Dílna a hobby Dům a stavba

Jak zdít z vápenopískových cihel – první řada (video)

Vápenopískové cihly jsou tradičním materiálem k výstavě moderního, energeticky úsporného domu. Jsou cenově dostupné, ekologické a zároveň jsou vzhledem na svoji štíhlost mimořádně únosné. Zdění s nimi je jednoduché. Tak jako u všech druhů zdicích prvků, tak i vápenopískové cihly mají specifické zakládání první řady.

zdění z vápenopískových cihel

Materiál

 • Zdicí malta – PROFIMIX ZM 920 zdicí malta na VPC a betonové bloky; spotřeba: 21,5 kg/m2 (tloušťka 12 mm), papírový pytel, 40 kg (232,60 Kč
 • Zdicí tenkovrstvá malta – Lepidlo SX – zdicí malta tenkovrstvá na VPC a betonové bloky; spotřeba: 3,6 kg/m2 (tloušťka 3 mm), papírový pytel, 25 kg (207,60 Kč)
 • Poloviční vápenopísková cihla KMB SENDWIX 2DF-LDrozměry (d × š × v): 240 × 115 × 123 mm, spotřeba: 33 ks/m2, ks (19,1 Kč)
 • Vápenopísková cihla KMB SENDWIX 8DF-LDrozměry (d × š × v): 248 × 240×248 mm, spotřeba: 16 ks/m2, ks (61,20 Kč)

Nářadí a pomůcky

 • zakládací sada
 • nivelační souprava
 • zednická šňůra
 • vodováha
 • gumové kladivo
 • hliníková stahovací lať
 • bubnová kontinuální míchačka
 • nízkootáčkové elektrické míchadlo
 • plastová nádoba
 • zednická lžíce
 • zubové hladítko

Kapsy pro snadnější manipulaci

Každý blok má kapsu pro jednodušší manipulaci a pokládání.

Mezera ve zdivu

Při postupu od rohů do stran může ve zdivu zůstat mezera pro dokončení řady. Tuto mezeru lze zaplnit přesně odříznutým kusem ze základního prvku. Při dodržení půdorysného modulu 125 mm již při navrhování stavby však není řezání nebo sekání cihel nutné. Řadu lze sestavit pomocí kombinace jednotlivých prvků zdicího systému.

Naše tipy

 • Pomocí šroubů, vodováhy a nivelačního přístroje se nastaví minimální výška maltové vrstvy.
 • Malta se na ložné spáře musí nanést až k oběma lícím stěny, ale nesmí přesáhnout přes hrany cihel.
 • Na svislé spáry prvků se systémem perodrážka se malta nenanáší.

Proč vápenopísková cihla?

 • Materiál vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy
 • Protipožární odolnost
 • Výborné akustické vlastnosti i tepelně-akumulační vlastnosti
 • Pevnost materiálu
 • Zdravé mikroklima
 • Využití otvorů pro vedení elektroinstalace
 • Ekologický nezávadný materiál
 • Rychlost výstavby

Dobré rady

Zakládací malta

Zdivo z vápenopískových cihel se zakládá na vysokopevnostní cementovou ruční zdicí maltu se zvýšenou smykovou pevností. Nanáší se v jedné vrstvě v tloušťce minimálně 10 mm. Potřebujeme-li větší tloušťku vrstvy pro vyrovnání nerovností, je potřeba nanést maltu ve více vrstvách po 20 mm, a to vždy až po zatvrdnutí předchozí vrstvy.

Zakládací soupravy a nivelizace

Na výškové založení první řady zdiva lze použít tzv. zakládací soupravu. Výchozí bod se určí nivelizací – naměříme nejvyšší místo. Pomocí šroubů, vodováhy a nivelačního přístroje se nastaví minimální výška maltové vrstvy a potřebná rovina. Přibližně dva metry od první zakládací soupravy se umístí druhá. Mezi tyto dvě zakládací soupravy se položí dlouhá hliníková stahovací lať.

Příprava zdicí malty

Zdicí malta se připraví v bubnové kontinuální míchačce nebo v mísicí nádobě pomocí nízkootáčkového elektrického mísidla smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (4,5 až 5,2 l vody/40 kg). Míchá se, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek.

Podklady k textu: KM Beta
Foto: KM Beta
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů