Dílna a hobby

NATÍRÁME KOVOVÉ POVRCHY

OCELOVÉ KONSTRUKCE, plechové střechy, žlaby, okapy, vrata, KOVOVÉ PLOTY A DALŠÍ venkovní kovové předměty musí být UPRAVENY NÁTĚREM. Nátěr ZLEPŠUJE VZHLED předmětů, ale také chrání před korozí. Pro venkovní úpravu kovů se používají vícevrstvé ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY, a to buď na očištěný povrch, nebo přímo na původní barvu.

Pokud je původní nátěr pevný a bez znaků koroze, stačí jej pouze přebrousit, odmastit, případně vyspravit tmelem. Poškozenou původní barvu a pokročilou korozi je třeba odstranit (pokud neplánujeme speciální nátěr „chytrou“ barvou). Barvu ze složitějších povrchů nejlépe odstraníme tvarovanou škrabkou po zahřátí horkovzdušnou pistolí.natirani2 Jednodušší povrchy očistíme brusným papírem nebo elektrickou brusku. Účinné jsou i chemické odstraňovače nátěrů. K odstranění rzi se používají ruční ocelové kartáče či rotační drátěné kotouče, které jsou běžným příslušenstvím elektrické vrtačky. Zbytky rzi lze odstranit odrezovačem. Povrch poté odmastíme horkou vodou se saponátem, nebo odmašťovacím prostředkem a osušíme horkým vzduchem. Čistý povrch kovu je náchylný k rychlému pokrytí rzí, proto je třeba co nejdříve aplikovat základní nátěr.

V NĚKOLIKA VRSTVÁCH

Kovové předměty a konstrukce obvykle natíráme jedním až třemi základními nátěry a jedním až třemi vrchními nátěry (emaily).

Základové barvy:

Jejich funkcí je zajištění přilnavosti vrchních barev (emailů) a ochrana proti korozi, takže obsahují antikorozní přísady. Při výběru je třeba vědět, jakému stupni koroze bude muset povrch odolávat. Největší skupinu tvoří základové barvy syntetické. Prodávají se i vodou ředitelné základové barvy, ale obvykle nemají kvalitu syntetických barev nebo jsou dražší. Na pozinkovaný nebo barevný plech se používají reaktivní základové barvy (s kovem reagují chemicky).

Vrchní barvy:

Na zaschlý poslední základní nátěr nanášíme vrchní barvy (emaily). Na některé rychleschnoucí základové barvy můžeme nanášet email už po 2 hodinách, na většinu dalších po 8-24 hodinách. Zbytečně prodlužovat dobu mezi jednotlivými nátěry ale není vhodné, protože se zhoršuje přilnavosti vrstev. Vrchní nátěry rozhodují o kvalitě povrchu a vzhledu předmětu. Nabídka na trhu je dostatečná – můžeme koupit například vodou ředitelný vrchní email, alkydový emulzní email a podobně. Pro zlepšení omyvatelnosti a menší zašpinění matných nátěrů lze povrch ještě přelakovat lesklým akrylátovým nebo polyuretanovým lakem.

– Jednovrstvé barvy:

Jsou určeny jak pro základní, tak vrchní nátěry. Základní nátěr se nanáší se v 1-2 vrstvách, stejnou barvu pak aplikujeme ve 2-3 vrstvách i pro vrchní nátěr.

NÁTĚR PLECHU

Plechové střechy, okapy a žlaby, vrata ke garážím apod. jsou často z pozinkovaného ocelového plechu. Při výběru základové barvy na pozinkovaný plech je třeba rozlišit, zda je nový (ještě lesklý) nebo již zoxidovaný (matný). V každém případě se musí nejprve odmastit, protože na povrchu bývá vrstvička separačního oleje. K tomu použijeme horkou vodu se saponátem, pak opláchneme čistou vodou a necháme uschnout. Čerstvý nezoxidovaný ocelový plech nejprve natřeme reaktivní barvou, která reaguje přímo s kovem. Účinkem reaktivní barvy se naruší povrch zinkové vrstvy a je zaručena přilnavost nátěrového systému. Reaktivní barva však neslouží jako základová, proto na ni naneseme ještě základní nátěr. Tento postup platí i pro nátěry plechů z barevných kovů.
Pro vrchní nátěr střech a garážových vrat je vhodná syntetická barva na konstrukce: Je vláčnější a lépe odolává objemovým změnám plechu vlivem rozdílných teplot. Lesklé tvrdé emaily se po čase mohou odlupovat.

Některé nové druhy barev mají prakticky univerzální použití. Například antikorozní, vodou ředitelná barva Komaprim Balakom, je určena pro základní i vrchní nátěr kovových povrchů v interiéru i exteriéru, pro nátěry nové i opravné (repasy) a používá se i na zoxidovanou pozinkovanou ocel. Nanáší se stříkáním, štětcem i válečkem, ve 2 až 3 vrstvách. K dispozici je široká škála barevných odstínů.

NA PŮVODNÍ BARVU

Některé nátěrové hmoty (tzv. „chytré“ barvy) jsou určeny k aplikaci přímo na původní nátěr nebo i na částečně rezavý povrch. Barva vytvoří se starým nátěrem chemickou vazbu, což zaručuje dobrou životnost. Již odlupující se nátěr a rez je ale třeba odstranit! Nejprve tedy odstraníme puchýře staré barvy a rzi, mastnotu a nečistoty. Na suchý povrch naneseme 2-3 silnější vrstvy neředěné „chytré“ barvy při teplotě nad +10 °C. Při aplikaci na barevné kovy je nutné nejprve nanést reaktivní základovou barvu.

natirani3

Základním nástrojem lakýrníka jsou kulaté, ploché a speciální štětce a štětky. Pro nátěr střechy a plotu z drátěného pletiva nejlépe poslouží váleček (mechanický či elektrický). velmi kvalitní, slité a hladké nátěry s rovnoměrnou tloušťkou získáme stříkací pistolí, ale potřebujeme vhodný prostor s dobrým větráním.

PRAKTICKÉ RADY

– Nátěrové hmoty na kov by se neměly příliš ředit, vzniká pórovitý povrch, náchylnější ke korozi. Platí to především pro vodou ředitelné barvy. Vždy ale postupujeme podle návodu.

– Základové barvy je lepší natírat štětcem. Zvláště u členitějších a trubkových konstrukcí dochází při nástřiku k velkým ztrátám.
– U rychleschnoucích barev dochází k tzv. zasychání pod štětcem, barva se trhá a neslévá se. Proto je lepší je nanášet stříkáním.
– Vodou ředitelné nátěry nanášíme při teplotách nad 10 °C (tzv. nejnižší filmotvorná teplota, kdy ještě se vytvoří nátěrový film).
– Nátěrové hmoty různých typů nemícháme; výsledná barva by pak nemusela vůbec zaschnout.

– Barvy nekupujeme do zásoby a nespotřebované ekologicky zlikvidujeme. Snaha „vzkřísit“ starou barvu je zpravidla neúspěšná.

Připravil: Radek Sýkora; foto: archiv autora a firem; vydáno v RPN 4/2011