Dům a stavba

OBNOVA TRADIČNÍCH DOMŮ: První pomoc v pěti krocích

Koupili jste chalupu a nevíte co s ní a jak začít? Zabezpečte dům před poškozováním. Než připravíte projekt a rozmyslíte si svůj záměr, podejte domu pomocnou ruku. První pomoc znamená udělat jednoduché, rychlé, levné a efektivní zásahy.

1. Záplatujte děravou střešní krytinu


Nečekejte, než zase naprší a uschne. Konejte rychle, hlavně jde-li o hliněnou stavbu, protože hlína je na přímou vodu citlivá – změkne a vymývá se. Dočasně (než začnete dům opravovat) postačí na záplaty i plech, stará taška, cementové šindele nebo jiný materiál, který poslouží alespoň na nějakou dobu. Obvykle zatéká kolem komínu a přes chybějící hřebenáče, proto zkontrolujte i tyto části stavby.

2. Odveďte dešťovou vodu


Vlhkost je pro dům nejnebezpečnější. Obejděte si celý dům (i ze sousedovy strany) a zkontrolujte, zda není na domě poškozený okapový žlab nebo krajní tašky. Opravte nebo namontujte okapový žlab a odveďte dešťovou vodu kontrolovaně ze střechy a daleko od domu. Dešťovým svodem vyústěným hned u domu přivedete hodně vody na jedno místo. Zeď bude vlhnout a poškozovat se. Proto dešťový svod hned prodlužte trubkou nebo vodu odveďte po povrchu nově vytvořeným kanálem.

3. Pryč s plevelem u domu

Rostliny a keříky těsně u domu udržují vlhkost, stíní a zabraňují vysychání fasády. Po odstranění rostlin má slunce i vzduch přístup ke zdi a umožní její vysoušení.

4. Zbavte se parotěsných povrchů

Je-li původní podlaha dřevěná, odstraňte z ní přidané podlahy z PVC a koberce s gumovým podkladem, aby se mohla přirozená vlhkost odpařovat a nestoupala místo toho do stěn.

5. Zajistěte bezpečnost

Zabezpečte části, které vypadají labilně nebo nebezpečně. Máte-li pochybnosti o stabilitě, zavolejte raději statika a dočasně podepřete stěnu, aby nemohla nikoho ohrozit. Pokud se v domě nebydlí a netopí, poškozenou část komína dočasně rozeberte a překryjte tak, aby do komína nepršelo. Je-li omítka na stropě volná a nedrží, raději ji preventivně shoďte.

  • Touto první pomocí jste získali čas na důkladnou přípravu obnovy. Jestli jste dům zabezpečili, aby přežil bez dalšího poškozování nejbližší rok dva, můžete ho začít poznávat spolu s okolím a přemýšlet o dalším postupu. Jinak se postupuje při obnově stavby, která má sloužit jako chata, a jinak při obnově domu pro trvalé užívání. Proto je potřeba vyjasnit si právě tento aspekt.

Odborník radí

Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Při rekonstrukci domu je potřeba postupovat důsledně a využít původní techniky a materiály, protože jsou s domem nejvíce kompatibilní. Raďte se s odborníkem, který má zkušenosti s citlivou obnovou tradičních domů. Ne všichni odborníci mají k tradičním domům vztah a dostatek vědomostí o nich.

Text a foto: Ing. arch. Zuzana Kierulfová:: Odpovědný redaktor: Stanislav Botur