Dům a stavba

Akustická sádrokartonová předstěna vás rychle zbaví hluku

Ať už vás trápí hluk od souseda nebo z ulice, existuje řešení v podobě akustické předstěny. Sádrokartonová konstrukce, která se montuje na jednu stranu stávající stěny není složitá a zvládnete ji sami během jednoho dne. Ukážeme vám jak na to.

Montáž akustické předstěny
Zdroj: SGCP, divize Rigips

Pomocí akustické předstěny lze odhlučnit váš domov bez velkých stavebních úprav a s dostatečnou rezervou. Budete k tomu potřebovat správný materiál v podobě Modrých akustických desek v kombinaci s kvalitní minerální izolací. S konstrukcí akustické předstěny vám pomůže náš návod, případně se kdykoli můžete obrátit na Centrum technické a obchodní podpory Rigips. Stačí napsat nebo zavolat a tým odborníků vám poradí se skladbou konstrukce, případně vám zdarma připraví kalkulaci materiálu.

Nejprve si spočítejte potřebný materiál

Ať už chcete odhlučnit stěnu, místnost nebo celý byt, bude se vám hodit Rigips kalkulačka. V ní jednoduše vyberete typ konstrukce (v tomto případě „Předstěna“ a následně „Řešení pro perfektní akustiku“), zadáte parametry a v mžiku dostanete soupis potřebného materiálu k odhlučnění jakékoliv místnosti.

Kromě skvělého odhlučnění, můžete zlepšit i kvalitu vnitřního ovzduší

Kromě vynikajících akustických vlastností jsou Modré akustické desky protipožární a mají ještě jednu unikátní vlastnost technologii Activ´Air®, kterou nenajdete u žádné jiné akustické desky na trhu. Activ’Air® dokáže ze vzduchu odstraňovat škodlivý formaldehyd. Ten se do ovzduší uvolňuje při každodenních činnostech jako je vaření, uklízení, topení a dále např. ze závadných staveních materiálů, barev, laků, nábytku, textilu, koberců a kosmetiky. V případě vyšší koncentrace formaldehydu může způsobovat různé zdravotní komplikace, a dokonce se řadí mezi karcinogeny.

Activ’Air®, která je standartně u všech Modrých akustických desek, dokáže již za 28 dní snížit koncentraci formaldehydu o více než 70 %, a to minimálně na 50 let.  Tato účinnost technologie byla ověřena akreditovanými laboratořemi i Státním zdravotním ústavem v Praze. „Pro danou účinnost je ideální využít 1 m2 desky na 1 m3 vzduchu v místnosti,“ radí Milan Daněk, produktový manažer Rigips. Nicméně i v menším zastoupení dokážou sádrokartonové desky vnitřnímu prostředí výrazně prospět.

Pro konstrukci akustické předstěnu budete potřebovat:

 • Modré akustické desky s technologií Activ’Air®, do koupelny volte impregnovanou variantu desek
 • Spárovací tmel Rifino Top
 • Výztužnou skelnou pásku
 • Kovové tenkostěnné R-CD profily a R-UD profily
 • Minerální izolaci ISOVER Piano tl. 40 mm
 • Stavěcí třmeny
 • Rychlošrouby typu TUN dl. 25 mm
 • Samovrtné šrouby typu LB dl. 9,5 mm
 • Natloukací hmoždinky dl. 45 mm
 • Pěnové napojovací těsnění

01 Příprava

 1. Na podlaze si vyměříme polohu obvodového profilu R-UD. Značkovací šňůrou, tzv. „brnkačkou“, si na podlaze vytyčíme polohu obvodového R-UD profilu.
 2. R-UD profily před jejich osazením podlepíme pěnovým napojovacím těsněním Rigips.
Montáž akustické předstěny
Zdroj: SGCP, divize Rigips
Montáž akustické předstěny
 Zdroj: SGCP, divize Rigips

