Dům a stavba Poradna

Jak na omítku se vzhledem břizolitu

Odborník radí, jak docílit vzhled břizolitové omítky.

nanášení omítky

Směs s obsahem slídy

Chcete-li na stěnách domu zachovat původní vzhled břízolitové omítky, použijte omítkovou směs s obsahem slídy. Podklad, na který se bude omítka nanášet, musí být zdrsněný, případně horizontálně „učesaný“ a bez vodoodpudivé úpravy. Musí být úplně vyzrálý, nosný, pevný, nasákavý, suchý, čistý, bez uvolněných částic a prachu, nesoudržných vrstev, mastnoty, starých nátěrů a jiných separačních prostředků.

Jak postupovat

  • Na podklad je třeba nanést vrstvu vhodného penetračního nátěru pro snížení a sjednocení nasákavosti a pro zpevnění podkladu.
  • Na takto připravený podklad můžete nanést minerální ušlechtilou omítku. Obsah pytle suché směsi omítky vymíchejte s předepsaným množstvím vody na plastickou konzistenci bez hrudek.
  • Čerstvou směs nanášejte na připravený podklad v tloušťce přibližně 10 mm a další vrstvu omítky na tloušťku zrna způsobem „živé do živého“.
  • Povrch omítky vyrovnejte stažením hliníkovou latí.
  • Nechejte omítku ztuhnout – musí být vhodná na strukturování, tedy zrno omítky se při škrábání odděluje čistě a omítka nezůstává ve škrabce. Tuto dobu průběžně kontrolujte, protože je ovlivněna místními tepelně-vlhkostními podmínkami a nedá se předem stanovit.
  • Na škrábání povrchu můžete použít škrabák. Typ škrabáku volte podle požadované struktury povrchu.
  • U běžného omítkového systému v exteriéru (složení jádrová omítka + minerální ušlechtilá omítka) musí být celková tloušťka souvrství minimálně 20 mm.
  • Omítku nanášejte na ucelené plochy tak, aby nevznikaly rozdíly ve struktuře i odstíny omítky.


Přečtěte si také: Sádrové omítky: aplikační postup

Text: Andrea Dingová ve spolupráci s firmami
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů

Zeptejte se

Máte nějakou otázku ze stavby či zahrady? Zeptejte se našich odborníků. Otázky pište na e-mail poradnarpn@jagamedia.cz.