Dům a stavba

Cihly HELUZ zvyšují akustický komfort v bytech i kancelářích

HELUZ představuje akustické cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená a HELUZ AKU Z 17,5 broušená.

Společnost HELUZ se v posledních letech zaměřuje na zvýšení komfortu bydlení nejen z hlediska tepelněizolačních vlastností, ale i v oblasti akustiky. Na trh uvedla hned dva cihlové bloky – kompozitní cihlu HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená a nosné akustické cihly s jedinečným zámkem ve tvaru „Z“ HELUZ AKU Z 17,5 broušená.

Cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená zvukově izoluje a redukuje přenos konstrukčního hluku

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená pro vyzdívky nenosných stěn je složena ze dvou cihelných tvarovek spojených přes minerální vlnu, která má vynikající akustické vlastnosti. Oproti klasickým cihelným materiálům má HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená řadu technických zdokonalení, nejen že akusticky izoluje (vzduchová neprůzvučnost Rw=57 dB), ale má lepší i tepelněizolační vlastnosti. Svojí štíhlejší konstrukcí vytvoří HELUZ AKU KOMPAKT 21 větší užitný prostor a tím umožní dosáhnout vyšší užitné plochy v rámci bytu.

Cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Díky unikátní konstrukci cihelného bloku pro vnitřní zdivo – dvě tvarovky spojené minerální vlnou – je u cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená dosaženo ekvivalentu chování dvojité konstrukce. Dochází tedy kromě výborné zvukové izolace zároveň k významné redukci přenosu konstrukčního hluku (např. eliminace zabouchnutí dvířek zavěšené skříňky na zdivu). Dělicí stěny mezi dvěma byty lze zhotovit suchou technologií pomocí tenkovrstvého PU lepidla (HELUZ pěny) a přitom dosáhnout lepšího výkonu zvukové izolace oproti současně nabízeným AKU blokům, a to při úsporné šířce pouhých 21 cm. Menší tloušťka stěny o 4 cm oproti tradičnímu řešení šetří zastavěnou plochu a tím umožní dosáhnout vyšší užitné plochy v rámci bytu. Jak už bylo řečeno, toto „zeštíhlení cihly“ ocení zejména investoři bytových domů. S cihlou HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená získají na stejné půdorysné ploše více metrů užitné plochy.

Výrazně lepší jsou i tepelněizolační vlastnosti stěny z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, než má tradiční řešení z AKU cihel. O 45 % lepší součinitel tepelné vodivosti a součinitel prostupu tepla podstatně omezí unikání tepla z vytápěného bytu k „šetřícímu sousedovi“ a do chladnějších prostor (chodby a schodiště) a přispívá k úsporám energie uživatelů vytápěných bytů.

Nosný cihelný blok HELUZ AKU Z 17,5 broušená se uplatní jako nosné akusticky dělicí stěny řadových domů

Cihelný broušený akustický blok HELUZ AKU Z 17,5 je určený pro nosné i nenosné zdivo s požadavkem na větší zvukovou izolaci. Zdicí blok na první pohled zaujme specifickým tvarem, připomínajícím písmeno „Z“, které tak nemohlo chybět v názvu výrobku. HELUZ AKU Z 17,5 broušená (375x175x249 mm) má díky své robustnosti a unikátní geometrii pevnost v tlaku 20 MPa a při vyzdění na celoplošnou tenkovrstvou maltu HELUZ SB C dosahuje zdivo charakteristické pevnosti v tlaku fk = 6,8 MPa (při použití PU pěny je fk = 2,5 MPa). Dobrá pevnost zdiva umožňuje navrhovat bez problémů zejména vnitřní nosné stěny. Zdivo vyniká také velmi dobrou tepelnou akumulací, která má příznivý vliv na vnitřní teplotní stabilitu, což oceníme především v pasivních a nízkoenergetických stavbách.

Nosný cihelný blok HELUZ AKU Z 17,5 broušená

Zdivo oboustranně omítnuté vápenocementovou omítkou tloušťky 15 mm má laboratorní vzduchovou neprůzvučnost Rw = 51 dB, což je nadstandardní hodnota vzhledem k malé tloušťce zdiva vyzděného na maltu pro tenké spáry. Stěna splňuje požární odolnost REI 120 DP1. Tyto vlastnosti dovolují široké využití v praxi, např. pro zdivo v administrativních budovách mezi kancelářemi nebo v bytových domech pro obezdívání instalačních a výtahových šachet, pro příčky v bungalovech a pro jiné konstrukce vyžadující zvýšený požadavek na zvukovou izolaci. Dále můžeme zdivo využít jako dvouvrstvou konstrukci v nosných akusticky dělicích stěnách řadových rodinných domů a rodinných dvojdomů.

Podle normy ČSN 73 0532 pro dělicí stěny řadových domů je nutné splnit hodnotu vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti Rw = 57 dB. Tyto hodnoty snadno dosáhneme právě zdvojením konstrukce z cihel HELUZ AKU Z 17,5 broušená se separační vložkou z minerální vlny s OH ≥ 100 kg/m³ a celkové tloušťky 20 až 100 mm. Hodnoty zvukové izolace z dvojitých stěn z cihelných bloků HELUZ AKU Z 17,5 broušená zjištěné na základě měření ve zkušebně TZÚS, s. p., nalezneme v tabulce. Měřením bylo potvrzeno, že dvojitá konstrukce z těchto cihel při použití vložky z minerální vlny min. tloušťky 20 mm pro splnění požadavku dělicí stěny řadových domů Rw = 57 dB dosahuje rezervy větší než 10 dB.

www.heluz.cz

ZDROJ: článek společnosti HELUZ