Dům a stavba

REKONSTRUKCE STŘECHY: Pokládka krytiny

Pokládce krytiny předchází přesné rozměření střechy. Začíname pokládkou základních tašek, které nebudeme muset řezat. Nejnamáhavější činností je asi doprava tašek na střechu.

Partner sekce partner sekce Velux

KONTROLNÍ SEZNAM:

  • MATERIÁL

taška Bramac Classic Protector od 21,90 Kč/ks

cena základní tašky

  • NÁŘADÍ

stavební výtah od 400 Kč/den

cena bez dopravy a vratné kauce

1. PLNĚNÍ ZNAČKOVAČE


Aby střecha působila hezky, musíme provést vertikální šňůrování. Výpočtem stanovíme krycí šířku a vytyčíme pravý úhel k okapní hraně. Rovnoběžně s linií pravého úhlu následuje vertikální šňůrování.

2. KOLMÉ ŠŇŮROVÁNÍ


Linie šňůrování se vyznačí na latě barevným šňůrovým značkovačem. V případě velkoformátových tašek Bramac Classic Protector se rovnoběžné linie nanesou ve vzdálenosti po 90 cm v celé ploše střechy.

3. VYNÁŠENÍ TAŠEK


Bez výtahu by bylo velmi namáhavé, vyžadovalo by to více pracovníků (5–7), resp. času. Pokrývačské firmy však mají výtahy, což značně urychluje a usnadňuje práci.

4. ŠIKMÝ VÝTAH


Podobný výtah si však lze také pronajmout (od 400 Kč/den). Je nutné ho na několika místech dostatečně ukotvit ke střešním latím.

5. POKLÁDKA KRYTINY


Při pokládce postupujeme zprava doleva a od okapu nahoru. U větších střešních ploch se často tašky pokládají současně i z druhé strany, protože betonové tašky lze pokládat i zleva doprava.

6. VE SLOUPCÍCH


Tašky se pokládají ve sloupcích směrem od okapu k hřebeni. U modelu Classic Protector tři tašky vedle sebe, čemuž odpovídá vertikální šňůrování po 90 cm.

7. SMĚR POKLÁDKY


Zkušení řemeslníci postupují i zleva doprava. Díky zkušenostem si to mohou dovolit. U okapu je nutné připevnit ke střešní lati každou tašku.

8. ŘETĚZ


Aby se nemusel přesouvat výtah (zejména u menších střešních ploch), tašky se výtahem dopraví k hřebeni a řemeslníci si pak tašky podávají na druhou nepokrytou část střechy.

9. U HŘEBENE


Projekt určuje, kolik větracích tašek se má na střechu osadit, aby střecha dostatečně větrala a v letních měsících se nepřehřívala.

10. ÚŽLABÍ


Při pokládce krytiny se nejprve položí tzv. základní tašky. Úžlabí, hřebeny a nároží se dělají později. Při tom je třeba krytinu řezat.

11. U OKAPU


Ještě je nutné vyrovnat a zasunout tašky, které byly vysunuté kvůli pohybu po střeše. Pět lidí položilo krytinu na jedné straně střechy za dvě hodiny.

Dobré rady

  • DŮSLEDNÉ ŠŇŮROVÁNÍ

Zajistí nejen estetickou pokládku, ale také pokládku s optimální vůlí mezi taškami na volnou teplotní dilataci.

  • MATERIÁL

Profilované střešní tašky Bramac Classic Protector jsou tašky se zvýšenou dvojitou vodní drážkou. Jejich kladení je díky velkému formátu (jen asi 10 ks/m2) a velmi přesným rozměrům rychlé a jednoduché.

  • MÍCHÁNÍ PALET

Pro dosažení harmonického působení krytiny doporučujeme při pokrývaní plynule odebírat a míchat tašky alespoň ze tří palet současně.

  • PROTI SESUVU SNĚHU

Důležité je také pravidelné umístění protisněhových tašek s hákem v celé ploše střechy. Vedle vysoké funkčnosti zároveň přinese zajímavý optický vzhled, protože protisněhové tašky s hákem se harmonicky začleňují do střešní plochy.

  • POHYB PO STŘEŠE

Po taškách Bramac Classic Protector lze chodit. Musí se však vždy stoupat na jejich prostřední část, aby se neodlamovaly krajní části. Na odvětrací a protisněhové háky se nesmí stoupat.

  • POZOR NA UKLOUZNUTÍ

U tašek s hladkým povrchem je vyšší možnost uklouznutí a pádu, zvlášť když jsou mokré. Proto se vyplatí při práci používat ochranné bezpečností prostředky, které zabrání pádu ze střechy.

Text: Stanislav Botur, Bramac :: Foto: autor ve spolupráci s firmou Stavby strechy Cerová

Komentovat

Nepřehlédněte