Dům a stavba

Na kolik vás vyjde jedno sprchování a jak na něm v létě ušetřit?

Léto je dobou, kdy i nesportovci vyráží trávit své dny aktivně, kromě toho často panují tropické teploty. To vede k častějšímu sprchování. Aktuální vysoké ceny energií tak Čechům jedno sprchování prodraží až na 39 Kč denně při ohřevu vody elektřinou, v případě plynového ohřevu pak skoro na 20 Kč. Když se tyto částky sečtou, roční vyúčtování může mnohé překvapit. Řešením pro úsporu jsou tak například tepelná čerpadla, díky kterým domácnosti ročně ušetří až 13 tisíc Kč. 

Průtokový ohřívač
Zdroj: STIEBEL ELTRON

Kolik stojí ohřev teplé vody?

Jedním z největších „žroutů” teplé vody bývá sprcha, kterou si dopřáváme alespoň jednou denně. Češi si běžně dopřávají sprchu o teplotě 38 °C a stráví v ní průměrně 5 minut.

Abychom vám ukázali, jak spočítat cenu jednoho sprchování, nevyhneme se troše techniky a lehkému počítání. Ale nebojte se, na modelovém příkladu pro čtyřčlennou rodinu vám ukážeme jednoduchý vzorec, který si následně budete moc sami přizpůsobit na jakoukoliv domácnost.

„Pro náš modelový příklad budeme počítat s průměrnou spotřebou 50 litrů vody na osobu. To proto, že za minutu nám obvykle sprchou proteče 10 litrů vody. Musíme zároveň počítat s tím, že spotřeba energie na ohřev teplé vody je vždy závislá na teplotě vstupující studené vody, na požadované výstupní teplotě a na celkové spotřebě vody,“ vysvětluje k výpočtu David Šafránek, vedoucí technického oddělení ve společnosti STIEBEL ELTRON.

Průtokový ohřívač
Zdroj: STIEBEL ELTRON

A teď počty. Když se budeme sprchovat například 5 minut sprchou, ze které bude vytékat teplá voda o teplotě 38 °C a celkově spotřebujeme 50 litrů vody při teplotě vody z vodovodního řadu 10 °C, tak pro ohřev této vody dle vzorečku ve vedlejším boxu spotřebujeme 1,63 kWh. Jak vidíme, spotřeba energie na sprchování tak přímo závisí na délce sprchování a teplotě teplé vody.

A kolik to všechno stojí a jak ušetřit?

Konečně se dostáváme ke konkrétnější představě toho, kolik nás jedna sprcha stojí. Průměrná cena energie pro ohřev teplé vody je 6 Kč za kWh z elektrické sítě a 3 Kč za kWh z plynu. Máme-li tedy sprchu ohřívanou průtokovým ohřívačem vody, tak rodina za ohřev vody elektřinou zaplatí 39,06 Kč a plynem 19,53 Kč denně.

„Výhodou průtokového ohřívače je, že nám průtokově ohřívá teplou vodu, která díky tomu nedojde a nemusíme se v délce sprchování omezovat. Dalším benefitem je absence tepelných ztrát způsobených přirozeným vysáláním tepla z bojleru do okolí a dále vyzářením tepla z potrubí mezi odběrným místem a bojlerem,“ uvádí David Šafránek. Z nabídky společnosti STIEBEL ELTRON k těmto účelům doporučuje především modely HDB-E 18/21/24 Trend nebo DHB-E 18 LCD 25A, ačkoliv účel splní všechny třífázové  modely průtokových ohřívačů z portfolia společnosti.

JAK SPOČÍTÁME CENU SPRCHOVÁNÍ PRO ČTYŘČLENNOU RODINU?

Vysvětlivky:

  • Energie (kWh)
  • Množství (litr)
  • Konstanta (c = 1,163)
  • Teplotní navýšení (K)
  • Převod jednotek (1000)

Vzorec:

litry x konstanta x teplotní navýšení / 1000 =

Výpočet

200 litrů x 1,163 x 28 / 1000 = 6,51 kWh

Průměrná cena:

  • Elektřina: 6 Kč/kWh
  • Plyn: 3 Kč/kWh

Cena čtyř sprch:

  • elektrickým ohřívačem: 39,06 Kč
  • plynovým ohřívačem: 19,53 Kč

Teplou vodu můžeme připravovat také akumulačně v zásobníkových ohřívačích. Jejich velkou oblibu udržuje jedna zásadní vlastnost: zajistí komfort teplé vody i na relativně slabých elektrických rozvodech. Na domě tedy není třeba zvyšovat hodnotu hlavního jističe, instalací zásobníkového ohřívače vody tedy nenarostou paušály za jistič.

Průtokový ohřívač
Zdroj: STIEBEL ELTRON

Dalším efektivnějším způsobem, jak ušetřit na energiích za sprchování teplou vodou, jsou tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody. Tato tepelná čerpadla spotřebovávají méně než třetinu energie oproti klasickým ohřívačům. U domácnosti bývá roční úspora při použití tepelného čerpadla pro ohřev teplé vody vyšší než 13 tisíc korun. Z nabídky společnosti STIEBEL ELTRON vás na cestě k úsporám provede například model SHP-F 220 Premium.

ZDROJ: PR článek společnosti STIEBEL ELTRON