Zdraví

Což takhle dát si niacin?

Analogie s názvem známého filmu je zřejmá. Podobné jsou kupodivu i vlastnosti filmového špenátu a niacinu. Nečekejte sice stejné změny jako v daném filmu

Niacin se vyrábí z nikotinu, tedy de facto z jedu, který má chránit tabákové rostliny před predátory. Byl známý jako chemická látka už před více než sto lety, avšak teprve v 60. letech minulého století začal být označován za vitamin B3. V roce 1960 s ním experimentoval sám na sobě spoluzakladatel Anonymních alkoholiků v USA Bill Wilson. Bral 3 g niacinu denně a během několika týdnů se tak zbavil únavy a deprese, které ho trápily po celá léta. Přesvědčil proto i 30 svých blízkých přátel z Anonymních alkoholiků, aby niacin rovněž vyzkoušeli. Deset se jich zbavilo úzkosti a napětí do měsíce, dalších 10 do dvou měsíců.

Co vše napravuje

Díky tomu se zjistilo, že niacin neuvěřitelně snadno a mimořádně efektivně upravuje poměrně široké spektrum psychických a psychiatrických poruch včetně schizofrenie.
Avšak ukázal se být užitečným při řešení i řady dalších onemocnění a stavů – třeba poruch učení a chování u dětí, nejrůznějších závislostí či některých stavů senility… Nejznámější nemocí z nedostatku niacinu je ovšem pelagra nebo též červené či lombardské malomocenství. Skvělé účinky však vykazuje niacin i při snižování vysoké hladiny      „zlého“ cholesterolu LDL a při zvyšování hladiny „hodného“ HDL cholesterolu v krvi.

Univerzálnost budí nedůvěru

Širokospektrální účinky niacinu, jak se o nich i dále budeme rozepisovat, také zřejmě představují hlavní důvod, pro který se řada lékařů zdráhá účinkům niacinu uvěřit a proč jakousi „zázračnost“ tohoto léku rádi přisuzují placebo efektu. Nabízí se však úvaha, zda skutečnost, že nás niacin zbavuje stresu, nevede ve svých důsledcích k tomu, že zklidněný organismus následně plní samoléčebné a opravné funkce daleko efektivněji, než za normálních okolností.

Skvělý na artritidu i srdce

Mimořádné schopnosti vykazuje niacin dále také u poruch pohybového aparátu, především u artritidy, jak ukázaly pokusy už v 50. ba i dokonce ve 40. letech minulého století. Dá se na jejich základě říci, že v průběhu několika málo týdnů dochází u většiny lidí k podstatnému zlepšení a vymizení komplikací.

Nezanedbatelné jsou dále i účinky v oblasti kardiovaskulárních problémů. Souvisejí se schopností niacinu upravit hladinu cholesterolu v těle. Vědecká studie z let 1966 a 1975, zahrnující přes 8 tisíc mužů po infarktu myokardu, ukázala, že kyselina nikotinová snižuje úmrtnost a prodloužuje životnost pacientů. V porovnání se skupinou užívající placebo se u mužů, kteří brali niacin, snížila úmrtnost o 11% a žili zhruba o dva roky déle. Snížila se přitom i úmrtnost na rakovinu.

Pomáhá i dětem

Mezi problémy, které niacin pomáhá řešit, lze zařadit i juvenilní diabet. Potvrdily to studie na přelomu 80. a 90. let na dvou různých výzkumných pracovištích v USA, kdy podávání niacinu buď úplně zabránilo rozvinutí diabetu u dětí anebo se onemocnění projevilo jen ve zlomku případů v porovnání se skupinou, jež niacin neužívala.

Vliv také na rakovinu

A co je úplně nejpodstatnější – významný vliv má niacin také u velkého počtu rakovin. Jeho protirakovinné účinky byly i tématem mezinárodní lékařské konference roku 1987 v Texasu. Užívání niacinu dle jejích závěrů vede v organismu k procesům, jež u většiny druhů nádorů zvyšují schopnost buněk se opravit a napravit škody, jež působí rakovina, ozařování či chemoterapie a že zároveň napomáhá zvyšovat účinnost chemoterapie i ozařování. Objevil se rovněž předpoklad, že niacin působí též jako protirakovinná prevence. 

Vyskytuje se ve více formách

Co se týče vlastního vitaminu B3 – niacinu, je třeba upozornit na podstatnou věc – že se vyskytuje v několika variantách.
Nejznámější jsou dvě: čistý niacin neboli kyselina nikotinová a pak niacinamid. Existují i další formy, už nikoli běžně dostupné, a proto je nezmiňuji.

Na závěr zmíním další formu, již lze doporučit – inositol hexaniacinamid. Každá forma umí paradoxně pracovat trochu jinak a řeší jiné problémy. Pro zjednodušení tedy budeme v článku pracovat pouze s čistým niacinem (tedy s kyselinou nikotinovou).

Hurá, jdu do toho?

Zdánlivě vše vypadá jako ideální prostředek a mnoho z vás si říká – hurá, jdu do toho! Zde je třeba připomenout, že vše na tomto světe funguje jako mince, a má tedy rub i líc… Tento výčet vynikajících vlastností pochopitelně může mít i výrazná negativa. Z nich nejméně nebezpečné je nabíhá tzv. flushefektu (zrudnutí), které je důsledkem vysokého překrvení povrchových částí pokožky – kdy dochází k obrovskému rozšíření periferních vlásečnic v podkoží. Flushefekt ale může mít mnoho podob…

Flushefekt

Optimální dávkování si musí každý jednotlivec vysledovat sám, nicméně lze stanovit určitá pravidla. Začít je potřeba s nízkými dávkami, například 100 mg niacinu třikrát denně po jídle, a to postupně zvyšovat (u starších pacientů opravdu jen pomalu). Je třeba také počítat s tzv. flushefektem, který se projevuje v prvé řadě zrudnutím, jež se při užívání niacinu zpravidla dostaví – případ od případu ve větší či menší intenzitě. Najdou se i tací, u kterých se žádný flushefekt neprojeví. Nástup flushefektu se projeví pocitem chvění na čele, které postupně zesiluje. Může se zastavit v hrudi, ale může přejít až do prstů. Při pravidelném užívání niacinu tyto projevy pomalu ustupují, ovšem pokud se niacin byť i jen na den vysadí, zase se vrátí. Osoby, u nichž se dostavuje flushefekt s mimořádnou silou, by pak měly raději zvolit místo kyseliny nikotinové přípravek, z něhož se účinná látka uvolňuje pomaleji (například inositol niacinate).

Faktory, které snižují intenzitu projevů flushefektu: studené jídlo, aspirin nebo antihistaminikum (bere se před užitím niacinu).
Faktory, které projevy flushefektu zesilují: teplé jídlo, horký nápoj, prázdný žaludek, žvýkací tablety.

Možné komplikace

Jedním z ukazatelů toho, že berete příliš velkou dávku niacinu či niacinamidu, může být nevolnost až zvracení. V takovém případě je potřeba dávku snížit na úroveň, kdy už nevolnost necítíte. Děti zase mohou někdy ztratit chuť k jídlu. Tehdy je potřeba užívání niacinu na několik dní vysadit, a poté ho obnovit s nožší dávkou. Jen málokdo si může dovolit překračovat dávku 6 g nikotinamidu denně. S kyselinou nikotinovou je možné jít mnohem výše. Mnozí schizofrenici berou až 30 gramů denně bez problémů. Optimální dávka se přitom může časem měnit. Obvykle to znamená, že stav pacienta se lepší a nepotřebuje už tolik niacinu. V případě vyšších dávek však lze vždy doporučit lékařský dohled.

Pro minimum vedlejších účinků

Určitou výjimku v nabíhání flushefektu lze docílit jednou z forem niacinu: inositol hexaniacinate. Každá molekula inositolu obsahuje šest molekul kyseliny nikotinové. Účinná látka se v těle rozkládá jen pomalu, má stejné účinky, jako kyselina nikotinová, ale přitom téměř bez vedlejších účinků.

Připravil: Jaroslav Zajíček, foto: archiv; vydáno v RPN 3/2014