Dílna a hobby Zahrada

Stavíme na zahradě: Podsklepený zahradní domek

Do stavby zahradního domku se náš čtenář pustil vlastníma rukama, ačkoli použití těžké techniky se nemohl vyhnout. Jelikož je hlavou mladé rodiny, která čeká přírůstek, spokojený je i s tím, že svépomocnou prací ušetřil z rodinného rozpočtu hodně peněz.

zahradní domek

Inspirace na zahradní domek – Inspirujte se a ušetřete na stavbě zahradního domku.

Kontrolní seznam

Sklep 47 370 Kč

 • betonová konstrukce 30 265 Kč
 • štěrk 1 215 Kč
 • drenáž 595 Kč
 • desky na bednění 1 215 Kč
 • dokoupené desky 540 Kč
 • bagrování a doprava 5 675 Kč
 • beton 1 892 Kč
 • igelit do ohrádky 622 Kč
 • plastifikátor, kari síť 595 Kč
 • položení stropu 1 350 Kč
 • lepidlo pod panel 270 Kč
 • nadezdění 3 135 Kč – asfaltované pásy, kupolková fólie, polystyren XPS, kotvy do polystyrenu, roxory

Domek 53 042 Kč

 • pojistná hydroizolace 675 Kč
 • lak 4 405 Kč
 • dveře 1 486 Kč
 • skla do oken 270 Kč
 • sklářský tmel 81 Kč
 • L-profily do sklepa 270 Kč
 • krytina a okap 10 808 Kč
 • oplechování soklu 1 756 Kč
 • dřevo na obklad 12 295 Kč
 • dřevo na konstrukci 9 457 Kč
 • střešní latě 1 891 Kč
 • spojovací materiál 3 107 Kč – kování, hřebíky, šrouby, patky
 • tmely, silikony, lepidla 405 Kč
 • asfaltované pásy 622 Kč
 • půjčení hoblíku 270 Kč
 • bednicí tvárnice 1 054 Kč – cement, roxory, štěrk
 • beton 2 837 Kč – včetně dopravy a roxorů
 • barva 1 351 Kč – na podlahu, na stěny s ředidlem

Jak jsme stavěli

Řezivo

Dnes se už téměř výlučně používá surové. Málo prodejců má prostory na sušení a následné skladování hranolů. Rozhodl jsem se, že surové hranoly nechám alespoň přes zimu proschnout, nedojde tak k rozsušování spojů. Hned po dovezení z pily jsem je ošetřil fungicidním přípravkem. Konce byly natřeny barvou, aby nepraskaly. Dřevo jsem uložil na laťky, aby byl k hranolům dostatečný přístup vzduchu, navíc jsem celou hromadu stáhl balíkovacími páskami. Takto bylo dřevo uložené asi pět měsíců. Bohužel, při schnutí se nedá vyhnout drobným tvarovým změnám. Ty se dají částečně odstranit následným hoblováním. Všechny použité hranoly jsem ohobloval na půjčené srovnávačce a srazil hrany elektrickým hoblíkem.

Kovové patky

Dřevěná konstrukce stojí na železných patkách, které mi podle nákresu svařil kamarád. Běžně dostupné se mi zdály slabé na takovou stavbu. Ty jsou k zídce a k betonové ploše uchyceny čtyřmi závitovými tyčemi M10, které drží pomocí chemické kotvy. S chemickou kotvou se musí pracovat rychle, po pěti minutách je už manipulace nemožná. Pro chemickou kotvu jsem se rozhodl i proto, že zídky jsou široké 15 cm a zá­kladna patky má 12 cm, tak jako hranoly. Tedy šrouby jsou dost blízko okraje zídky a v případě použití rozpěrných kotev (tzv. hmoždinek) by mohlo dojít k odštěpení betonu.

zahradní domek

Styčná plocha

Mezi zídkou a první deskou je oplechování. Dilatační spára je vyplněná silikonem. Desky jsou přibíjeny pneumatickou hřebíkovačkou a dodatečně přichyceny samořeznými šrouby do dřeva o trámy. Rohové spoje jsou překryté rohovými lištami. Podhledy pod střechou jsou vybity tatranským profilem.

Úložný prostor

Chtěl jsem využít i prostor pod střechou, ale nejen trojúhelník, který vznikne u sedlové střechy, nýbrž i plochu navíc. Proto má domek kromě pozednice i nižší příčné hranoly, na nichž jsou upevněny příčníky jako základ budoucí podlahy. Hlavní zavětrání je i začepované, ostatní slouží jen na přenesení váhy. Příčné hranoly jsou osazeny v tzv. plechových botkách trámu.

Stavba zahradního domku

Dispozice našeho pozemku nám umožnila vybudování vlastního sklepa, na němž stojí zahradní domek. Původně to měl být sklep s jednoduchým malým domkem, ale po mnoha změnách a úpravách návrhu z toho vznikla docela hezká chatka. Na začátku celé realizace jsem jako první vyřídil, resp. ohlásil drobnou stavbu na příslušném obecním úřadu, jelikož jde o stavbu do 25 m2. Každý stavební úřad má trochu jiné požadavky. Já jsem musel předložit náčrt stavby, umístění na pozemku zakreslené v katastrální mapě, souhlas se stavebním dozorem, souhlas majitelů sousedních nemovitostí a stručný popis stavby. Důležité je, že na místě stavby jsme před časem nechali vyvrtat studnu.Studna má hloubku 13 m, ale hladina je 7 m pod povrchem okolního terénu.

Stavba

Stavba sklepa proběhla poměrně rychle, dalo by se říci, že hrubá stavba byla hotová za jeden den. Bylo důležité sladit časový harmonogram mechanismů. Výkop začal v osm ráno, nezdá se to, ale při rozměrech sklepa 2,6 × 3,6 a 2,1 m na výšku to bylo více než 30 m3 zeminy. Kolem studny jsme položili hydroizolaci, kterou jsme vodotěsně připojili na chráničku vrtu, aby se nestalo, že ji při deštích zalije povrchová voda. Z tohoto důvodu je po obvodu i uprostřed drenážní trubka svedená do vsakovací jámy se dnem asi 40 m pod úrovní dna výkopu na sklípek. Ihned po vykopání je nutné stěny sklípku zapažit nebo je vybetonovat, aby se nesesouvaly. Nechtělo se mi betonovat stěny pomalu z tvárnic ztraceného bednění. Raději jsme si objednali velkou (12 m3) betonovou žumpu z vodotěsného betonu, kterou jsme si nechali speciálně upravit. Museli jsme správně trefit otvor na studnu a ze stěn jsme nechali vyčnívat výztuž na dodatečné nadbetonování, jelikož strop žumpy je jen ve výšce 170 cm. Nechali jsme udělat i dva větrací otvory ve stropě, abychom sklípek mohli dobře větrat na principu komínového tahu. Výkop a osazení žumpy trvaly dohromady 8 h, což nám ušetřilo hodně času. Nezdá se to, ale vykopané zeminy bylo dost pro čtyři tatry (každá 7 m3).

Po uložení vany mohla začít druhá fáze stavby, a to vyvýšení stěn. Stěny jsem postupně obsypával zeminou a doložil chybějící kupolkovou fólii. Pomohli mi dobří kamarádi, sousedé. Prostor kolem sklepa je základ budoucího domku. Po zkušenostech jiných lidí jsem se rozhodl, že betonová deska nebude jen volně na zemi, ale bude stát na sloupcích pro vymrzání a zvedání celé stavby. Tyto sloupky jsou zapuštěné do hloubky 90 cm. Při tomto způsobu je nutné dávat si pozor na zemní vedení, neboť se nám stalo, že přes náhodně proraženou chráničku začala do sklípku protékat dešťová voda. Nezbývalo nic jiného, než najít chybu, zalepit chráničku, potom se už voda neobjevila. Mezi bedněním pod deskami kolem sklepa a zemí je vzduchová mezera 4 cm. Dřevěné bednění zůstalo pod betonem. Betonové pásy kolem vrchní desky sklepa jsou od sebe navzájem oddělené dilatační spárou z 1 cm silného podlahového polystyrenu. Po dvoutýdenní technické přestávce mohlo opět přijet nákladní auto „s rukou“ a položit vrchní panel na vyvýšené stěny sklepa. Styčná plocha stěn a vrchního panelu je přilepená flexibilním mrazuvzdorným lepidlem. Tímto krokem byla hrubá stavba sklepa ukončena.

Jak na to

Náročnost: *****
Doba: 3 měsíce
Náklady: do 54 000 Kč
Lide: 1 až 2
Období: jaro, léto, podzim

1. Začátek kopání

zahradní domek

Před vyhloubením jámy je nutné půdu shromáždit v malé dřevěné ohradě vybavené plastovou fólií.

2. Začištěná jáma

zahradní domek

Bagr nedokáže udělat úplně pravoúhlé stěny, takže je potřebné upravit stěny výkopu ručně. Ve stycích s vodorovnou částí vede drenážní potrubí.

3. Hydroizolace

zahradní domek

Drenáž je vyspádovaná do vsakovací jámy mimo sklípek. Na ní je 20centimetrová vrstva štěrku (frakce 16/32 mm) a izolace z asfaltovaných pásů.

4. Žumpa

Drenáž je vyspádovaná do vsakovací jámy mimo sklípek. Na ní je 20centimetrová vrstva štěrku (frakce 16/32 mm) a izolace z asfaltovaných pásů.

Ihned po vykopání je nutné do výkopu vložit žumpu, resp. zhotovit stěny sklípku. Stěny jsme po obvodu pro jistotu obalili kupolkovou izolací.

5. Sítě

zahradní domek

Přes chráničku vystupují ze sklípku vodovodní potrubí a vcházejí do něj elektrické kabely.

6. Izolace

zahradní domek

Je ze soklového polystyrenu a slouží také jako bednění na nadbetonování stěn. Před zasypáním stěn je nutné obalit kupolkovou izolací i jejich vrchní část.

7. Díry

zahradní domek

Na jedné straně stojí chatka přímo na stěně sklepa, na druhé je nutné udělat základy v zemi. V našem případě to budou sloupy zapuštěné do hloubky 80 cm.

8. Základy chatky

zahradní domek

Zeminou z děr lze obsypat stěny sklepa. Ty jsou připraveny na betonování, ale ještě je nutné dokončit bednění pod podlahou domku.

9. Vodorovné bednění

zahradní domek

Děláme ho proto, aby podlaha nepřicházela do styku se zeminou, kromě místa betonových sloupů – pilot vybetonovaných do hloubky 80 cm.

10. Deska

zahradní domek

Stěny sklípku jsme zabetonovali spolu s deskou – podlahou sklepa. Deska leží na betonových pilotách.

11. Strop sklepa

zahradní domek

Strop žumpy, který jsme měli položený v blízkosti domu, nyní může jeřáb uložit na nadbetonované stěny sklípku – žumpy.

12. Pod výčnělkem

zahradní domek

Pod přečnívající částí podkroví zopakujeme postup s pilotami (sloupky) s průřezem 20 × 20 cm zapuštěnými do země a s vodorovným bedněním.

13. Vodorovné bednění

zahradní domek

Toto je zhotovené ze speciální překližky dovezené ze sběrného dvora.

14. Výstúž

zahradní domek

Následuje výztuž kari sítí s rozměry 100 × 100 × 10 mm, stejně jako při betonování boční desky.

15. Beronování

zahradní domek

Desku zalijme betonem C 25/30. Dovezl ji autodomíchávač, jelikož betonárna je blízko. Transportbeton nevyšel dráž než ten, který bychom si namíchali sami.

16. Podlaha

zahradní domek

Dobetonováním poslední desky je dokončena celá podlaha. Je třeba ji nechať zrát jeden-dva dny a hned lze pokračovat ve stavbě.

17. Izolace soklu

zahradní domek

Na vyrovnanou podlahu položíme izolační asfaltované pásy jako hydroizolaci proti vzlínající, resp. srážkové vlhkosti.

18. Zídka

zahradní domek

Uložíme dvě vrstvy tvárnic s tloušťkou 20 cm, vyztužíme a zalijeme betonem C 25/30. Soklík je hotový. Kvůli vrtání ho necháme zrát pár dnů až týden.

19. Hranoly

zahradní domek

Před řezáním hranoly natřeme přípravkem proti škůdcům a jednou i tenkovrstvou lazurou, necháme je vyschnout.

20. Brána

zahradní domek

Takováto brána z trámů je základní tesařská konstrukce. Vodorovný trám je částečně zapuštěn do dlabu ve svislých sloupech a spojen ocelovou spojkou.

21. Upevnění

zahradní domek

Sloupek je připevněn na ocelovou patku. Do spodku sloupku je potřebné vyřezat spáru. Sloupek drží na závitových tyčích M12.

22. Vazníky

zahradní domek

Postupně montujeme sloupkovou konstrukci podle projektu.

23. Podlaží

zahradní domek

Všechny nosné sloupky a vazníky mají profil s rozměry 150 × 150 mm.

