Dům a stavba

Ucelený stavební systém a jeho význam při eliminaci tepelných mostů

Tematika tepelných mostů se u nás častěji objevuje od devadesátých let společně s větší snahou o úsporu energií. V sousedních západních zemích, například Německu, se však otázka řešila již dříve, zejména kvůli škodlivým plísním, které se v těchto kritických místech objevují. V Československu byl kvůli masivní panelové výstavbě velmi suchých a značně přehřátých bytů tento problém na okraji zájmu. Do popředí jej dostalo teprve energeticky úsporné stavění, jehož cílem je eliminace největších původců tepelných úniků. Nastala potřeba hledat nové materiály, postupy a obecně nová řešení.

Partner sekce partner sekce Rigips

Tepelný most je oblast, kterou prochází teplo směrem ven rychleji nežli skrze navazující stavební prvky. Jejich zvýšená tepelná vodivost zapříčiňuje nárůst tepelné potřeby a průvodním jevem je nižší povrchová teplota. Ta zvyšuje pravděpodobnost rozvoje plísní, který nastává při relativní vzdušné vlhkosti nad 70 %. Pokud je v obytné místnosti s teplotou 21 °C relativní vlhkost 50 %, pokles teploty vzduchu v blízkosti tepelného mostu těsně pod 16 °C zapříčiní její vzestup na kritických 70 %.

Dalším rizikem tepelných mostů je kondenzace vodních par, vlhnutí, promáčení a poškození stavebního prvku nebo konstrukce. Kromě těchto dvou negativních faktorů vedou tepelné mosty k větším ztrátám transmisí (vyzařováním), a tím k vyšší tepelné potřebě a zvýšeným nákladům na vytápění. Podíl tepelných mostů na celkové topné energii může přesahovat 30 %.

 

Druhy tepelných mostů

Tepelné mosty mohou vznikat v souvislosti s použitým materiálem. Na jejich vzniku se podílí především materiály s dobrou tepelnou vodivostí, obecně nejproblematičtější jsou kovy. Druhou velkou skupinu tvoří tepelné mosty v místech, kde vnitřní plocha pláště budovy není shodná s plochou vnější. Dá se říci, že čím kompaktněji je navržena budova, tzn. čím menší je poměr venkovní plochy k vnitřní, tím nižší jsou tepelné ztráty. Příčinou je tzv. efekt chladicího žebra, který lze vypozorovat u balkonů, vikýřů a arkýřů. Často se objevují také konstrukční tepelné mosty, které se nejčastěji vyskytují v těchto místech:

  • Sokly budovy
  • Nároží budovy
  • Balkony
  • Atiky
  • Napojení stropu
  • Nadokenní překlady
  • Žaluziové a roletové boxy
  • Zděné sloupy
  • Fasádní kotvy

Systémové řešení kritických míst

Velkou pozornost inovacím v této oblasti věnuje společnost Xella, která je výrobcem stavebního materiálu Ytong. Samotný pórobeton má v této otázce již jednu nespornou výhodu – jeho vlastnosti jsou ve všech směrech stejné, bez ohledu na způsob uložení v konstrukcí, což eliminuje celou řadu možných tepelných mostů například v soklu v atice apod.

Žaluziový kastlík

Další požadavky praxe na vyřešení některých detailů jsou technickou skupinou výrobce zpracovány do návrhů, které se zkouší a precizují na stavbách. Hotová, ekonomická a bezpečná řešení se zavádějí do výroby, aby se postupně stala součástí sortimentu novinek. Kombinací těchto nových prvků lze zamezit vzniku veškerých materiálových a konstrukčních tepelných mostů.

U profil

Například Ytong YQ U profil umožňuje realizovat otvory stavebních konstrukcí světlé šířky přes 4 000 mm, a pokud je u stavby v plánu stínicí technika, lze doplnit žaluziovým kastlíkem ve stejném rozpětí. Věncová tvárnice z tohoto stavebního systému je optimálně tepelně dimenzovaná a napomáhá vyloučit tepelné mosty v oblasti stropní nebo střešní konstrukce. Další možností řešení jsou pak kombinace s izolačními deskami Multipor od téhož výrobce, které slouží k vnitřnímu i vnějšímu zateplení. Poslední novinkou sortimentu je pak zakládací tvárnice, jejíž použití se již velmi dobře osvědčilo v sousedním Německu a Rakousku. Projektanti jejím použitím vyřeší tepelné mosty u materiálů, které nemají potřebné tepelněizolační vlastnosti nebo je nemají ve vertikálním směru.

Zakládací tvárnice eliminuje vzlínání vlhkosti na stavbě.

www.ytong.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Xella CZ, s.r.o.

Komentovat

Nepřehlédněte