Dům a stavba

Žádáte o dotace? Připravte si kompletní projekt

Oblíbený dotační program Nová zelená úsporám zahájil se startem dubna další kolo přijímání žádostí o podporu stavebních projektů. Stejně jako v loňském roce bude i letos zaměřen na snižování energetické náročnosti stávajících i nových rodinných domů. Co musejí udělat žadatelé pro to, aby jejich šance na získání dotace byly co nejvyšší?

Celkově je v letošním roce pro energeticky úsporné projekty rodinných domů vyčleněno ve Státním fondu životního prostředí 1,9 miliardy korun. Tato suma se stejně jako v loňském kole dotačního programu bude rozdělovat hlavně na zateplování rodinných domů, ale také na výměnu oken či výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Na podporu však mohou dosáhnout také ti, kteří uvažují o výměně starého kotle za nový ekologický. Žádat lze i o dotace na instalace alternativních technologií, kterými jsou tepelná čerpadla a nově také solární termické systémy.

Podle zkušeností z minulých let šance žadatelů na získání dotace do značné míry ovlivní to, jak kvalitně a kompletně bude jejich projekt zpracován. „Proto zvláště u novostaveb doporučujeme, aby auditor, který zpracovává energetický posudek, už od začátku řešení studie komunikoval s projektantem. Ostatně, jedině tak může být zajištěna správná koncepce a finanční optimalizace návrhu rodinného domu, a to nejen s ohledem na požadavky Nové zelené úsporám,“ upozorňuje ing. arch. Lubomír Korčák z firmy Projekty Domů, která se mimo jiné specializuje na projekty nízkoenergetických a pasivních staveb.

V minulých kolech „zelených úspor“ získali někteří investoři nových pasivních domů bohužel špatné zkušenosti. Investor měl například zpracovaný projekt pasivního či nízkoenergetického domu a jeho žádost byla akceptována Státním fondem životního prostředí. To však ještě nemuselo znamenat, že dotaci skutečně obdržel. „V případě, že se v projektu vůbec neřeší koncept vzduchotěsnosti domu a stavbu provádí firma bez zkušeností, je velice pravděpodobné, že dům nebude dostatečně vzduchotěsný. Kvůli takto nekvalitnímu projektu pak investor nedostane žádnou dotaci,“ vysvětluje Korčák. I takové příklady ukazují, že se v praxi pohybuje velké množství nezkušených projektantů a realizačních firem, které škodí dobrému jménu pasivních domů.

V souvislosti s těmito typy energeticky úsporných staveb je vhodné upozornit na fakt, že v rámci Nové zelené úsporám je jim připsána jednorázová fixní dotace ve dvou hladinách. A to 400 a 550 tisíc korun, které odpovídají stavebně technickým požadavkům na nízkoenergetický a pasivní standard. „Navíc se u těchto domů poskytuje podpora ve výši 35 tisíc korun na zpracování odborného posudku, tedy projektové dokumentace a energetického posudku, která se vztahuje také na měření průvzdušnosti obálky nebo na zajištění odborného technického dozoru stavebníka,“ doplňuje architekt.

Motivační prvky v programu Nová zelená úsporám očividně nescházejí. A to ani směrem k majitelům stávajících domů, kteří uvažují třeba o dodatečném zateplení. Pokud majitel rodinného domu uspěje se svou žádostí, může získat například až 55% podporu ze způsobilých výdajů. Na nové ekologické kotle to pak může být dokonce až 75% dotace. Obecně bude opět platit pravidlo: čím více způsobů úspory energií žadatel ve svém projektuzkombinuje, tím vyšší podporu získá. Nárok na dotaci budou mít všechna stavební opatření, která byla zahájena po 1. lednu 2013. Ukončení přijímání žádostí programu nastane buď v okamžiku vyčerpání celkové sumy 1,9 miliardy, nebo nejpozději 31. října 2014.

Další zajímavé informace naleznete na stránkách PROJEKTY DOMŮ.