Dům a stavba

Novinka roku 2016 – Lambda YQ! Lehká, pevná, odolná

Trendem současné výstavby je zdění bez zateplování, zároveň ale nové normy roku zpřísňují tepelně-technické požadavky na stavební materiály. Systém stavebních komponentů Ytong proto nyní inovoval svou osvědčenou řadu tepelněizolačních tvárnic, určenou pro jednovrstvé zdění, a na trh přichází nová Lambda YQ.

Představuje optimální kombinaci nejdůležitějších vlastností pórobetonu. Tato nová tvárnice dosahuje pevnosti v tlaku P2, což je hodnota vyšší než 2,2 MPa. Současně ale vyniká nízkou objemovou hmotností 300 kg/m3. Je tedy o více než 1 lehčí než stávající Lambda +.

Pro úsporný provoz a výstavbu nízkoenergetických i pasivních domů je však zásadní zejména nízký součinitel tepelné vodivosti  –0,077 W/(m . K). Díky těmto vlastnostem se Lambda YQ stává materiálem budoucnosti a její tepelněizolační vlastnosti plně vyhovují i novým normám. Lambda YQ už při tloušťce 375 mm splňuje závazné tepelněizolační parametry pro obvodové stěny, platné od začátku roku 2016. Představuje tak nadčasové řešení pro bydlení ve 21. století i bez dodatečného zateplení.

Svou lehkostí přináší další zjednodušení práce při výstavbě, což jistě ocení i mnoho stavebníků svépomocí, jimž každá tvárnice doslova prochází rukama. Lambda YQ si stále zachovává stejné přírodní složení, jaké známe u Ytongu. Je tedy materiálem ekologickým a takřka s neomezenou životností.