24. Přímé vzpěry

zahradní domek

Detailní pohled na způsob upevnění vzpěr, zapuštění do sloupku a vazníku.

25. Vzpěry na nároží

zahradní domek

Na upevnění vzpěr jsou použity ocelové šrouby do dřeva s rozměry 6 × 150 mm.

26. Šablona

zahradní domek

Před výrobou krokví si vyrobíme šablony z latí, na nichž si vyznačíme místo osazení a styku.

27. Krokve

zahradní domek

Nařežeme si krokve, tyto jsou i esteticky ukončené a tvarované. Jejich profil je 200 × 80 mm.

28. Osazení krokví

zahradní domek

Osadíme krokve na štítových stranách, překontrolujeme vodorovnost a stejnou výšku v hřebeni, zavětrujeme je a podle šňůry montujeme další krokve.

29. Fólie

zahradní domek

Nepoužili jsme plné bednění, fólii jsme upevňovali pouze na krokvích. Na snímku je fólie přikrytá – ochrana proti UV záření.

30. Krytina

zahradní domek

Na stavbu levného domku jsme použili plech. Na hřeben se položí hřebenový pás a speciálními šrouby se připevní hřebenáče.

31. Tatranský profil

zahradní domek

Je jím podbitá střecha u okapů a později, když bude víc času, bude i v interiéru podkroví.

32. Obíjení

zahradní domek

Srubový profil s tloušťkou 22 mm a šířkou 14,5 cm je potřebné naimpregnovat proti škůdcům, natřít tenkovrstvou lazurou, třikrát silnovrstvou lazurou a nechat vyschnout.

33. Stropní trámy

zahradní domek

Drží na tzv. ocelové botce trámu. Tyto součástky byly asi nejdražší ze standardně vyráběných spojovacích materiálů (30 Kč/ks).

34. Vstupní část

zahradní domek

Na spodku zůstala bez obkladu, až dokud se nepodařilo sehnat vhodně velké dveře.

35. Podkroví

zahradní domek

Díky stropním trámům vznikl další úložný prostor. Na stropní trámy jsme položili přebytečné desky, aby byly v suchu.

36. Štít

zahradní domek

Štítová strana je už obitá. Dvoukřídlé dveře měly mít původně šířku 160 cm, tyto mají 130 cm. I s úpravami vyšly na necelých 1 500 Kč.

37. Výlez

zahradní domek

Všechny okenní otvory je nejlepší udělat po celoplošném obití stěn. Tak to bylo i v případě tzv. výlezu. Z vyřezané části vznikla dvířka.

38. Úprava oken

zahradní domek

Okna jsou stejně jako dveře z druhé ruky, aby stavba vyšla co nejlevněji. O to náročnější byla jejich úprava.

39. Okna

zahradní domek

Okna se vyřezala do stěn až po celoplošném namontování obkladu. Bližší okno je skutečné, vzdálenější je zaslepené, stejně i okénko z ulice.

40. Okap

zahradní domek

Střešní žlaby a svody tvoří se střechou jeden systém. Střecha včetně okapů vyšla na 9 500 Kč. Oplechování na soklu je také vyrobeno svépomocně.

41. Nátěr podlahy

zahradní domek

Podlaha i soklík dostaly nový nátěr barvou na beton. Podlaha není prašná a dá se snáze udržovat.

42. Zařízení

zahradní domek

Jednou z posledních věcí, které bylo potřebné udělat, bylo vnitřní zařízení, hlavně regály na ukládání věcí a nářadí.

43. Poklop

zahradní domek

Vchod do sklípku dostal nový poklop ze silných pěticentimetrových desek. Natřený je několika vrstvami podlahového laku.

44. Z interiéru

zahradní domek

Takto vypadá interiér po dokončení. Srubový profil je z vnitřní strany světlý. Stěny by bylo možné zateplit, to však majitel neplánuje.

45. Veranda

zahradní domek

Domek působí sympaticky, prostor před vchodem je zastřešený, takže si na verandě lze posedět i v dešti.

 

Autor radí
Při použití měkkého dřeva, jako je smrkové, je velmi důležitá jeho důkladná ochrana proti škůdcům, vlhkosti a UV záření nátěrem v několika vrstvách. – Ing. Matej Česák

zahradní domek

zahradní domek

Text, foto, kresby: Ing. Matej Česák
Foto: autor, Miro Pochyba

Komentovat

Nepřehlédněte