Zahrada

Voda v zahradě

Voda je jedním z nejatraktivnějších prvků zahradní architektury a neustále k sobě přitahuje pozornost. Může stát, téci, vyvěrat, šplouchat nebo tryskat a stoupat do výšky. Jistě mi dáte za pravdu, že nepřekonatelné jsou barvy a světelné odrazy nebo krásné zrcadlení na vodní hladině. Téměř v každé roční době vytváří voda jinou náladu a scenérii. Speciální vodní fauna a flóra navíc proměňuje vodu a břehy v prostředí plné života.

Připravila: Dana Makrlíková Eklová, foto: autorka

begoExistuje celá řada možností, jak začlenit vodu do zahrady. Do menších formálních nebo naopak moderních zahrad se nejlépe hodí jednoduché pravidelné nádrže geometrických tvarů, pro přírodní zahrady jsou zase vhodnější spíše volně modelované vodní plochy o různých hloubkách s širším nebo užším břehem.

Prostor, který je k dispozici, styl zahrady, vaše přání a v neposlední řadě náklady rozhodují při volbě typu využití vody v zahradě. Můžete mít:

velké nebo malé okrasné jezírko v zahradě nebo přímo u domu

koupací jezírko

přírodní rybník s bažinatou příbřežní zónou

potůček s vodopádem nebo bez něj

vyvýšenou nádrž, fontánu, kameny s vyvěrající vodou

Voda v malé zahradě

V poměrně malé zahradě byste měli dát přednost geometrickým tvarům nádrže, i když je zbytek zahrady upraven volně. Neostré linie osázení rychle převládnou nad strohými pravidelnými hranami nádrže. Přísně geometrická okrasná jezírka, ukončená na úrovni terénu nebo s vyvýšeným okrajem, působí velmi dobře na rovných plochách, vysypaných štěrkem, vyložených deskami nebo dlažbou, ale také v nízce zastřiženém trávníku a mezi nízkými rostlinami. Pokud chcete zvýraznit jasné linie nádrže – okrouhlé, nebo hranaté, musíte nádrž umístit na volném prostranství, v trávníku, na křižovatce zahradních cest nebo na konci cesty. S vodní fontánou se dá působivost ještě zvýšit. Platí přitom: Čím menší je nádrž, tím méně rostlin smí růst ve vodě a na břehu, jinak ztratí vodní plocha část své působivosti.

Voda přímo u domukameny

Velmi pěkná jsou okrasná jezírka a nádrže, které bezprostředně souvisejí s terasou nebo jsou dokonce umístěny přímo na ní. Vypadají nejen hezky napohled, ale mohou také terasu členit nebo spojovat s prostorem zahrady. Podlouhlá nádrž, která je z boku připojena k terase a směrem do zahrady zasahuje do dosavadních výsadeb, může zahradu opticky zvětšit.

Úprava okraje nádrže

Na úpravě okraje nádrže nebo jezírka výrazně závisí působivost vodní plochy. Nejjednodušší bývá úprava tam, kde je nádrž označena jasnými liniemi, nejobtížnější je vytvořit přirozený břeh u přírodního rybníka. Při použití hotové nádrže z plastů nebo laminátu musíte zakrýt tvrdý vydutý okraj, který by jinak vypadal nehezky. Zevnitř můžete umístit rostliny, zvenku okraj zakrýt kameny nebo oblázky, kořeny, kobercovitými a plazivými rostlinami. U fóliové nádrže by měla přečnívat fólie asi o 10 cm přes okraj, aby se voda nevsakovala do okolní půdy. Okraje přečnívající folie je dobré zakrýt kameny nebo oblázky.

Přírodní rybník – ráj živočichůryby

Pokud patříte k přátelům přírody, kteří zahradu vnímají v první řadě jako biotop, a můžete-li věnovat vodní ploše více než 25 m2, pak pro vás nepřichází v úvahu nic jiného než přírodní rybník. Platí pro něj následující pravidla:

Zakládejte ho pokud možno vždy v nejnižším místě pozemku, kam se přirozeným způsobem stahuje voda.

Nevybírejte pro něj místo blízko stromu, nechcete-li stále bojovat s listy, padajícími na hladinu.

