Zahrada

Venkovní parkování: Příjezdová cesta levně

Především na malém pozemku je těžké zabezpečit terasu, schody i příjezdovou cestu tak, aby se ze dvora nestala kamenná poušť. Použitím zatravňovacích betonových tvárnic zůstalo dost místa pro zelený trávník a auto se může bezpečně dostat po tvrdém podkladu ke garáži.

příjezdová cesta

Materiál

» zatravňovací tvárnice rozměry: 600 × 400 × 80 mm, 170 ks
» zemina: na vyrovnání výškových rozdílů – závisí na výškovém rozdílu – lze použít zeminu z pozemku, je-li k dispozici
» rostlinný substrát: nebo úrodná zemina na vyplnění tvárnic – minimálně 1 m³

Nářadí

» gumové kladivo, vodováha
» lopata, krumpáč, rýč
» kolečko
» pracovní rukavice (pro 2 osoby)

příjezdová cesta

Výhody

Naše řešení splňuje hlavní požadavek, a to i v rámci zpevněné příjezdové cesty, zachovat co nejvíce zeleně a zároveň zabezpečit co nejpevnější podklad pro příjezd automobilu.

Nevýhody

Není samozřejmostí, že se trávník uchytí v prostoru tvárnic. Právě naopak, vyžaduje větší péči – sekání, zavlažování atd., což zvyšuje potřebu údržby oproti jinému typu zpevněné plochy.

Proč změna příjezdu?

Existující přístup nevyhovoval požadavkům na pohodlné napojení pozemku na hlavní cestu. Obruba kanalizační šachty nepříjemně vyčnívala nad terén a v podstatě definovala výšku nové příjezdové cesty. V našem případě bylo třeba navézt zeminu na celou plochu příjezdové cesty i ke zmírnění výškového rozdílu mezi ní a chodníkem kolem rodinného domu.

Při tvarování pozemku je vhodné, aby byly všechny plochy vyspádované směrem od rodinného domu. Spád nemusí být výrazný, ale bude splňovat funkci, a to neodvádět vodu nežádoucím směrem.

Konstrukce

Jako základní materiál byly při vytváření příjezdové cesty použity klasické zatravňovací tvárnice s rozměry 600 × 400 × 80 mm. Jsou uloženy ve dvou řadách, které směřují od zpevněné plochy přímo při vstupní bráně po existující garážový dům. U garáže se cesta z tvárnic rozšiřuje a vytváří rozlehlejší zpevněnou plochu, což je dobré při venkovním parkování, vykládání nákladu či při vystupování a nastupování osob. Hlavně pokud příjezdová cesta mění směr, je vhodné mít možnost zvětšit její plochu, neboť příjezd je pro automobil komplikovanější.

Samotné zakládání je relativně jednoduché. Na upravený podklad umisťujeme tvárnici ve zvolené výšce. U nerovností se doporučuje podsypávat ostrohrannou drtí frakce 0–4 mm, maximálně 4–8 mm. Tvárnici přiklepneme gumovým kladivem a správnou výšku zkontrolujeme pomocí vodováhy.

příjezdová cesta
Zadní část pozemku
01 Drcené kamenivo – bílý makadam frakce 16–22; 02 Štěrk říční praný frakce 16–22; 03 Betonový pražec, imitace dřeva rozměr 900 × 225 × 50; 04 Betonový pražec, imitace dřeva rozměr 625 × 225 × 50; 05 Černý plastový obrubník Eko-Brim; 06 Betonový obrubník parkový 500 × 200 × 50; 07 Zatravňovací tvárnice 600 × 400 × 80; P Parkovací místo

Práce se zeminou

Ideální je, když si můžeme pro své potřeby zabezpečit zeminu z vlastního pozemku. Avšak ať je zdroj zeminy jakýkoliv, nikdy nesmíme zapomenout na objemovou roztažnost zeminy. Zemina se po umístění na plochu musí upravit minimálně válcováním nebo strojově. Alternativní možností je nechat upravený povrch odležet přes zimu a příroda se postará o dokonalé uložení zeminy.


Text, vizualizace, kresby: Ing. arch. Miroslav Šteiner
Absolvent FA STU v Bratislavě. Projektuje veřejné budovy i rodinné domu, které doplňuje příjemným venkovním obytným prostředím. Věnuje se i nábytkářske tvorbě.