Dílna a hobby

Chladnička nechladí, je hlučná nebo z ní vytéká voda. Než zavoláte servis, zjistěte příčinu.

Co dělat, když lednička nechladí, je hlučná nebo z ní vytéká voda? Podívejme se spolu na nejčastější poruchy ledniček a jejich možné příčiny.

Zkažená chladnička
Zdroj: Shutterstock

V souvislosti s provozem ledničky se může vyskytnout několik chyb až poruch. Některé dokážete odstranit svépomocí, u jiných už budete potřebovat pomoc od zkušeného odborníka. Nedostatky ve funkčnosti není dobré přehlížet ani nečekejte, že zmizí samy. Lednička, která nepracuje správně, nedokáže vytvářet pro vložené potraviny vhodné prostředí, může mít nadměrnou spotřebu energie nebo pracuje v režimu, který přehříváním ohrožuje její životnost.

Problém č. 1: Lednička nechladí

Pokud lednička nechladí, zkontrolujte v první řadě základní body – zapojení do elektrické sítě, neporušenost těsnění na dveřích ledničky a dostatek prostoru mezi stěnou a ledničkou v zadní části. Někdy je příčinou i špatně nastavený termostat. K jeho přenastavení přitom v některých ledničkách dochází celkem nepozorovaně – při vkládání většího hrnce nebo nádoby. S těmito nedostatky si můžete ještě celkem rychle poradit svépomocí. Kromě toho se však za nechlazením může skrývat i pokažený termostat či vážná porucha chladicího okruhu, což už vyžaduje odborný servis.

Oprava chladničky
Pokud lednička nechladí, zkontrolujte v první řadě základní body – zapojení do elektrické sítě, neporušenost těsnění na dveřích ledničky a dostatek prostoru mezi stěnou a ledničkou v zadní části. | Zdroj: Shutterstock

Problém č. 2: Z ledničky vytéká voda

Na zadní stěně ledničky je obvykle malý žlábek, do kterého stéká voda vysrážená z vlhkosti. Voda otvorem ve žlábku průběžně stéká do vany v zadní části ledničky, která je umístěna v blízkosti motoru, kde ji teplo motoru postupně odpařuje. Takto se voda odpařuje bez komplikací dlouhé měsíce či roky tak dlouho, než se otvor ucpe nečistotami.

Po ucpání nemá voda kam odtékat a s velkou pravděpodobností steče pod spodní boxy v ledničce. Když se této vody nepozorovaně nahromadí více, pod ledničkou se objeví louže a panika je na světě! Obvykle postačí důkladně pročistit ucpaný otvor (některé ledničky na to mají speciální plastový kolík/pružinu). Vystačíte si však i s tenkou gumovou hadičkou nebo proudem vody z větší injekční stříkačky. Nestačí totiž otvor očistit jen na povrchu, je třeba propláchnout celou odtokovou hadičku, aby mohla voda bez překážek odtékat. Nikdy k tomu nepoužívejte ostré předměty.

Voda může vytékat i ze zadní části ledničky. Dochází k tomu po roztopení velké vrstvy námrazy ze stěny ledničky, když nádoba (nazývaná i odtoková vana) kapacitně nestačí. Jde spíš o problém starších ledniček. Moderní ledničky disponují beznámrazovými technologiemi a udržují optimální hodnotu vlhkosti ve vnitřním prostředí.

Problém č. 3: Lednička je hlučná

Co se děje s ledničkou, ze které se ozývá pukání? V případě nové ledničky jde často o „práci“ pláště ledničky, který se přizpůsobuje teplotním změnám při provozu. Také se vyplatí zkontrolovat umístění ledničky, aby se neopírala ani jednou stěnou o skříňku či vedlejší regál.

Zvýšený hluk až hukot, který se objevuje při chlazení, může signalizovat zanesení ventilátoru a jeho ztížený chod. Tehdy je důležité ledničku vypnout z elektrické sítě, odsunout od zadní stěny a lopatky na ventilátoru pečlivě očistit od chuchvalců prachu. Nejednou zde objevíte i chlupy zvířat a vlasy.

Při koupi nové ledničky nevyhazujte návod k použití. Jeho součástí bývá přehledná tabulka s nejčastějšími nedostatky chodu či případnými poruchami. I s pomocí této tabulky se dokážete rychle zorientovat a najít vhodné řešení.

Hlučná chladnička
Zvýšený hluk až hukot, který se objevuje při chlazení, může signalizovat zanesení ventilátoru. | Zdroj: Shutterstock

Text: Lucia Gogová
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Recepty prima nápadů