Dům a stavba Zahrada

12 věcí, na které myslete dřív, než začnete stavět terasu

Terasa je jakési externí rozšíření domu – hlavně v letních měsících v sobě pojí komfort interiéru s přísunem čerstvého vzduchu, se zpěvem ptáků a s krásnými výhledy do zahrady. Přemýšlíte nad stavbou terasy? Dali jsme dohromady dvanáct bodů, nad kterými byste se měli zamyslet dřív, než začnete.

Co třeba vědět před stavbou terasy

1 Umístění terasy

Je výrazně limitováno samotným domem. Nejčastěji se staví v bezprostřední blízkosti domu. Samostatně stojící terasa v příjemném zákoutí dále od domu má též svoje výhody. Pokud však máte na výběr, resp. terasu budujete vedle rozsáhlé rekonstrukce či plánujete novostavbu, myslete na vhodné umístění. Terasa v přirozeném stínu stromů sice působí na první pohled ideálně, může vám však přinést starosti v podobě zvýšené vlhkosti i nutnosti odklízení listí. Stejně tak v případě umístění terasy k jezírku či bazénu myslete na důkladnou izolaci před vlhkostí.

2 Zvolte správnou orientaci

Terasa se v našich klimatických podmínkách využívá především v letním období. Pokud si rádi dopřejete snídani na terase, klidně dejte přednost východní straně domu. Jestli si naopak vychutnáváte raději večerní grilování s přáteli, východní strana může být pro vás později večer zbytečně chladná. Nejdéle vám slunce bude ohřívat terasu orientovanou na jihozápad. V tropickém létě na ní však může být k nevydržení, proto přemýšlejte nad stíněním či zastřešením.

3 Aby ladila s domem

Design terasy by měl vycházet z architektury domu. Stejně se inspirujte i materiálem využitým při stavbě domu. Výborně vypadá i kontrast minimalistického domu s přísnými tvary a měkké terasy ze dřeva. Pokud si chcete postavit terasu k dřevěnici, zvolte též, logicky, dřevo nebo přírodní kámen.

4 Podklad je základ

Základem je správný podklad. Před započetím realizace budete potřebovat přesně změřit finální výšku terasy tak, aby plynule navazovala na práh domu. Zaznačte si ji pomocí šňůry natažené na kolících, které jste používali při vytyčení velikosti. Šňůra by měla lícovat s horní hranou terasových desek/podlahou/dlažbou. Následně se připraví výkop do cílové hloubky. Pod terasu musíte připravit vhodné podloží podle zvoleného materiálu a technologického postupu – zpravidla se používá hrubý a jemný makadam, případně štěrk, a následně písek. Každá z vrstev se musí důkladně zhutnit. Do jemného makadamu nebo písku se následně vkládají betonové desky.

Plánujete-li terasu zastřešit, už v této fázi zohledněte zajištění nosných trámů. Chcete-li z terasy následně přecházet do zahrady, nezapomeňte na schody!

5 Jaká by měla být její velikost?

Před samotnou výstavbou či nákupem materiálu si důkladně vyznačte, jak bude vaše terasa vypadat v reálné velikosti. Pro rodinu, tedy čtyři až šest osob, a příslušenství, například v podobě grilu, byste měli počítat s rozlohou minimálně od 16 do 20 m2. Při použití rozměrnějšího nábytku, jako jsou například lehátka, počítejte určitě s větší plochou, od 25 m². Velikost terasy by měla proporčně odpovídat velikosti zahrady, měla by zabírat maximálně její třetinu. Použijte značkovací sprej nebo kolíky a provázek. Umístěte do navrhovaného prostoru klidně i nábytek, abyste si uměli představit, zda vám daný rozměr bude reálně postačovat. Nezapomeňte na obrubníky, případně zábradlí, půjde-li o vyvýšenou terasu. I těchto pár centimetrů vám může ve finále chybět.

půdorys jednoúrovňové terasy
Jednoúrovňová terasa propojená s domem. Posezení je situováno v zadní části a je chráněno zástěnami. Všimněte si malého užitkového záhonku na bylinky či zeleninu, kterou tak můžete mít vždy po ruce.
půdorys vyvýšené terasy s letní kuchyňkou
Vyvýšená terasa s malou letní kuchyňkou, pod kterou z druhé strany za zástěnou vzniklo místo i na zahradní pohovku. Kuchyňka je z obou stran chráněna stěnami, které jsou zároveň pilíři zastřešení.

Kolik místa potřebujete na sezení?

