Dům a stavba

Vrata s přerušenými tepelnými mosty zabraňují úniku energie

Zdroje energie se stále zmenšují, a proto se náklady na vytápění ustavičně zvyšují. Společnost Hörmann, významný dodavatel garážových a průmyslových vrat, pohonů, dveří a zárubní, proto přichází na trh s unikátními průmyslovými vraty SPU 67 s přerušenými tepelnými mosty. Díky lamelám o tloušťce 67 mm a přerušeným tepelným mostům dosahují vrata až o 55 % lepší tepelné izolace. Vrata naleznou využití především v chladírenské a potravinářské logistice.

Společnost Hörmann zahájila výrobu nového typu sekčních průmyslových vrat, a to vrat na bázi lamely o tloušťce 67 mm vypěněné polyuretanem. Vrata bez prosklení dosahují tepelného koeficientu 0,62 W/m2K. Pokud zájemce vrata navíc doplní izolačním rámem ThermoFrame, pak vrata disponují hodnotou dokonce 0,51 W/m2K. Díky tříkomorové technologii profilů však vrata dosahují vynikající tepelné izolace i v celoskleněném (ALR 67) či částečně proskleném provedení (APU 67). Použité prosklení Duratec je vysoce odolné proti mechanickému poškození.

Integrované dveře jako únikový východ

Vrata SPU 67 jsou jedinečná í díky tomu, že dveře, jež lze do vrat integrovat,  mají jako jediné na světě kompletně přerušený tepelný most. Díky tomu vynikají skvělými izolačními vlastnostmi. Práh, který je v závislosti na velikosti vrat vysoký nejvýše 10 mm, snižuje riziko klopýtnutí a usnadňuje přejíždění koly. Průchod dveřmi, které jsou dle normy stanoveny na šířce 905 mm, splňuje požadavky na bezbariérovost a představuje únikovou cestu až pro pět osob.

Bezpečí je potřeba zaručit

Podle normy EN 13241-1 se vrata musí při zavírání automaticky zastavit, jestliže se pod vraty nacházejí osoby nebo předměty. Mechanicky ovládaná průmyslová vrata Hörmann jsou standardně dodávána se světelnou závorou integrovanou do vnějšího těsnění, tzv. optosenzorem, která tato přísná kritéria zajistí.

Více informací naleznete na webových stránkách společnosti Hörmann.