Chovatelství

Je vaše kočka agresivní? Toto mohou být hlavní důvody a zde je řešení!

Rvačky mezi kočkami, které žijí ve stejné domácnosti, dokážou být nepříjemné a frustrující.  Naštěstí je to problém, kterému lze v mnoha případech předejít anebo ho vyřešit s pomocí odborníka na chov koček a veterináře. Jelikož je chování koček složité, může existovat celá řada důvodů, proč k agresi dochází.

Agresivní kočka
Zdroj: Shutterstock

Proč jsou domácí kočky agresivní?

Nejdřív bychom si měli říct, že kočičí agrese není diagnóza. Je to součást normálního chování koček, které je ovlivněno ranou sociální historií, interakcí s lidmi a jinými zvířaty, pohlavím, sociálním kontextem, manipulací, osobností a mnoha dalšími proměnnými.

Agrese mezi kočkami, které sdílejí stejný prostor, může mít několik forem a odlišné příčiny. Strach, úzkost, zdravotní problémy, špatný způsob představení nové kočky a nedostatek zdrojů – to vše může přispívat k agresi mezi kočkami v domácnosti.

Nedostatek socializace

Socializace je proces přípravy kočky na to, aby si užívala interakce a cítila se pohodlně ve společnosti jiných zvířat, lidí, míst a aktivit. Ideálně by se se socializací mělo začít během „citlivého období,“ které trvá mezi 2 a 7 týdny věku koťat.

Mnoho kočkám se nedostává adekvátní socializace, a proto jsou u nich problémy s agresivitou pravděpodobnější, zvlášť, když jsou do konfliktu zapojeny jedna nebo více dospělých jedinců, kteří nebyli socializováni k vlastnímu druhu.

Tyto kočky, protože jim chybí vhodné, společné, zážitky, nerozumí normální kočičí komunikaci a etiketě, a proto budou mít pravděpodobně intenzivní a nevhodné reakce při pohledu na jinou kočku. Snadno se může stát, že mohou utéct a schovat se ve strachu, nebo naopak mohou zaútočit v pokusu vyhnat jinou kočku z jejich osobního prostoru.

Během adekvátní socializace by mělo zvíře vyvinout vhodné sociální chování k vlastnímu druhu a k těm ostatním, s nimiž bylo vhodně socializováno. To pozitivně ovlivní sociální chování projevené později v životě.

Dvě agresivní kočky
Mnoho kočkám se nedostává adekvátní socializace, a proto jsou u nich problémy s agresivitou. | Zdroj: Shutterstock

Představení nové kočky

Správné představení vaší nové kočky s vašimi stávajícími kočkami je klíčové, jelikož správné představení často položí základy pro jejich budoucí vztah. Pokud vaše stávající kočka již žila s jinými kočkami a chovala se vůči nim vždy přátelsky, může být velmi lákavé pustit do stejného prostor pouze novou kočku spolu s vaší současnou.

Dá se předpokládat, že si vztah mezi sebou sami nějak vyřeší, nicméně kočky se nemusí vždy správně sžít a pokud by první setkání dopadlo negativně, může to nastavit špatné základy pro jejich budoucí vztah.

Představení kočky kočce by mělo probíhat pomalu a s ohledem na potřeby každé kočky. Je těžké odolat nutkání nechat kočky, aby se okamžitě seznámily, a tím, aby mohly začít nový úžasný přátelský vztah. Avšak pokud pustíte novou kočku do domova, může dojít k několika věcem s velmi špatnými následky.

Například se může stát, že vaše stávající kočka může mít pocit, že její území bylo napadeno, pokud necháte novou kočku, aby volně prozkoumávala okolí. To by mohlo vést k tomu, že vaše stálá kočka bude mít pocit nejistoty ve svém domově, což může vést k změnám v chování nebo dokonce k agresivitě (útočné chování) vůči nové kočce. A to by bylo pro obě kočky velmi špatné!

Z perspektivy nové kočky si není jistá, kde se nachází. Každý pach a zvuk je neznámý a za každým rohem může číhat možné nebezpečí. Pokud jste si novou kočku adoptovali, pravděpodobně zažila omezené množství zvuků a vůní. Také může být zvyklá na život v malém prostoru, a i když byste chtěli, aby zažila pocit „svobody“, pokud s tím budete spěchat může jí to akorát zanechat vystresovanou.

Portrét ruské modré a tříbarevné kočky domácí
Představení kočky kočce by mělo probíhat pomalu a s ohledem na potřeby každé kočky. | Zdroj: Shutterstock

Soupeření o zdroje

V domácnostech, kde je více koček není neobvyklé, že jedna nebo více koček brání přístup k důležitým zdrojům, jako jsou jídlo, voda a kočičí záchody. Proto je důležité kočkám poskytnout více oddělených klíčových prostředí, včetně kočičích záchodů, vody, jídla, úkrytů, míst na posazení, odpočinkových oblastí, heren, škrabadlových míst a hraček. To pomáhá snižovat sociální napětí a pocit soutěžení, snižuje teritoriální motivace, snižuje stres a strach a poskytuje možnosti, které přispívají k prevenci agresivity mezi kočkami.

