Dům a stavba

Hoří dřevostavba nebo ne?

Přesvědčte se na vlastní oči. Knauf Vás zve na Den dřeva 1.10. 2013 od 10 hodindo Veseckého areálu u Liberce

Kromě novinek KNAUF spojených s protipožární
odolností ještě uvidíte:
chování dřevostavby při požáru (účast a měření PAVÚS, VVÚD, ČVUT)
porovnání výpočtu českých norem proti realitě
reálná ukázka cenově dostupné dřevostavby s požární odolností 120 minut
ukázka hořlavosti běžných stavebních materiálů
ukázky hasičského sportu
Chybět nebude občerstvení a bohatý doprovodný program.

Program
10:00 Slavnostní zahájení – seznámení účastníků s programem
10:15 – 12:30 Ukázky účinku ohně na dřevěné a jiné “hořlavé” materiály
používané při stavbách
Ukázky vzniku požáru v běžném provozu, způsoby hašení
a použití vhodných typů hasících zařízení
Ukázka moderní dřevostavby a technologií 21.století
12:30 Ohnivá show Knauf – kávička za plameny
13:00 Zapálení novodobého domu, měření radiace a sledování účinku
ohně na vnější fasády
13:30 Uhašení domu
14:00 – 15:00 Prohlídka uhašeného domu a zjišťování jeho stavu
15:00 Zakončení Dne dřeva, zpracování výsledků zkoušky z pálení domu