Zdraví

Začíná čtvrtý ročník soutěže Regionální potravina

Záruku regionálního původu, nejvyšší kvality a originální chuti ve srovnání s ostatními výrobky na trhu nabízí prestižní značka Regionální potravina. Toto ocenění uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích.

„Předešlé tři ročníky si vybudovaly pevné místo mezi malými a středními producenty, kterým je soutěž určena. Chceme tak podpořit jejich podnikání a zároveň zvýšit oblibu regionálních produktů u spotřebitelů. Malé a střední podniky většinou nemají prostředky na marketing a do nedávné doby měly velmi těžké vyjednávací podmínky u obchodních řetězců. Značka Regionální potravina jim v tomto směru může pomoci,“ říká ministr zemědělství Petr Bendl.

O značku Regionální potravina se soutěží v každém ze 13 krajů České republiky. První soutěž, která je od roku 2010 součástí dlouhodobé kampaně Ministerstva zemědělství na podporu kvalitní české potravinářské produkce, odstartovala koncem dubna v Královéhradeckém kraji. Bojuje se v devíti kategoriích. Ocenění Regionální potravina získá vždy jen ten nejlepší výrobek.

Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který usiluje o značku Regionální potravina, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin dané oblasti, nebo pokud je to z objektivních důvodů nutné, z tuzemských surovin.

Výrobky hodnotí komise, které jsou složené ze zástupců Ministerstva zemědělství, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.

Soutěž Regionální potravina Olomouckého kraje pro nás znamenala dobrou propagaci. Každoročně nabízí oceněné výrobky na řízených ochutnávkách na různých akcích i mimo kraj,“ říká dvojnásobný držitel značky pro speciality z Olomouckých tvarůžků Zbyněk Poštulka z Loštic na Olomoucku.

Právě na producenty se zaměří letošní kampaň na podporu značky. Zákazník si tak regionální původ potravin spojí s konkrétními tvářemi oceněných výrobců. Regionální potravinu budou v médiích reprezentovat pekařka Ivana Reslerová rozená Masaříková z Pekařství Masařík v Uherském Hradišti, farmář Michal Hrdlička z Brníčka u Zábřehu na Moravě a řezník Ladislav Francouz z Morašic.

Soutěž provází informační kampaň, která má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Oceněné výrobky a jejich producenti získají kromě možnosti využívat značku Regionální potravina čtyři roky na obale výrobku také další podporu, zejména prezentaci v katalogu a mapě oceněných výrobků. Mohou se také zúčastnit expozice Regionální potravina na výstavě Země živitelka, ochutnávek na různých akcích v krajích, v pojízdné prodejně Regionálních potravin apod.

Spotřebitelé mohou v současné době vybírat z celkem 273 produktů, nově oceněné výrobky budou známy do konce června.

-tz-