Dům a stavba

6 způsobů, jak zateplit obvodové stěny domu

Dříve, než se rozhodnete pro zateplení domu, pouvažujte, zda je fasáda vystavena prudkému slunci a velkým výkyvům teplot. Nebo zda je vaší prioritou odvětrání vlhkosti ze zdiva, odolnost proti mechanickému poškození, či dokonce omyvatelnost.

Jak zateplit obvodové stěny domu: zateplování rodinného domu.

Tyto požadavky je ideální konzultovat s projektantem nebo výrobcem a následně si vybrat optimální ETICS. Určitě by měl reflektovat charakteristiky podkladu, jakož i podmínky, kterým bude fasáda vystavena. Na trhu je totiž mnoho systémů od různých výrobců, jejichž skladba a postup montáže jsou sice velmi podobné, liší se však výslednými vlastnostmi. Asi nejzřetelnější je rozdíl v použitém izolantu, ze kterého plynou i odlišnosti v kotvení, stěrkování či armování, rozdílné však mohou být i další vlastnosti jednotlivých komponentů.

Co je ETICS?

ETICS je zkratka pro kontaktní zateplovací systém (z anglického External Thermal Insulation Composite System). Skládá se z několika vrstev, které se aplikují na obvodové stěny kontaktně, tedy bez vzduchových mezer – přímo jedna na druhou v určeném pořadí. Důležité je přitom dodržet skladbu materiálů a prvků stanovenou konkrétním výrobcem, jinak riskujete problémy.

Hlavní složka ETICSu

Je to tepelněizolační materiál, který se „kontaktně“ přilepí nebo ukotví k obvodové stěně. Jeho povrch chrání výztužné (armovací) souvrství a finální povrchová úprava. K doplňkům patří například rohové nebo dilatační lišty a též soklový profil, který vytvoří rovný spodní okraj a chrání tepelněizolační materiál před poškozením.


Chcete-li na novostavbě nebo starším domě zlepšit tepelněizolační vlastnosti obvodových stěn, nejlepší je zateplit je zvenčí. Vybrat si můžete provětrávanou fasádu nebo kontaktní zateplovací systém ETICS, který je jednoznačně nejčastější volbou.

Čtyři vrstvy, čtyři pravidla

Upevnění podkladu

Má za úkol přenést tažné síly, které vznikají v důsledku vlastní váhy izolačního materiálu, jeho objemové roztažnosti a sání větru. Izolační desky se upevňují k podkladu lepicím tmelem, který doplňují i mechanické kotvy. Tmel je třeba nanést na zateplovací desky předepsaným způsobem a v dostatečném množství. Nejlépe celoplošně zubovým hladítkem nebo v pásu po celém okraji a uprostřed ve třech až čtyřech bodech tak, aby po přitlačení vznikl mezi izolantem a podkladem potřebný kontakt.

Nanášení tmelu před zateplením domu.

Tepelněizolační vrstva

Je složena z izolačních desek, které se ukládají na sraz v řadách s přeložením na vazbu tak, aby nevznikaly křížové spáry. Nejčastěji se používá pěnový polystyren (EPS), jehož výhodou je nízká hmotnost, nízká nasákavost a příznivá cena. Předností minerálních izolací jsou především protipožární vlastnosti, průdušnost a mechanická odolnost. „Kombinaci vlastností“ nabízejí speciální perforované desky z EPS.

Pokládání tepelnoizolační vrstvy na rodinný dům.

Výztužná vrstva

Tato vrstva zabezpečuje pevnost a mechanickou odolnost povrchu a též rovnoměrně roznáší na celou plochu fasády namáhání způsobené dilatačními pohyby izolace. Sestává z jedné nebo několika vrstev stěrky, tj. základní omítky, a z jedné nebo několika vrstev výztužných mřížek či sítěk, které se do stěrky vtlačí. V rozích otvorů, na styku dvou systémů apod. je nutné zesilující vyztužení.

Výztužná vrstva zateplení rodinného domu.

