Dům a stavba

Co použít na vyrovnání a zateplení podlahy v podkroví

Dotaz: Neobývané podkroví jsme se rozhodli přestavět a upravit tak, aby tam mohla vzniknout pracovna. Co bychom mohli použít na vyrovnání a zateplení podlahy, abychom se vyhnuli mokrým procesům? Filip, Trutnov

Co použít na vyrovnání a zateplení podlahy v podkroví: podkrovní místnost

K zateplení půdního prostoru se doporučuje použít tepelněizolační desky s vyšší únosností, které kromě tepelněizolační funkce umožňují i pochůznost. Doporučená tloušťka tepelné izolace je 200 mm. Tyto vlastnosti splňují tepelněizolační kombinované desky, které se vyrábějí spojením difuzně otevřeného expandovaného pěnového polystyrenu s příměsí grafitu a 10 mm silné sádrovláknité desky. Jejich pevnost v tlaku je na úrovni 1 t/m2.

Tepelněizolační desky se kladou na podklad upravený sádrovým podsypem a separační parotěsnou fólií. Pro dosažení stabilní podlahy se doporučuje desky vzájemně slepit jednosložkovým nízkoexpanzním polyuretanovým lepidlem vhodným na lepení tepelněizolačních desek na bázi EPS a XPS. Lepidlo se nanáší na svislé plochy desek v místě jejich vzájemného styku. Po vytvrdnutí lepidla můžete na uložené desky pokládat finální nášlapnou vrstvu podlahy.


Text: Andrea Dingová ve spolupráci s firmami
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů