Dům a stavba

Pěkná fasáda, pěkný dům

V posledních letech vstupuje do úvah o konstrukci domů stále intenzivněji faktor úspor. U nových domů otázka, zda jednovrstvé zdivo z cihelných bloků vyplněných kamennou vatou, anebo sendvič, u rekonstrukcí domů zateplení. Rekonstrukcím nabídly programy Zelená úsporám možnost spojit příjemné s užitečným.

Dotace z nich vyvolaly boom úspor. Ale nejde jen o dotační peníze. Především jde o to, aby zateplení bylo kvalitní. Dá se říci, že typicky českou variantou je „ … dáme tam osmičku polystyren, to bude stačit…“. Věřte, že nebude. Za málo peněz málo muziky – to platí málokde tak jako u zateplování. Prioritní totiž není šikovnost při lepení polystyrenu na dům, ale odborně připravené a kompetentně provedené zateplení. Od oka, odhadem, se zateplovat nedá. Je třeba zohlednit, o jaký dům jde, jaká je skladba obvodového pláště a jeho typ, jaký je aktuální stav domu, jaké je využití objektu (stávající i výhledové), jaké jsou ekonomické nároky na zateplení a jaké jsou možnosti investora. Když se tohle vše promítne do projektu, lze předpokládat, že dům bude pěkný. A fasáda?

To už bude jen jako třešnička na dortu. Pro každý tepelný izolant, respektive skladbu kontaktního zateplení, lze kombinovat různé podkladní stěrky a finální probarvené omítky. Akrylátovou, silikátovou, silikonovou anebo různé druhy minerálních omítek. Je to věc spíš odborná, než pocitová.Nová fasáda by měla být krásná. Ale nebudete ji obnovovat každý rok. Proto by měla být kvalitní. Taková, aby zvýšila užitnou hodnotu domu, napomohla snížit budoucí náklady na vytápění. Její krása, barva i osobitost a RPNita to mohou významně podtrhnout.

Jiří Bureš

Výkonný ředitel KASTEN, spol. s r. o.

www.kasten.cz

ZDROJ: PR článek společnosti KASTEN, spol. s r. o.