Dům a stavba

Výsledky soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2015

Porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek provedla konečný výběr firem nejprve do užší nominace pro udělení cen vypisovateli soutěže (to se uskutečnilo v Břevnovském klášteře 13. září 2016) a dále stanovila v každé kategorii jednu vítěznou firmu, které si ocenění převzaly o měsíc později, tedy 13. října 2016 v rámci oslav Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli v Praze 1, na slavnostním večeru STAVBA ROKU 2016.

Složení soutěžní poroty: Ing. Pavel Malinský, MPO ČR (předseda); Ing. Michael Smola, SPS v ČR; Ing. Alexander Trinner, TZÚS Praha, s. p.; Ing. Lukáš Peřka, VÚMAT Praha; Ing. Petra Lupíšková, ÚRS Praha.

Odborná porota posuzovala přihlášené závody a provozy průmyslu výroby stavebních hmot zejména podle následujících kritérií:

  • ekonomická úspěšnost,
  • silná pozice na trhu,
  • energetická náročnost výroby,
  • dosahovaná kvalita,
  • zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství,
  • zavádění systémů řízení jakosti výroby,
  • investice do výrobního zařízení v posledních třech letech,
  • dosažená produktivita a zaměstnanost.

Vítězem v kategorii firem s počtem zaměstnanců do 250 se stal BAUMIT, spol. s r. o.

Společnost Baumit získala ocenění za soubor inteligentních systémových řešení v oblasti fasád, omítek a potěrů, ale též u výrobků na lepení obkladů a dlažeb.

Fasády jsou dnes multifunkčními systémy a musí vyhovovat stále komplexnějším nárokům, kupříkladu požadavky na estetický dojem, energetickou optimalizaci a udržitelnost. Pro krásné fasády nabízí Baumit nejširší vzorník barev v celé Evropě s až 888 odstíny a mnoho kreativních struktur omítek, jež imitují cihlu, dřevo či jiné struktury. Mimo jiné jsme vyvinuli samočisticí omítku NanoporTop, která díky nanotechnologiím dokáže využít fotokatalýzu a udržet fasádu krásnou a čistou až 30 let.

Zleva jednatel společnosti Baumit Ing. Pavel Med a obchodní ředitel Ing. arch. Radana Duňková.

Nominačního odpoledne v dokonale zrenovovaných prostorách Břevnovského kláštera i během následných oslav Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli se zúčastnili náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví Ing. Jiří Koliba, prezident SPS v ČR Ing. Václav Matyáš, ředitel a. s. ÚRS Praha Ing. František Glazar, šéfredaktor Časopisu stavebnictví Mgr. Jan Táborský a ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Ing. Petr Serafín. Za organizátory soutěže vítězným a oceněným firmám rovněž poblahopřál předseda soutěžní poroty Ing. Pavel Malinský z MPO.