Povrchová úprava

Nejčastěji se používá pružná tenkovrstvá dekorační omítka s vhodnými vlastnostmi, případně omítka a barva. Pod omítku se aplikuje penetrační nátěr, jehož úkolem je vyrovnat nasákavost výztužné vrstvy a zabezpečit její spolupůsobení s povrchovou úpravou. Aby se předešlo trhlinám, které by způsobily degradaci fasády, důležité je použít pružné omítky doporučené výrobcem a sladěné s výztužnou vrstvou.

Nanášení dekorační omítky po zateplení domu.

Jaké jsou možnosti tepelných izolací

bílý polystyren

 •  součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,038
 • tloušťka potřebná k dosažení normového požadavku (R = 4,4 m2 . K/W): 17 cm
 • tloušťka potřebná k dosažení cílové hodnoty (R = 6,5 m2 . K/W): 25 cm
 • nízká hmotnost, jednoduchá a rychlá manipulace

šedý polystyren

 • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,031
 • tloušťka potřebná k dosažení normového požadavku: 14 cm
 • tloušťka potřebná k dosažení cílové hodnoty: 21 cm
 • nízká hmotnost, jednoduchá a rychlá manipulace

skelná fasádní minerální vlna

 • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,034
 • tloušťka potřebná k dosažení normového požadavku: 15 cm
 • tloušťka potřebná k dosažení cílové hodnoty: 22 cm
 • ekologický materiál s podílem recyklované složky: 80 %
 • vynikající akustické parametry, o polovinu nižší hmotnost ve srovnání s běžnou kamennou fasádní minerální vlnou, vysoká paropropustnost, odolnost proti nárazu, protipožární izolace

Může se hodit: Osazení střešního okna do nadkrokevního zateplení (Pracovní postup)

kamenná fasádní minerální vlna

 • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,036
 • tloušťka potřebná k dosažení normového požadavku: 16 cm
 • tloušťka potřebná k dosažení cílové hodnoty: 24 cm
 • výborné akustické parametry, vysoká paropropustnost, protipožární izolace

kombinovaný izolant – šedý polystyren + kamenná minerální vlna

 • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,033 – 0,034
 • potřebná tloušťka k dosažení normového požadavku: 15 cm
 • tloušťka potřebná k dosažení cílové hodnoty: 22 cm
 • nízká hmotnost, jednoduchá a rychlá manipulace a zpracování, velmi dobré protipožární vlastnosti

6 × kontaktní zateplení fasády

Baumit open

Systém v sobě spojuje odolnost, vysokou paropropustnost a vysokou účinnost izolace s inovativní povrchovou úpravou na principu nanotechnologií. Zateplení má podobnou paropropustnost jako cihlové zdivo, čímž se předchází vzniku kondenzace a zabezpečuje se příjemné vnitřní klima.

Schéma systému zateplení polystyrenem.

tepelná izolace: děrovaný pěnový polystyren
výrobce: Baumit

doporučená skladba
1 kotvení – Baumit StarTrack
2 lepení – Baumit openContact
3 tepelná izolace – Baumit openReflect, Baumit openPlus nebo Baumit openTherm
4 stěrka – Baumit openContact
5 výztuž – Baumit openTex
6 základní nátěr – Baumit PremiumPrimer
7 povrchová úprava – Baumit NanoporTop nebo Baumit openTop

Cemix THERM K

Novinka společnosti Cemix umožňuje vysokou variabilitu při ztvárnění fasády a uplatnění najde hlavně při kombinování omítky s obkladem. Povrchovou úpravu systému tvoří obklad z keramických nebo cihlových prvků, lepený špičkovým flexibilním lepidlem.

