produkované kotli pro ústřední vytápění. V důsledku zákona se již v České republice nesmějí uvádět na trh kotle s nižší než 3. třídou a od roku 2018 to budou již pouze kotle od třídy 4.

Proto Dakon představuje nový ocelový automatický kotel pod označením DOR N Automat. Jde o první produkt, který použil zcela nové kotlové těleso. Toto těleso bude postupně použito v celé řadě nových kotlů, což nám opět zajistí vysokou sériovost výroby a zákazníkovi přinese prvotřídní kvalitu a bezpečnost.

Kotel je dodáván ve třech jmenovitých výkonech – 15, 20 a 25 kW, které pokryjí potřeby valné většiny rodinných domů. Rozšíření nabídky směrem k menším výkonům uvítají především ti, kteří mají nová těsnější okna nebo zateplený dům a tepelná ztráta jejich domu je tak výrazně nižší, než bývalo dříve obvyklé. Kvalitní regulace dokáže spalovat s vysokou účinností i při snížení výkonu pouze na 30 % maxima, takže provozní výkon nových automatů se může pohybovat od 4,5 do 27 kW.  Významné je také porovnání ceny oproti jiným automatickým kotlům na trhu. Díky příznivé ceně kotle DOR N Automat nemusíte čekat na dotace a můžete si tak užívat pohodlného způsobu vytápění již nyní.

Pro kotel byl vyvinut nový PID regulátor, který vychází ze zkušeností získaných při produkci litinového FB2 Automatu. Regulátor nabízí všechny důležité funkce potřebné pro spolehlivý chod automatického kotle a otopného systému. Provozní stavy regulátor zobrazuje na LCD displeji a logika ovládání je postavena tak, aby po prvotním nastavení servisním technikem při uvedení kotle do provozu měl uživatel co nejméně starostí.

Kotel je určen pro spalování uhlí nebo peletek. Palivo se nakládá do zásobníku o objemu 240 l. V základním provedení je zásobník dimenzován pro třídenní zásobu paliva u typu 25kW a pětidenní pro typ 15kW. Pokud to dovoluje výška stropu v kotelně, je možné zásobník dodatečně zvětšit pomocí dodávaného nástavce a navýšit tím kapacitu ještě zhruba o polovinu.

Kotel je vyráběn v pravolevém provedení, takže to, zda zásobník bude namontován vlevo nebo vpravo od kotle, můžete rozhodnout až při samotné instalaci v kotelně.

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Dakon
Tel: 840 111 170
dakon@dakon.cz
www.dakon.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.