Dům a stavba

Novinka roku 2018: Český čížkovický cement

Společnost Lafarge Cement, a.s. tradiční český výrobce cementů, uvádí na trh nový produkt – Český čížkovický cement.

cement


Přináší nové – lepší složení, plně využívá trend ekologického zpracování sekundárních paliv a při praktickém použití při stavbě usnadňuje stavebníkům práci. To vše je zabaleno v novém obalu, kladoucím důraz na výrobek plně produkovaný v ČR.

Český čížkovický cement

  • Kvalita překračující stanovené normy
  • Nové složení
  • Snadnější stavba

cement

Společnost Lafarge Cement uvádí na trh novou řadu kvalitních cementů Standard Plus pod obchodní značkou Český čížkovický cement. Kromě názvu a nového designu pytlů je to nejdůležitější samozřejmě uvnitř. Jde o kvalitnější cement, který stanovenou normovanou pevnost v tlaku 32,5 MPa po 28 dnech výrazně převyšuje až na hranici 48 MPa. Oproti předchozímu cementu CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R s označením Standard se jedná o navýšení konečné pevnosti cementu o 5 MPa. Dvoudenní pevnosti nového cementu jsou vyšší o 8 MPa. V praxi to znamená, že můžeme dílo např. dříve odbednit nebo že podlaha bude dříve pochozí a celý proces stavby se tak urychlí.

Český čížkovický cement v novém složení se produkuje v klasických 25kg pytlích pro maloodběratele i jako volně ložený v dodávkách pomocí cisteren.

cement

Více na: www.ceskycement.cz