Schéma zateplení deskami EPS, XPS nebo deskami z minerálních vláken.

tepelná izolace: EPS nebo desky z minerálních vláken
výrobce: Cemix

doporučená skladba
1 lepicí vrstva – Cemix Lepidlo a Stěrkovací hmota šedá
2 izolant – fasádní EPS nebo desky z minerální vlny
3 výztužná vrstva – Cemix Lepidlo a Stěrkovací hmota šedá
4 síťka – sklovláknitá tkanina
5 kotvení – talířové šroubovací rozpěrky, kotvení přes síťovinu
6 penetrační nátěr – Cemix Penetrace akrylát-silikon nebo Penetrace hloubková
7 lepicí vrstva – Cemix Lepidlo FLEX EXTRA
8 obklad – keramický mrazuvzdorný nebo z cihlových pásků
9 spáry – příslušná pružná spárovací hmota

Henkel Universal

Univerzální zateplovací systém odolný proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům, se zvýšenou odolností proti řasám a plísním. Představuje ekonomické a univerzální řešení – jeho univerzálnost spočívá v možnosti použít EPS, XPS i izolaci z minerálních vláken.

Zateplovací systém z minerálních vláken

tepelná izolace: EPS, XPS nebo desky z minerálních vláken
výrobce: Henkel

doporučená skladba
1 lepicí hmota – lepicí malta Ceresit CT 80, rozpěrné kotvy podle výpočtu
2 izolační desky – EPS, XPS nebo minerální vlna
3 výztužná vrstva – výztužná mřížka, univerzální malta Ceresit CT 80
4 základní nátěr – podle typu omítky
5 povrchová úprava – minerální, silikátovo-silikonové, silikátové nebo silikonové omítky s různými povrchy, případně akrylátový, silikátový, silikonový nebo nanosilikonový nátěr

Jubizol Microair

Jádrem zateplovacího systému je inovativní děrovaná tepelněizolační deska, která se podílí i na jednoduché aplikaci. Systém zabezpečuje vysokou paropropustnost při výborné tepelné a zvukové izolaci, díky čemuž vytváří v interiéru příjemné a zdravé klima.

Schéma zateplení deskami EPS.

tepelná izolace: speciálně perforované desky z bílého nebo šedého EPS
výrobce: JUB

doporučená skladba
1 lepicí malta – JUBIZOL MICROAIR FIX
2 tepelněizolační vrstva – JUBIZOL EPS F – W2
3 základní omítka – JUBIZOL MICROAIR FIX
4 výztužná mřížka – JUBIZOL 160 g/m2
5 penetrační nátěr – JUBIZOL UNIGRUND
6 dekorační omítka – JUBIZOL SILICONE FINISH

Mapetherm M

Systém lze snadno aplikovat na všechny druhy běžných podkladů. Realizačním firmám nabízí společnost Mapei zákaznický servis, včetně odborného poradenství při zpracování projektové dokumentace a aplikaci systému.

Zateplovací systém z minerální vlny

tepelná izolace: minerální vlna
výrobce: Mapei

doporučená skladba
1 vyrovnávací cementová malta – Nivoplan Plus
2 lepicí univerzální malta – Mapetherm AR2
3 tepelněizolační desky z minerální vlny
4 první vrstva armovací cementové stěrky – Mapetherm AR2
5 sklotextilní mřížka
6 druhá vrstva armovací cementové stěrky – Mapetherm AR2
7 kolorovaný akrylový základní nátěr – Quarzolite Base Coat
8 akrylová povrchová úprava – Quarzolite Tonachino

weber.therm exclusive

Přednosti tohoto systému jsou založeny na výborných užitkových vlastnostech izolace z minerální vlny, ale i ostatních komponentů. Na povrchovou úpravu se doporučují tenkovrstvé omítky weber.pas s širokou škálou struktur a barev. Cenově výhodnější variantu představuje systém weber.therm terranova.

Zateplovací systém z minerální vlny

tepelná izolace: desky z minerální vlny
výrobce: Weber

doporučená skladba
1 lepicí a výztužná malta – weber.therm exclusive, weber.therm exclusive Z nebo weber.therm KPS
2 tepelná izolace – desky z minerální vlny
3 lepicí a výztužná malta – weber.therm exclusive nebo weber.therm KPS
4 sklovláknitá mřížka
5 penetrační nátěr – weber 700, weber 705
6 tenkovrstvá omítka – weber.pas

Text: Erika Kuhnová
Foto: archív firem, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů