Dům a stavba

REKONSTRUKCE STŘECHY: Pokládka krytiny

Pokládce krytiny předchází přesné rozměření střechy. Začíname pokládkou základních tašek, které nebudeme muset řezat. Nejnamáhavější činností je asi doprava tašek na střechu.

KONTROLNÍ SEZNAM:

  • MATERIÁL

taška Bramac Classic Protector od 21,90 Kč/ks

cena základní tašky

  • NÁŘADÍ

stavební výtah od 400 Kč/den

cena bez dopravy a vratné kauce

1. PLNĚNÍ ZNAČKOVAČE


Aby střecha působila hezky, musíme provést vertikální šňůrování. Výpočtem stanovíme krycí šířku a vytyčíme pravý úhel k okapní hraně. Rovnoběžně s linií pravého úhlu následuje vertikální šňůrování.

2. KOLMÉ ŠŇŮROVÁNÍ


Linie šňůrování se vyznačí na latě barevným šňůrovým značkovačem. V případě velkoformátových tašek Bramac Classic Protector se rovnoběžné linie nanesou ve vzdálenosti po 90 cm v celé ploše střechy.

3. VYNÁŠENÍ TAŠEK


Bez výtahu by bylo velmi namáhavé, vyžadovalo by to více pracovníků (5–7), resp. času. Pokrývačské firmy však mají výtahy, což značně urychluje a usnadňuje práci.

4. ŠIKMÝ VÝTAH


Podobný výtah si však lze také pronajmout (od 400 Kč/den). Je nutné ho na několika místech dostatečně ukotvit ke střešním latím.

5. POKLÁDKA KRYTINY


Při pokládce postupujeme zprava doleva a od okapu nahoru. U větších střešních ploch se často tašky pokládají současně i z druhé strany, protože betonové tašky lze pokládat i zleva doprava.

6. VE SLOUPCÍCH


Tašky se pokládají ve sloupcích směrem od okapu k hřebeni. U modelu Classic Protector tři tašky vedle sebe, čemuž odpovídá vertikální šňůrování po 90 cm.

7. SMĚR POKLÁDKY


Zkušení řemeslníci postupují i zleva doprava. Díky zkušenostem si to mohou dovolit. U okapu je nutné připevnit ke střešní lati každou tašku.

8. ŘETĚZ


Aby se nemusel přesouvat výtah (zejména u menších střešních ploch), tašky se výtahem dopraví k hřebeni a řemeslníci si pak tašky podávají na druhou nepokrytou část střechy.

9. U HŘEBENE


Projekt určuje, kolik větracích tašek se má na střechu osadit, aby střecha dostatečně větrala a v letních měsících se nepřehřívala.

10. ÚŽLABÍ


Při pokládce krytiny se nejprve položí tzv. základní tašky. Úžlabí, hřebeny a nároží se dělají později. Při tom je třeba krytinu řezat.

11. U OKAPU


Ještě je nutné vyrovnat a zasunout tašky, které byly vysunuté kvůli pohybu po střeše. Pět lidí položilo krytinu na jedné straně střechy za dvě hodiny.

Dobré rady

  • DŮSLEDNÉ ŠŇŮROVÁNÍ

Zajistí nejen estetickou pokládku, ale také pokládku s optimální vůlí mezi taškami na volnou teplotní dilataci.

  • MATERIÁL

Profilované střešní tašky Bramac Classic Protector jsou tašky se zvýšenou dvojitou vodní drážkou. Jejich kladení je díky velkému formátu (jen asi 10 ks/m2) a velmi přesným rozměrům rychlé a jednoduché.

  • MÍCHÁNÍ PALET

Pro dosažení harmonického působení krytiny doporučujeme při pokrývaní plynule odebírat a míchat tašky alespoň ze tří palet současně.

  • PROTI SESUVU SNĚHU

Důležité je také pravidelné umístění protisněhových tašek s hákem v celé ploše střechy. Vedle vysoké funkčnosti zároveň přinese zajímavý optický vzhled, protože protisněhové tašky s hákem se harmonicky začleňují do střešní plochy.

  • POHYB PO STŘEŠE

Po taškách Bramac Classic Protector lze chodit. Musí se však vždy stoupat na jejich prostřední část, aby se neodlamovaly krajní části. Na odvětrací a protisněhové háky se nesmí stoupat.

  • POZOR NA UKLOUZNUTÍ

U tašek s hladkým povrchem je vyšší možnost uklouznutí a pádu, zvlášť když jsou mokré. Proto se vyplatí při práci používat ochranné bezpečností prostředky, které zabrání pádu ze střechy.

Text: Stanislav Botur, Bramac :: Foto: autor ve spolupráci s firmou Stavby strechy Cerová