Dům a stavba

Pro založení stavby z pórobetonu jsou ideální zakládací tvárnice Ytong Start

Proč jsou tvárnice Ytong Start výjimečné?

tvárnice Ytong Start
Zdroj: Xella

Tvárnice Ytong Start jsou vyrobeny z pórobetonu značky P4-550, který je v celém objemu obohacen o hydrofobizační přísadu. To znamená, že tvárnice můžete libovolně řezat a upravovat jako běžný Ytong, a přesto neztrácejí své hydrofobizační schopnosti. Už pro běžné pórobetonové výrobky Ytong platí, že uzavřené póry, které jsou pro tento materiál typické, vyvíjejí minimální kapilární síly a výška vzlínání vody je i při dlouhodobém působení velmi malá (pohybuje pouze kolem 120 mm). Nasáknutí při krátkodobém vystavení vodě, jako je například déšť, je kvůli omezenému transportu vody v materiálu jen povrchové (v řádu jednotek milimetrů). Tvárnice Ytong Start však mají konečnou výšku vzlínání ještě výrazně nižší – přibližně na 1/3 oproti nehydrofobizované běžné tvárnici. Vzlínání je proto u nich zanedbatelné. Ytong Start díky tomu účinně zmenšují množství vody, které vnikne do zdiva stojícího na základové desce po dlouhotrvajícím dešti nebo při tání sněhu. Menší množství vody se rychleji odpaří a stavba bude dřív suchá.

ZDROJ: článek společnosti Xella