Dům a stavba

Rekonstrukce čtvercového domu – Otevřete dům do dvora (1. díl seriálu)

Pokud jste i vy zdědili jeden z domů se čtvercovým půdorysem nebo v něm už déle bydlíte, projekt RenovActive má pro vás návod, jak z něho udělat zdravý a moderní domov.

Zrekonstruovaný rodinný dům čtvercového půdorysu

Rekonstrukce podle RenovActive

Na první pohled se může zdát, že takovýto dům je zbytečné rekonstruovat. Ale při měnících se nárocích na bydlení platí ono známé: Nikdy neříkej nikdy. Společnost VELUX přišla s jednoduchým návodem, jak starší bydlení ve čtvercovém domě přeměnit ve zdravé moderní bydlení.

rekonstrukce čtvercového rodinného domu
Na první pohled se zdá, že takovýto dům je zbytečné rekonstruovat.

Architekti, které VELUX k vypracování rekonstrukce přizval, zachovali původní výraz domu a současně mu propůjčili nový moderní vzhled – díky designovým zpracováním detailů, jakými jsou například krytina nebo hranaté okapy.

V interiéru se zaměřili zejména na zabezpečení komfortního bydlení. Stačilo provést drobné stavební úpravy a použít materiály, které podporují zdravé mikroklima. Nejzásadnější změnou bylo rozšíření obytného prostoru do podkroví.

Krok č. 1: Bourací práce

Aby bolo možné začít s přestavbou, je nutné zbavit se všeho, co v moderním bydlení nepotřebujeme. Jen tak bude možné upravit dispozici a změnit koncept bydlení.

půdorys rekonstruovaného domu ve tvaru čtverce
Bourací práce probíhaly zejména v části směrem do zahrady. Největší změnou bylo vybourání celé malé koupelny, umístěné za původní kuchyní.

Okna do zahrady

V původních čtvercových domech se můžeme setkat s reprezentačními místnostmi s poměrně velkými okny, situovanými do ulice. Do dvora je zpravidla orientovaná jen koupelna, kuchyně a malé pomocné místnosti. Interiér není propojený se zahradou, do dvora se dá nahlédnout jen velmi malými okénky.

rekonstrukce čtvercového domu - bourání kuchyně
Takto vypadal budoucí centrální prostor domu po vybourání vnitřních příček.

Kde nebylo třeba, tam se nebouralo

Tam, kde to bylo možné, se projektanti snažili o co nejmenší stavební zásahy. Ve svátečních pokojích do ulice, pro které je obvykle typická dobrá kvalita stavby, bylo potřeba odstranit dřevěné parkety, protože podlaha se nahradila novou krytinou s izolací. Aby bylo možné do budoucího obývacího pokoje vstupovat z kuchyně, vybourala se část vnitřní stěny.

Otevření do dvora je zásadní

Otevření domu do dvora a zahrady bylo klíčovým momentem, který starší rodinný dům proměnil v bydlení pro moderní rodinu. Díky tomu se z původní nejhorší části stala ta nejkvalitnější.

rekonstrukce čtvercového domu, nový centrální prostor
Díky otevření domu do zahrady se z původně nejhorší části domu stala ta nejkvalitnější.

Celá rekonstrukce probíhala podle 7 principů:

  1. Obytné podkroví je nevyhnutnou součástí rekonstrukce, protože čtvercový dům nenabízí dostatek prostoru.
  2. Větší plocha oken zabezpečí dostatečné prosvětlení a čerstvý vzduch v přízemí i v podkroví (střešními okny).
  3. Schodištní šachta zajistí denní osvětlení a větrání tím, že nahromaděný znečištěný vzduch z celého interiéru se rychle odvádí střešními okny v horní části schodiště.
  4. Dynamická ochrana proti slunci – vnější a vnitřní rolety ochrání před přehříváním.
  5. Systém hybridního větrání kombinuje mechanické a přirozené větrání pomocí automatizace oken a vytápění.
  6. Lepší energetické efektivity se dosahuje hlavně zateplením starých obvodových stěn a střešní konstrukce, výměnou oken.
  7. Etapizace, tedy rozdělení na několik etap – začalo se nevyhnutnými rekonstrukčními pracemi a časem se obytný prostor případně rozšíří.

Více informací a projekt domu zdarma získáte na www.renovactive.sk.

ZDROJ: PR článek společnosti Velux