Mají-li v něm růst velké lekníny, musí být aspoň 80 cm hluboký.

U menších rybníků nevytvářejte zbytečně hluboké zátoky; působí to mírně neklidně a uměle.

Pokud máte v domě malé děti, měli byste v každém případě instalovat ochrannou mříž.

Aby se rybník nestal pastí pro malá zvířat, mělo by se dno svažovat pozvolna, aby se zvíře mohlo vyškrábat z vody.

Okolí rybníka

Ve větších zahradách se dá přirozeně upravit i okolí rybníka. Vodní plocha může částečně přecházet do bažiny a přirozeně navázat na další části zahrady, například na záhony trvalek nebo louku. Větší vodní plocha se také skvěle hodí pro lekníny, které mají poměrně velké nároky na místo, nebo pro orobince, sítiny a ostřice.

U menší zahrady bývá často nutné okolí rybníku upravit uměle. Jako řešení se zde nabízí navršit zeminu z výkopu rybníka do plochého pahorku, který vytvoří rámec pro potůček a výsadbu rostlin. Prudší svahy je možné zpevnit zídkou z kamenů bez pojiva nebo dřevěnými palisádami.

Abyste mohli rybník, jeho vegetaci a obyvatele pozorovat také přímo a zblízka, je dobré ho přemostit.

Vodní a pobřežní rostliny

Jednotlivé druhy rostlin ve vodě a na břehu mají různé nároky na hloubku, respektive na obsah vlhkosti v půdě. Přechody jsou ale přesto často plynulé a rostliny tolerantní.

Pobřežní trvalky vyžadují vlhká nebo střídavě vlhká stanoviště, ale snášejí často i dočasné sucho.

Bahenním rostlinám se daří nejlépe na mělčinách s hloubkou vody 5 až 30 cm.

Plovoucí a ponořené rostliny potřebují hloubku větší než 30 cm.

Zatímco u přírodního rybníku a v něm by se měly uplatnit jen domácí rostliny, pro okrasné jezírko se nabízí daleko více druhů s četnými vyšlechtěnými kultivary. Na vodní hladině se dá vyčarovat barva především díky obrovskému sortimentu leknínů. Existují odrůdy pro hloubku vody od 20 cm až do více než 1 m. Vyšlechtěné kultivary mají často velmi intenzivní barvy. Pozor ale, aby barva květů ladila s osázením břehu.

Barevný břeh

Žlutá barva je u vody zvlášť výrazná. Na jaře začíná kvést zářivě žlutý blatouch bahenní, brzy po něm následují světlé žluté domácí kosatce a vrbina. Žlutooranžově, červeně a fialově rozkvétá od jara do léta řada prvosenek, které nejlépe vyniknou zasazené ve větších skupinách. Modré tóny můžete posílit díky různým druhům a odrůdám kosatců. Také pomněnka bahenní, rozrazil potoční a další kvetou světle a tmavě modře.

Rostliny v okolí vodní plochy

Velmi atraktivně působí na jaře podél vodní plochy rododendrony a azalky. Pokud použijete různě vysoké a ve směsi vzájemně ladících barev a doplníte je tmavými jehličnany a stálezelenými listnáči, získáte kouzelné zákoutí s lehkým závanem Dálného východu.

Tam, kde nádrž neleží na plném slunci, se většině velkokvětých rostlin nedaří. Přesto tato místa nemusejí vypadat smutně. Polostín je domovem mnoha rostliny s dekorativním i listy a pěkně barevných čechrav. Barevné listy mají i popelivky, rodgersie, nebo hosty. Do stínu a vlhka můžete zasadit kapradiny. Světle zelené, jemné listy oživí každý břeh a jsou nejvhodnější jako předsadba před dřevinami.

Traviny oživí břeh

Traviny jsou jako dělané pro osázení břehů. Svým vzpřímeným, graciézním růstem obraz vylehčují. Zvláštního kontrastu docílíte výsadbou trav, doplněných trvalkami s velkými okrouhlými nebo širokými listy, jako mají bergénie a hosty.

K jezírku se také hodí různé druhy bambusů, japonských javorů ale i rostliny s převislými větvemi, například převislá bříza bělokorá.

Článek z RPN č. 10/2011