02 Montáž R-UD profilů

 1. R-UD profily připevníme plastovými natloukacími hmoždinkami (v případě betonové podlahy), popř. jinými vhodnými připevňovacími prostředky dle druhu podlahy. Vzájemná rozteč jednotlivých připevnění je max. 800 mm. Vzdálenost prvního připojení od rohu místnosti je maximálně 200 mm.
Montáž akustické předstěny
Zdroj: SGCP, divize Rigips

03 Podlepení stavěcích třmenů

 1. Stavěcí třmeny před jejich připevněním na zeď také podlepíme napojovacím těsněním.
Montáž akustické předstěny
Zdroj: SGCP, divize Rigips

04 Kotvení stavěcích třmenů

 1. Podle budoucího umístění R-CD profilů vyměříme polohu stavěcích třmenů. Rozteč svislých R-CD profilů je 625 (600) mm. Maximální vertikální rozteč třmenů je 1 250 mm. Poslední horní třmen umisťujeme do takové výšky, aby horní přesah R-CD profilu byl max. 250 mm. Stavěcí třmeny kotvíme k podkladní zdi plastovými natloukacími hmoždinkami.
Montáž akustické předstěny
Zdroj: SGCP, divize Rigips

05 Montáž svislých R-CD profilů

 1. Po připevnění stavěcích třmenů postupně montujeme svislé R-CD profily. Délku R-CD profilů volíme tak, aby při vložení R-CD profilu do spodního R-UD profilu byla mezi horním koncem R-CD profilu a stropem mezera cca 50 mm. Jednotlivé R-CD profily zůstávají v podlahovém R-UD profilu volně nasunuty (R-UD a R-CD profily vzájemně nespojujeme!). Po nasunutí do podlahového R-UD profilu je ustavíme do svislé polohy a spojíme s předem namontovanými stavěcími třmeny pomocí šroubů do plechu (typ LB) – 2 ks šroubů na 1 třmen. (V rohu místnosti přišroubujeme třmeny 2 ks šroubů LB jen z jedné strany třmenu)
Montáž akustické předstěny
Zdroj: SGCP, divize Rigips

06 Vložení minerální izolace

 1. Mezi profily konstrukce vložíme izolaci z minerálních vláken, např. ISOVER Piano. Minerální izolaci vkládáme bez mezer v celé ploše konstrukce a bez stlačení.
Montáž akustické předstěny
Zdroj: SGCP, divize Rigips

07 Opláštění akustickými deskami

 1. Opláštění provádíme Modrými akustický deskami, které osazujeme nastojato. K opláštění používáme, pokud možno celé sádrokartonové desky. Využití menších dílů desek je přípustné za podmínky, že výška dílu je min. 400 mm a nejsou použity 2 a více menších dílů v těsném sousedství nad sebou. Při opláštění je nutné zajistit, aby byly příčné (vodorovné) spáry sousedních desek vzájemně vystřídány alespoň o 400 mm a nedocházelo tak k vytváření křížových spár. Ke svislým profilům konstrukce připevňujeme desky samořeznými šrouby typu TUN 25 mm. U podlahy je vhodné ponechat cca 10 mm širokou spáru, kterou posléze vyplníme spárovacím tmelem.
Montáž akustické předstěny
Zdroj: SGCP, divize Rigips

08 Tmelení sádrokartonu a dokončení

 1. Na závěr zatmelíme hlavy šroubů a spáry mezi sádrokartonovými deskami. Projděte si podrobný popis, jak správně sádrokarton tmelit. Případně vyzkoušejte tmelení sádrokartonu bez broušení, které vám usnadní práci a dosáhnete ještě hladšího povrchu stěny, a to vše jen s jedním tmelem, Rifino Top.
Montáž akustické předstěny
Zdroj: SGCP, divize Rigips

Celý návod naleznete i ve formě videa.

ZDROJ: PR článek společnosti SGCP, divize Rigips