Věřte, že poslední věc, kterou kočky chtějí dělat, je bojovat. Místo toho upřednostňují utíkat před sebou nebo se vzájemně vyhýbat, protože sami vědí, že boj může skončit ošklivým zraněním. Avšak pokud nejsou tyto možnosti k dispozici, agrese je pro ně poslední možností. V domácnostech, kde se nachází více koček dochází k situacím, že musí sdílet své zdroje a mají omezenou možnost skrývat se nebo vyhnout se situacím možného konfliktu, a právě to řeší vícero hraček, škrabadel atd.

Zdravotní problémy

Pokud si všimnete náhlých změn v chování vaší kočky vůči jiné kočce u vás doma, bylo by dobré, aby byla kočka vyšetřena a podstoupila diagnostiku, aby byly vyloučeny možné základní zdravotní problémy. Kočky, které trpí bolestí mohou projevovat sklony agrese. Kočka může začít vrčet nebo syčet, když se k ní přibližují ostatní domácí mazlíčci, a celkově projevovat zvýšenou podrážděnost. Podrážděnost a agresi mezi kočkami mohou způsobovat i další zdravotní obtíže, jako je hypertyreóza, onemocnění zubů, osteoartritida a kognitivní dysfunkce.

Kočka u veterináře
Kočky, které trpí bolestí mohou projevovat sklony agrese. | Zdroj: Shutterstock

Nedostatek možností pro lovecké chování

Kočky mají přirozené chování a potřeby, a proto musí mít možnosti toto své chování vyjádřit. Je proto důležité poskytovat své kočce příležitosti pro lovecké chování, což zahrnuje různé hračky, plánované hrací časy s kočkou jednou až dvakrát denně či hračky na rozptýlení potravy.

Jak léčit/řešit agresi mezi kočkami?

Agrese odkazuje na širokou škálu složitých chování, která se vyskytují z různých důvodů za různých okolností. Nejlepší je zasáhnout co nejdříve. Jakmile si všimnete napětí a/nebo agresivity mezi kočkami – kontaktujte svého veterináře a odborníka na chování koček se správnými akademickými kvalifikacemi.

  • Identifikujte jakékoliv spouštěče, které vaše kočky vyvádějí z rovnováhy (např. vidění venkovních koček, hlučné zvuky) a upravte prostředí tak, aby byly minimalizovány/odstraněny.
  • Vytvořte obohacené prostředí pro kočky, které umožní přirozené strategie zvládání. To zahrnuje několik vyvýšených odpočinkových míst odpovídajících velikosti jedné kočky v různých částech prostředí, několik kočičích záchodů (počet kočičích záchodů by měl být roven počtu koček plus jeden) na různých místech v domě, několik stanic, kde se mohou kočky najíst a napít a několik škrabadlových míst atd.
  • Ujistěte se, že kočky mají dostatek vhodných prostorů pro hraní a obohacení.
  • Kočky udržujte oddělené, když nejsou pod dohledem, nebo pokud je agrese mírná až silná, nebo je zkrátka udržujte oddělené po celou dobu, aby se zabránilo prohlubování negativních asociací mezi nimi.
  • Postupně znovu představte kočky pomocí protikonicionace a desenzitizace a pozorně sledujte příznaky stresu a úzkosti.
  • Naučte se a sledujte tělesnou řeč a při prvním náznaku agresivity, pronásledování nebo šikany pozitivně přesměrujte agresivní kočku hračkou nebo pamlskem pryč od druhé kočky.
  • Vyhněte se trestům. To zahrnuje křik, stříkání vodou, hlasité zvuky (potřásání plechovkou s mincemi, tleskání), fyzické tresty atd. Trest může kočku naučit mít druhou kočku ještě méně ráda tím, že spojí trest s druhou kočkou, a může způsobit eskalaci strachu a úzkosti a narušení pouta mezi člověkem a zvířetem.

GALERIE

Text: Claudie Kornelová
Zdroj:
Kniha – CatWise: America’s Favorite Cat Expert Answers Your Cat Behavior Questions od Arden Moore

Kniha – Cat Sense: How the New Feline Science Can Make You a Better Friend to Your Pet od John Bradshaw

Kniha – Think Like a Cat: How to Raise a Well-Adjusted Cat–Not a Sourpuss od Pam Johnson-Bennett

Kniha – The Cat Behavior Answer Book: Practical Insights & Proven Solutions for Your Feline Questions od Arden Moore