Dílna a hobby

Projekt pro náročné! Jak postavit samonosnou posuvnou bránu

Postavit samonosnou bránu svépomocí je práce náročná, ale ne nemožná. Hned na začátku je však třeba počítat s precizní stavební přípravou.

Samonosná posuvná brána
Zdroj: Jana Ardanová

Samonosná posuvná brána nemá v průjezdním prostoru žádnou kolejnici, po které by se brána při otevírání posunovala. Při její instalaci je důležité mít vypracovaný vizuální i technický návrh, abyste měli záruku dlouholeté bezporuchové funkčnosti. V přípravné fázi vyžaduje samonosná brána hluboký betonový základ.

Kromě základů sestává brána z rámu a nosných vozíků, které se dimenzují podle šířky průjezdu brány (do 2,8 m se instaluje nosný vozík do profilu s 3 kolečky; do 4,5 m vozík s 5 kolečky a do 6, 5 m vozík s 8 kolečky ). Rám brány a horní vodicí rám, který udržuje stabilitu posuvu vrat, můžete vyhotovit, tak jako v našem případě, z uzavřených profilů (tzv. jeklů) o různých rozměrech. Také se používá vodicí L-profil.

Na spodní straně brány je upevněno vodicí nájezdové kolečko, které při zavírání zajíždí do spodního dojezdu brány. Předem si velmi dobře promyslete i to, jaká zařízení chcete spolu s bránou využívat, například zvonek nebo video telefon, a tomu přizpůsobte výběr vodicího kabelu.

I nejmenší chybička by totiž mohla být osudová a celý systém by nemusel správně fungovat. Proto si na tuto práci zavolejte zkušeného elektrikáře a hned si pořiďte i šikovného svářeče. Jelikož je náš terén v kopci, museli jsme se vyrovnat se 40centimetrovým převýšením na jedné straně brány. Betonový základ je proto vpravo o 40 cm vyšší, vlevo je na úrovni země.

Samonosná posuvná brána
Tip: Celkovou únosnost konstrukce vrat ovlivní materiál, ze kterého je svařený rám. Se zvětšujícími se dimenzemi použitých jeklových profilů roste i tuhost rámu, a tedy i únosnost výplně brány. | Zdroj: Jana Ardanová

Rozměry brány

brána: výška 1 800 mm, délka 4 200 mm
dveře: výška 1 800 mm, šířka 750 mm
sloupek: výška 2 000 mm, tloušťka 265 mm

Materiál

 • beton C16/20 (3,5 m³)
 • kabel CYSY HO3 2 × 0,5 bílý (51 m)
 • kabel CYSY HO5 2 × 1,0 bílý (10 m)
 • kabel koaxial Union telecom ext. (10 m)
 • solarix síťový kabel cat.5e FTP exter. (59 m)
 • kabel CYKY-J 3 × 1,5 (22 m)
 • trubka FXP 20 Turbo šedá (50 m)
 • PVC páska izolační barevná (1 ks)
 • trubka FXP 20 Turbo šedá (49 m)
 • dietzel spojka 20 (2 ks)
 • uzavřený profil – jekl 60/40/2 S235 m 3,01 kg/m (24 m)
 • uzavřený profil – jekl 80/40/2 m 3,64 kg/m (6 m)
 • lamely na bránu (90 ks)
 • UD-profil k přichycení lamel (10 ks)

Materiál na pohon

 • vozík 5 koleček pro C-profil 70 × 70 × 4 mm, nylonová kolečka
 • C-profil 70 × 70 × 4 mm bez povrchové úpravy
 • spodní nájezd do C-profilu
 • spodní doraz/kapsa pro C-profil
 • vrchní vedení se dvěma regulovatelnými rolnami
 • kovová krytka do C-profilu
 • souprava pohonu pro posuvnou bránu do 400 kg
 • dvoukanálový vysílač
 • nylonový ozubený hřeben s kovovým jádrem
 • dorazová kazeta pravá/levá (260 × 30 × 30 mm) s elektrozámkem
 • základný antikorozní nátěr, 750 ml (2 ks)
 • barva na kov, odstín antracit mat, 750 ml (7 ks)
 • videotelefon s vnější kamerou WiFi EMOS H2014 souprava
 • bednicí tvárnice s25 50 × 25 × 25 (72 ks)
 • beton 25 kg, Baumit B20 (18 ks)
 • betonová stříška na sloupek (7 ks)
 • stavební lepidlo (3 ks)
 • chemická kotva
 • zámek do branky
 • klička na dveře – koule z broušeného nerezu zahnutá
 • akrylátová omítka rýhovaná (50 kg)
 • penetrační nátěr pod omítku
 • poštovní schránka
 • domovní číslo
 • nástěnné svítidlo senzorové

Nářadí

 • zednické hladítko, zednická špachtle
 • vrtačka
 • široký plochý štětec
 • uhlová bruska
 • truhlářské svorky
 • zednické vědro
 • ruční šroubováky
 • akumulátorový šroubovák
 • nýtovací kleště

Orientační výpočet celkové délky samonosné brány: šířku průjezdu vynásobíte koeficientem 1,4 a připočítáte 0,2 m (nutný pro vedení brány). Příklad: šířka průjezdu je 4 m.
Výpočet: 4 m × 1,4 + 0,2 m = 5,8 m (celková délka brány je 5,8 m). Tento orientační výpočet platí pro brány do 600 kg, pro větší brány může být koeficient až 1,6 (podle hmotnosti brány).

Dobré rady k realizaci brány

Betonové základy

… vykopejte podle toho, jak vysoké chcete mít sloupky a jak širokou bránu. Optimální rozměry základu k ukotvení samonosné posuvné brány jsou dány vícero faktory, které mezi sebou spolupůsobí. Základním parametrem brány je šířka průjezdu, který brána vyplňuje (rozměr od sloupku po sloupek).

V našem případě brána přečnívá přibližně o 20 cm kvůli uchycení a vedení brány. K tomuto rozměru je potřeba ještě připočítat část konstrukce, která při zavření bránu drží a zabezpečuje, že se samonosná brána chová jako konzola visící ve vzduchu. Tato část se může lišit v závislosti na potřebné nosnosti brány nebo na prostorových možnostech na pozemku (například máte-li pro samonosnou bránu málo místa). Celková délka námi navrhovaných bran je tedy běžně asi o 45 % delší než průjezdový otvor (čemuž musíte přizpůsobit dostatečný prostor k otevření brány).

Brána je do základu ukotvená nosnými vozíky, které umožňují její pojízdnost a přenos tahových a tlakových sil od hmotnosti brány. Důležité je správně je umístit tak, aby byly základy i konstrukce brány namáhané co nejméně – to znamená umístit vozíky co nejdále od sebe. Ne však příliš daleko; pouze tak, aby v krajních polohách brány rolny vozíků nevybíhaly z vodicího profilu a nenarážely do nájezdů namontovaných uvnitř vodicího C-profilu.

Pro typické rozměry bran v rozmezí 2,5–10,0 m

… uvádíme doporučené rozměry základů. V případě jiných rozměrů lze vybrat přiměřenou hodnotu mezi sousedními rozměry. Výška brány neovlivňuje velikost betonového základu. Rozměr základu je optimalizován pro bezpečné a úsporné dimenze s přihlédnutím k možné zhoršené kvalitě základové půdy v místě montáže (takže námi doporučené rozměry jsme mírně předimenzovali). Minimální hloubky základů se s ohledem na nezámrznou hloubku půdy doporučují volit 80 cm.

Základ je dimenzován na únosnost konstrukce brány z běžně používaných a námi preferovaných profilů (80 × 40 × 2 mm; 60 × 40 × 2 mm; 40 × 40 × 2 mm).

Rozměry základu

… si samozřejmě můžete upravit podle vašich konkrétních požadavků, vždy je ale třeba pamatovat na: celkový rozměr brány, rozměr vodicích vozíků, prostor pro případný elektrický pohon vrat (a s ním související kabeláž), kvalitu základové půdy, dostatečnou protiváhu zadního základu (v případě dlouhých vrat s šířkou průjezdu nad 6,5 m), minimální vzdálenost vrtání kotev od okraje základu.

Text a foto: Jana Ardanová
Realizace: Igor Mozolák, Jana Ardanová
Svářečské práce: Miroslav Mozolák
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů