Dílna a hobby

Jak zabránit únikům vody: Umyvadlo

I drobné úniky vody přes poškozené těsnění mohou způsobit velké škody na dřevěných podlahách či stěnách. Takovéto ztráty výrazně pocítíte i na svém účtu. Ukážeme vám, jak tyto tajné úniky vody včas rozpoznat a vyřešit.

jak zabránit únikům vody pod dřezem

O kolik korun ročně přijdete, pokud z kapajícího kohoutku vody padne jedna kapka vody za 10 sekund (což je velmi slabý únik)? Po vynásobení je to 15 Kč (pokud počítáte cenu za vodné a stočné kolem 90 Kč/l). Pokud by kapka padla každou sekundu, je to více než 140 Kč. Při menším úniku vody, která teče jemným proudem, by odtekl litr asi za 8 minut, za dva týdny 2,5 kubického metru. Při slyšitelném crčení rychlost ztráty narůstá – litr naplníte asi za 1,5 minuty a za 14 dní dovolené přijdete o vodu za asi 1 250 Kč. Ale pozor, za rok úniku z netěsné baterie či WC byste dostali už mnohem vyšší účet, aniž byste užitečně využili byť jen špetku vody. To jsou dobré důvody pro to, abyste měli všechny ventily a kohoutky v pořádku a při dlouhodobé nepřítomnosti v bytě vždy uzavřeli hlavní přívody všech médií a energií.

… pod dřezem

Spoje jsou nejpravděpodobnějším místem netěsností, ale například staré kovové trubky mohou způsobit úniky z dírek kdykoli, hlavně v zápachovém uzávěru (tedy sifonu), v němž se stále nachází voda. Pokud nenajdete úniky v odtokovém systému, je potřeba zkontrolovat i přívody vody, které vedou k baterii. Nakonec zkontrolujte, zda nedošlo k zatékání přes místa pod okrajem dřezu nebo kolem základny vodovodní baterie. Na zjištění těchto netěsností rozlejte vodu z hubky kolem baterie a okraje dřezu a potom zespodu hledejte kapky.

Problém č. 1 Únik ze spojů odpadového potrubí

Těsnění, která utěsňují závitové potrubní spoje, nebudou zadržovat vodu, pokud část jedné trubky nevede v přímém směru do druhé. Proto si důkladně prohlédněte netěsný spoj a zkontrolujte zarovnání trubek. Pokud je spoj „vyosený“, jednoduše uvolněte matku, vyrovnejte trubky a dotáhněte ji. Celá sestava je propojená, takže velmi snadno se může stát, že narovnáním jednoho spoje můžete zkřivit jiný. Nebuďte překvapeni, pokud skončíte uvolňováním a dotahováním několika spojů, ačkoli jste chtěli narovnat pouze jeden. Pokud je spoj vyrovnaný, ale přesto propouští vodu, utáhněte převlečnou matici. Použijte dvoje nastavitelné kleště s hladkými čelistmi na armatury: jedny na přidržení potrubí, druhé na dotažení matice. Případně nastavitelné kleště s čepem a drážkou podložíte hadrem či plastovými násadami, abyste neodřeli chromovaný povrch armatur. Pokud máte starou zkorodovanou kovovou trubku, možná zjistíte, že je tenká a plech se deformuje, jakmile ji sevřete kleštěmi. Takovou je nutné vyměnit. Plastovou trubku nejprve utáhněte rukou. Pokud to nezastaví kapání, použijte kleště. Ale jemně, plastové závity lze snadno strhnout. Pokud bude propouštět vodu nadále, je nutné vyměnit těsnění, případně i celé potrubí.

únik vody ze spojů odpadového potrubí

 • Dříve, než začnete utěsňovat potrubí, najděte místo unikání vody. Naplňte obě mísy dřezu vlažnou vodou, ne studenou. (Chladná voda může způsobit kondenzaci kapek na potrubích z okolního vlhkého vzduchu, což znemožňuje najít únik.) Potom se podívejte pod dřez s problémovým odpadem. Všechna potrubí vysušte a zkontrolujte těsnění kolem odtokového ventilu, resp. odtokové mřížky. Pokud nevidíte žádné kapky, které se tvoří u vody stojící ve dřezu, odstraňte obě zátky a během vytékání vody dávejte pozor na kapky, které by mohly signalizovat netěsnosti.

Problém č. 2 Únik z odtokového ventilu

Hlavním těsněním kolem mřížky je těsnicí tmel, který se časem opotřebuje. V průběhu let může ztvrdnout, svraštit se nebo popraskat. Někdy můžete zastavit únik utažením šroubu uprostřed mřížky, resp. pojistné matice pod dřezem (u některých odpadových systémů), ale v mnoha případech je jedinou „léčbou“ nová dávka tmelu.

únik z odtokového ventilu

Starý odtokový ventil (mřížku, sítko) lze znovu použít, pokud jsou všechny části v dobrém stavu, ale obvykle je vhodné je vyměnit. Očekávejte, že utratíte asi 250 Kč, přičemž levnější ventily jsou méně spolehlivé. Jelikož musíte rozebrat většinu odtokové sestavy, abyste se dostali až k netěsné mřížce, zvažte i výměnu odtokových (odpadových) potrubí, pokud jsou stará. Nejtěžší částí tohoto úkolu je odšroubování pojistné matice, která je často zaseknutá kvůli různým usazeninám nebo korozi. V případě kovových potrubí budete potřebovat speciální klíč na armatury. Po odstranění pojistné matice vytáhněte mřížku a seškrábejte z ní tmel. Instalace nového sítka je jednoduchá. Jen nezapomeňte, že gumové těsnění je umístěno nad plochou podložkou. Utáhněte ventil opačným směrem, než jaký jste použili k jeho demontáži.

 

jak zabránit únikům vody z umyvadla: sestava odtokového systému
1 Sítko   2 Mřížka   3 Gumové těsnění   4 Pojistná (převlečná) matice   5 Sifon   6 Dno sifonu

Problém č. 3 Staré a poškozené odtokové potrubí

Některé netěsnosti nelze zastavit narovnáním nebo utahováním trubek. Matice se strhanými závity se nedají utáhnout a staré gumové kroužky (těsnění) netěsní, protože jsou tuhé a zdeformované. Měli byste si pořídit nové matice, podložky nebo vypouštěcí části. Ale jelikož plastové trubky jsou velmi levné a snadno se instalují, inteligentním a spolehlivým řešením je úplně nová odtoková sestava. Všechno si můžete koupit v hobby marketech a na celou opravu levnějšího systému si vystačíte asi s 500 Kč. Soupravy pro boční vývod zpod odpadového ventilu nebo středové výstupní sestavy (pokud je sifon, tedy zápachový uzávěr, pod středem umyvadla, tedy pod odpadovým ventilem, mřížkou) většinou obsahují všechny potřebné části.

jak zabránit únikům vody z umyvadla: sestava odpadového potrubí
Sestava odpadového potrubí
1 Připojení odtoku z pračky   2 Odpadové T-čko   3 Převlečná matice   4 Kluzná matice   5 Pojistná matice             6 Trubka s kolenem  7 Zápachový uzávěr (sifon)

Problém č. 4 Únik vody z okraje dřezu

V takovémto případě voda prosakuje pod okraj nebo spodní část baterie a postupně ničí skříňky a kuchyňské pracovní desky. Přes spodní skříňku důkladně zkontrolujte spodní stranu desky. Vezměte si baterku, snáze zpozorujete nabobtnalé části dřevotřísky nebo jiné známky poškození vodou. Vyzkoušet můžete i malý test – nastříkejte vodu kolem okraje dřezu a baterie a zespodu vyhledejte průsaky. V případě poškozeného tmelu kolem dřezu seškrábejte starý tmel a naneste nový. V případě uvolněné baterie utáhněte zespodu stabilizační desku, kovový kroužek a převlečnou matici. Baterie však mohou mít rozdílné připevnění.

únik vody z okraje dřezu
Pozor, neobaleným nářadím můžete poškrábat pochromovaný povrch baterie!

Tipy na úspěšnou montáž

 • Pokud budete muset zkracovat odpadovou trubku, vezměte si na to pilku s jemnými zuby, která je na tento materiál ideální.
 • V případě pochybností odřežte odpadovou trubku raději o něco delší. Lepší je řezat dvakrát než trubku příliš zkrátit a potom absolvovat další „výlet“ do železářství.
 • Nezapomeňte do koncovky vložit těsnění. Spoje s převlečnými maticemi vyžadují kuželová těsnění.
 • Plastové matice dotahujte ručně. Pokud by se objevily nějaké netěsnosti spojů při testování nové sestavy, mírně je dotáhněte. Kleště použijte jen jako poslední možnost, i to velmi opatrně.
 • Nakonec překontrolujte netěsnosti.


Test tajných úniků vody

Převážná většina netěsností se vyskytuje blízko zařizovacích předmětů (vany, dřezy a toalety) nebo přímo na nich. Pokud máte podezření na netěsnost v přívodu vody, existuje jednoduchý způsob, jak to zkontrolovat, dokonce i tehdy, když jsou potrubí ukrytá uvnitř stěn. Nejdříve vypněte všechny kohoutky. Pokud jsou v systému kapající vodovodní baterie nebo toaleta, jejíž splachovací ventil propouští vodu, zavřete uzavírací ventily jednotlivých zařizovacích předmětů. Potom choďte k vodoměru a zkontrolujte polohu ručičky měřiče v litrech, resp. u digitálních vodoměrů 3. místo za desetinnou čárkou. O tři hodiny později znovu zkontrolujte odebrané množství vody (nebo měření uskutečněte přes noc). Pokud se hodnota změní, v přívodu vody je netěsnost.

Možná také řešíte: Kondenzující voda pod vanou vytopila sousedy. Jak odstranit problém?

Jak vybírat vodovodní baterie

Radí: Marcela Bínová z Hornbachu, odbornice z oddělení koupelen a sanity

 • Před nákupem si zjistěte velikost umyvadla či dřezu. Při koupi nevhodně zvolené baterie by kromě jiného voda mohla špatně stékat.
 • Kupte si (ideálně) soupravu umyvadlo + baterie, předejdete komplikacím či nákladům navíc, např. za odtokový ventil.
 • Připlaťte si za kvalitu, protože nevýhodou levnějších modelů je jejich životnost. Srdcem baterie je směšovací kartuše, kde se míchá teplá a studená voda. Kartuše může být plastová nebo keramická. Levné modely baterií v ceně kolem 1 000 Kč mají obvykle plastovou kartuši, která se snadno opotřebuje. Začne se na ní usazovat vodní kámen, baterie začne prokapávat a její chod se začne zadrhávat. Opotřebení keramických kartuší je téměř vyloučeno.
 • Dejte si pozor, všichni zahraniční výrobci dodávají pouze 150mm rozestup (vzdálenost vodovodních trubek ve stěně). Baterie s rozestupem 100 mm koupíte výhradně od českých a slovenských výrobců baterií.
 • Paneláková baterie, to je spojení umyvadlové, vanové a sprchové baterie. Jde o jednu nástěnnou baterii s dlouhým ramínkem, které si podle potřeby otočíte buď nad umyvadlo, nebo nad vanu a obsahuje i přepínač na sprchu. Ale pozor, vyrábí se pouze se 100mm rozestupem.

Text: Jozef Novák
Foto: autor, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů