Dílna a hobby Zahrada

Vytvořte si stylový záhon ze starých cihel (video)

Na první pohled materiál na vyhození. Ale ze starých cihel dokážete vytvořit stylový záhon, který ušetří prostor a vodu. Navíc bez jakéhokoli betonování!

cihlový záhon
Zdroj: Martin Čurda

Než začneme

Cihly

Abychom zabezpečili co nejdelší životnost cihlového vyvýšeného záhonu, všechny cihly před položením do záhonu penetrujeme ochranným nátěrem. Na oddělení cihlových stěn od hlíny můžeme použít i nopovou fólii – zabráníme tak neustálému kontaktu cihel s půdní vlhkostí. Výrazně tak životnost záhonu prodloužíme. Tím, že je záhon vyvýšený, je zabezpečena dokonalá drenáž.

Převazování

Celá konstrukce záhonu je z cihel, které jsou ukládané nasucho a jsou převazované jedna o druhou. Převazují se jednotlivé řady ve stěnách záhonu, přepažení samostatně i se stěnou nižšího a vyššího záhonu (tzn. převázání z obou stran). Převazování výrazně zvýší stabilitu celé stavby.

Zavlažování

Vyvýšený záhon by měl být umístěn na slunném stanovišti, na přístupném místě. Může sloužit jako bylinkový či zeleninový záhon, proto je praktické, pokud si ho vybudujete u kuchyně, terasy, zpevněné plochy s grilem nebo ohništěm. Ušetří místo a zjednodušuje péči na minimum. Lépe se udržuje, pleje a pohodlně se zavlažuje. Pro celý záhon jednoduše „načepujete“ vodu do PVC trubky, jako když tankujete benzín do nádrže auta.

Postup práce

Přednosti vyvýšených záhonů

 • Urychlují klíčení semen, zlepšují růst rostlin, urychlují dozrávání, zvyšují úrodnost i kvalitu zeleniny   i bylin.
 • Zlepšují výživu rostlin i jejich zdravotní stav.
 • Umožňují pěstovat i náročnější zeleninu.
 • Dovolují upravit záhony i na kryté.
 • Šetří naše záda.
 • Umožňují dekorativní ztvárnění záhonů a jejich harmonické zakomponování do zahradního          prostředí.
 • Vysoké záhony mohou sloužit i jako dělicí prvek různých zahradních částí.

Umístění záhonů

Správné umístění vyvýšených záhonů a jejich poloha závisí na tom, zda jde o pěstitelský a užitkový záhon, nebo okrasný, architektonicky dotvářející zahradu:

 • užitkový záhon, který je určen hlavně na pěstování zeleniny a bylinek, musí být umístěn na celodenním plném slunci, svou delší osou ve směru sever – jih; pro teplomilnější rostliny je vhodnější, pokud je přisazený k jižní stěně budovy;
 • vhodné je kombinovat užitkový účel s dekoračním efektem těchto záhonů;
 • vyvýšený záhon v zahradě by měl být umístěn na nezpevněné půdě, aby do něj měli volný přístup užiteční půdní živočichové a aby přebytečná dešťová a závlahová voda mohla vsakovat do půdy a nao­pak aby během sucha záhon mohl čerpat vláhu z podloží;
 • výjimkou může být umístění vysokého terasového záhonu na svahu nebo na betonovém či dlážděném podloží – to se týká hlavně komunitních městských zahrad; takovéto záhony vyžadují důslednější zavlažování.

Náš tip

Dobré je, pokud si zeleninu rozdělíme do několika skupin, tak si podstatně zjednodušíme sestavení osevných a pěstitelských postupů. Zeleniny si tedy rozdělíme hlavně podle jejich náročnosti na obsah živin v půdě.


Text, foto, realizace: Martin Čurda, František Laššák
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů