Dům a stavba

Jak zabudovat nová okna?

Správná montáž oken rozhodně není věda. Je ale potřeba si dobře nastudovat, jak na to, a dodržovat některé základní zásady.

Příprava okenních otvorů

Prvním krokem je odstranění starého okna. Jakmile bude stávající okno odstraněno, přejděte k přípravě okenních otvorů. Ty musí mít správnou velikost a pravoúhlost, i povrch otvoru musí být rovný a počítejte také s tím, že postranní část otvoru, tzv. ostění, je potřeba zbavit veškerých nečistot. Nesmírně důležité je také zajištění správné pevnosti podkladu. Pevnost podkladu u parapetního zdiva musí být minimálně 80 kg na m2. Posledním krokem týkajícím se přípravy okenních otvorů je minimalizování vlhkosti celého otvoru před jeho samotným osázením.

Nezapomeňte

  • U dodavatele se vždy informujte o detailech montáže pro daný typ oken.
  • Při špatné montáži oken hrozí únik tepla, tzv. tepelné mosty, vznik vlhkosti a rozvoj plísní, snížená životnost u dřevěných oken, nadměrný hluk.

Zabudování oken

1 Příprava nových oken

Spočívá v předvrtání otvorů pro ukotvení oken. Ideální je, pokud tento krok necháte přímo na výrobci oken, který profesionálním předvrtáním zajistí požadovanou kvalitu a optimální vzdálenost mezi jednotlivými otvory.

2 Usazení

V této části montáže jde o přenesení váhy okna do nosné části okenního otvoru a zajištění vodorovnosti okna ve všech směrech. Okno dočasně ukotvíte a vypodložíte do správné vodorovné i svislé polohy. Až poté můžete okno do otvoru ukotvit.

obrázkový návod k výměně oken - příprava nových oken, usazení

3 Ukotvení

Kvůli manipulaci a vlivům počasí nestačí okna pouze usadit do otvoru a prostor kolem nich vypěnit polyuretanovou pěnou. Pomohou kotvicí šrouby či ocelové kotvicí pásky. Okna můžete také zasadit do rámů o tvaru průřezu „L“ nebo „U“.

4 Fixace okenních rámů

Jakmile je okno v okenním otvoru správně usazeno a ukotveno, je potřeba vyplnit připojovací spáru polyuretanovou montážní pěnou, která zafixuje okenní rám v otvoru a vytvoří tepelněizolační výplň kolem celého okna.

obrázkový návod k výměně oken - ukotvení a fixace okenních rámů

5 Utěsnění a finální úpravy okenního otvoru

Po odstranění přebytečné části montážní pěny následuje úprava zdiva a omítky kolem otvoru a utěsnění vnější připojovací spáry kolem celého obvodu rámu okna, které brání pronikání vlhkosti z vnějšku a kondenzaci vlhkosti uvnitř spáry.

6 Finální úpravy

Posledním krokem je usazení vnějších a vnitřních parapetů a následné důkladné a celkové očištění otvoru a oken. Chybět nesmí ani instalace okenní lišty a poté nastavení a seřízení oken.

obrázkový návod k výměně oken - utěsnění a finální úpravy

Dobré rady

  • Jak na seřízení svěšeného okna: Svěšená okna si můžete nechat seřídit odbornou firmou, šikovný kutil to ale zvládne sám.
  • Jestliže okno dře ve spodní části, je zapotřebí ho výškově seřídit směrem nahoru. V tomto případě odejmeme krytku spodního pantu a vsuneme do něj imbusový klíč. Poté otáčením imbusu ve směru hodinových ručiček křídlo zvedáme a naopak.
  • Jestliže dře okno v horní části, proveďte celé seřízení na vrchním pantu. V tomto případě opět vsuneme imbusový klíč do pantu a otáčíme s ním proti směru hodinových ručiček a okno suneme dolů.
  • V případě, že okno nedoléhá, je potřeba zvýšit přítlak okna v horní části anebo okno posunout doprava či doleva pomocí spodního okenního pantu. Zvýšení přítlaku křídla docílíme pootočením uzavíracího bodu směrem k těsnicí gumě.
  • Špatná rovnováha okna je tím vůbec nejzávažnějším problémem. V takovém případě je potřeba okno demontovat a provést celou montáž od začátku.


Náš tip: Okna podle světových stran

Text: redakce, Hornbach
Foto: Hornbach, iStock.com
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů