Dům a stavba Interiér

Masivní schodiště na míru

V uceleném stavebním systému Ytong najdete praktické řešení schodiště připraveného podle projektové dokumentace. Reaguje dokonce na úsporné trendy posledních dvou desetiletí, které často zařazují do projektů schodiště se zakřivenými rameny.

schodiště Ytong

V uceleném stavebním systému Ytong najdete praktické řešení schodiště připraveného podle projektové dokumentace. Reaguje dokonce na úsporné trendy posledních dvou desetiletí, které často zařazují do projektů schodiště se zakřivenými rameny. Základní schodišťový stupeň má délku 1200 mm, šířku 300 mm a výrobní výšku 150 mm. Skutečná výška se ale v průběhu montáže ustanoví seříznutím výšky úložné hrany podezdívky v souladu s projektovou dokumentací. Pokud zájemce nemá vlastní projekt či chystá pouze úpravy či rekonstrukce stávající budovy, má možnost si projekt objednat přímo u výrobce.

Realizace

Montáž schodiště je velmi jednoduchá, nevyžaduje žádné tesařské ani jiné pomocné konstrukce a speciální nářadí. Běžné schodiště v rodinném domě smontují dva zedníci za jednu pracovní směnu. Jednotlivé stupně se ukládají na podezdívku tl. 125 mm na vápenocementovou maltu, pokud je práce dostatečné přesná, je možno použít tenkovrstvou zdící maltu. Výhodná, i když koordinačně náročnější, je montáž přímo do nosného zdiva v průběhu hrubé stavby. Schodiště je v tomto případě použitelné již při montáži a betonáži stropu. Dalším možným řešením montáže je uložení na nerezové kotevní prvky v nosném zdivu schodišťového prostoru.

realizace schodiště v rodinném domě v Opavě

Bezpečně a ekonomicky

Uložené schodišťové stupně jsou již následující den po montáži plně zatížitelné. Jejich povrch je dokonale rovný a tvoří ideální podklad pro pokládku libovolné krytiny. Díky použitému materiálu stupně s vysokou pevností nejsou jednotlivé stupně náchylné k poškození.

ZDROJ: PR článek společnosti Xella