Pro dva: Na jeden stůl se dvěma židlemi potřebujete prostor minimálně 1,5 × 2,5 m.
Pro čtyři: Jídelní stůl se čtyřmi židlemi vyžaduje prostor minimálně 2 × 3 m.
Pro šest: Kulatý stůl s šesti židlemi vyžaduje prostor minimálně 3,5 × 3,5 m.

6 Konstrukce pro dřevěnou a WPC terasu

V současné době patří k nejoblíbenějším WPC (dřevoplastové) nebo dřevěné terasy. Jejich konstrukce je více méně podobná. Do poslední vrstvy zhutněného podkladu se ukládají zmiňované betonové desky s rozestupem přibližně 50 až 60 cm, které budou držet nosné trámy terasy. Při kladení desek je třeba dodržovat přirozený spád tak, aby se voda nehromadila u domu, ale odtékala z terasy dolů. Na betonové desky následně přijdou nosné podkladové trámy. Protože se podlahové desky obvykle umísťují rovnoběžně se stěnou domu, nosné trámy umístěte kolmo na stěnu tak, aby vytvořily chtěnou oporu. Nosné trámy můžete izolovat pomocí hydroizolační fólie, která zajistí jejich delší životnost (v případě použití přírodního dřeva). Z materiálů si můžete vybrat WPC, modřín, douglasku, ale i exotický a nesmírně trvalý bukit.

7 Myslete na elektrické přípojky

Nebudete potřebovat externí elektrickou zásuvku například na osvětlení či gril? Tím začněte. Dodatečná instalace elektřiny může narušit výsledný estetický efekt i zkomplikovat pohodlí.

8 Konečná výška terasy

Základem je dodržet předem stanovenou konečnou výšku terasy tak, aby plynule navazovala na přechod do domu. Protože se terasa skládá z několika konstrukčních vrstev, vše si důkladně propočítejte a zaznačte na papír, případně i čárkami na fasádu domu.

Inspirace: Nezvyklé řešení rodinného domu: Terasa, která se pohybuje podle slunce! (VIDEO)

9 Dilatační spáry

Mezi samotnou terasou a domem musí zůstat minimálně 5 mm široká dilatační spára, která zajistí, že v případě teplotních změn a roztahování terasy vlivem horka či působení vlhkosti se neohrozí její konstrukce ani fasáda domu. Dilatační spára je též nutná na odvětrání podloží, tedy prostoru pod terasou.


10 Terasa musí být správně spádovaná

Aby se srážková voda nehromadila u domu, ale přirozeně odtékala směrem od domu, pamatujte na vhodný spád. Doporučuje se spádování alespoň 2 %. Ne však více než 5 %, aby terasa zůstala bezpečná. Jak spádování dosáhnete? Pomohou vám opět provázek a kolíky. Na kolík nejblíže k domu (u nejbližší betonové desky) uvažte provázek ve výšce horního okraje této betonové desky. Kolíky si následně vytyčte na každý metr. Na každém dalším kolíku provázek přivažte o 2 cm níže. Opakujte, dokud nedojdete na konec terasy.

11 Ohraničení terasy

Závisí na materiálu zvoleném na konstrukci. V případě betonové terasy může jít o betonové obrubníky, případně palisády, dřevěná může být zakončená dřevěnými obrubníky vysypanými například i kamennou drtí, případně upravenými do podoby květináčů; dají se použít i prefabrikované záhonové obruby, do kterých můžete vysadit popínavé rostliny s opěrnou konstrukcí a zajistit si tak přirozené soukromí. Také myslete na dostatečnou dilatační mezeru v závislosti na rozměrech terasy – min. 5 mm. Stavíte-li např. terasu z WPC, obrubníkem začněte. V případě menší dřevěné terasy můžete obrubník klidně nechat na závěr.

na co myslet před stavbou terasy
U výškových rozdílů terasové podlahy a terénu vzniká problém při sekání trávníku. Okraj terasy je třeba vždy dosekat ruční sekačkou. Abyste se tomu vyhnuli, při stavbě terasy proveďte například takováto opatření.
drenážní pás z lámaného kamene oddělující trávu od terasy
Pod čela dřevěné terasy
můžete udělat úzký drenážní pás z lámaného kamene, který oddělí trávu od terasy. Je třeba ho však udělat tak, aby se dalo jedním kolečkem sekačky chodit po něčem pevném (například pás z pálených cihel nebo širší obrubníky).

12 Materiál, který vydrží

Zatímco během léta se povrch terasy rozpálí až na 40 °C, v zimě naopak musí odolat někdy i třicetistupňovým mrazům. Těmto podmínkám by měl odpovídat materiál, pro který se rozhodnete. Kupujte výhradně ten, který je vhodný do exteriéru.

Text: Zuzana Tureková
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů