Zahrada

Ukotvení malých zahradních staveb

Životnost zahradních staveb ze dřeva prodloužíme hlavně tím, že je dobře ukotvíme a současně zamezíme přímému styku s terénem. K tomu slouží standardní upevnění pomocí ocelových kotev, držáků, příchytek a podobně. Novou technologií jsou zemní vruty.

Připravil: Radek Sýkora, foto: archiv firem Krinner, Vladeko, Dřevostavby Konrád, kresba: Josef Šťastný

Zahradní dřevostavby bývají dnes již poměrně dobře chráněny proti vodě shora, například úpravou tlakovou impregnací. Více je ale ohrožuje voda ze spodu. Způsob upevnění tak musí zajistit stabilitu stavby, ale také ochranu proti zemní vlhkosti.

Kotvy a příchytkyruze_zed

Standardní upevnění dřevěných konstrukcí v zemi se provádí pomocí různých ocelových prvků a spojovacích materiálů:

– Kotva sloupu – k zarážení:  Používá se především pro měkké půdy, kde je to nejrychlejší způsob jak sloupy v terénu usadit. Je vhodná jak pro pergoly, tak i pro plotové sloupky. Na místě, kde má být sloup zasazen, vyhloubíme díru asi 20 x 20 cm. Doprostřed zatlačíme hrot kotvy se zasunutým přípravkem na zatloukání a těžkým kladivem zarazíme kotvu do požadované hloubky. Potom otvor kolem kotvy zahrneme zeminou, kterou dobře udusáme. Dodatečné upravení polohy sloupu je možné pomocí přestavitelné hlavice kotvy.
– Kotva L k upevnění svorníky: Slouží k upevnění sloupků do výšky 95 cm pomocí svorníků na předem připravené základy se zabetonovanými šrouby. Pro sloupy pergol 90 x 90 mm je možné pojistit upevnění podpěrami. Touto kotvou, stejně jako kotvou U – k upevnění svorníky a kotvou s plošinou můžeme také upevňovat sloupy k dřevěným plošinám.
– Kotva H k zabetonování: Patří k nejstabilnějším způsobům upevnění sloupů pergol. Kromě ní existuje ještě například úhelníková kotva nebo třmenová kotva. Do terénu vyhloubíme ve vyznačených místech základové díry 30 x 30 cm do hloubky asi 70-80 cm. Do připravené díry na pomocný laťový trám zavěsíme sloup pergoly s upevněnou kotvou – H na konci. Svislou polohu sloupu provizorně zajistíme latěmi. Nyní máme ještě možnost vodováhou a pomocí pásma odměřit a opravit polohu, vzdálenosti, kolmost a výšky sloupků. Teprve pak můžeme díru zalít betonem. Když beton asi po dvou dnech vytvrdne, lze pomocné latění odstranit a začít s montáží. Postup práce s úhelníkovými a třmenovými kotvami je stejný.
– Příchytka konstrukčních částí: Mřížky a výplně pergol upevňujeme úhelníkovými příchytkami, které jsou na jednom křidélku opatřeny vrutem a na druhém upevňovacími otvory.
– Botka na upevnění trámů: Na upevnění trámů a sloupů ke stěnám použijeme botky, které zazdíme do stěny. K vystupující části upevňujeme botkou vruty svislé i vodorovné části konstrukce. Svislé a vodorovné trámy můžeme vzájemně spojovat také kotvami U.
– Spojovací materiály: Ke spojování jednotlivých dílů konstrukce používáme převážně vruty se šestihrannou hlavou 8 x 50 mm, vratové šrouby M 8 x 120 mm s položkami a maticemi, samořezné šrouby s křížovou drážkou 4 x 40 mm a samořezné šrouby s křížovou drážkou 5 x 60 mm. K vzájemnému spojování částí konstrukce můžeme využít také standardních plechových spojovacích dílů.

vrut_zemZemní vruty

Zemní vruty mají široké použití: pro zahradní chatky, altány, terasy, garážová stání i plotové sloupky. Základy staveb jsou díky jim vybudovány rychle, jsou ihned zatížitelné, není třeba výkopům a betonování a po demontáži stavby lze vruty vyjmout a opakovaně použít.
Vruty se vyrábějí z odolného stálého materiálu (oceli nebo plastu), který do dřevostavby nebo plotu nepřenáší vlhkost. I dřevěný plot zůstane suchý a preventivně tak chráněný před vznikem hniloby. Nevyžadují žádnou péči a zůstávají odolné i vůči povětrnostním vlivům.
Použití menších vrutů je jednoduché a rychlé. Stačí si přesně vyměřit místa, kde má být stavba, a pak se již pomocí speciálního ručního kříže vrut zasadí během několika minut. Zemní vruty se dají instalovat naprosto přesně za jakéhokoli počasí včetně mrazů.

Použití není omezeno podkladem: Lze je po předvrtání aplikovat i do skalnatého podloží a dobře jdou použít i na nerovném povrchu ve svahu.

Cenově je použití zemních vrutů srovnatelné s klasickými způsoby ukotvení, ale nemusíme platit za práci na výkopech a betonování.

Extra tip: Plotový sloupek

Pro kotvení plotových sloupků můžeme použít malý zemní vrut z tvrdého plastu. Zavrtání vrutu provedeme zavrtávací tyčí, případně ručním křížem. Následně vložíme kotvený sloupek, pomocí vodováhy srovnáme do svislé polohy a pak kolem vrutu nasypeme kamenný granulát.

Důležité je přesné určení místa pro sloupek. A to je další výhoda zemních vrutů: Pokud se vrut hned nepodaří zavrtat na správné místo, stačí jej vytočit ven ze země a zavrtat znovu. Tuto výhodu rovněž oceníme, když potřebujete plot z nějakého důvodu posunout.

Osazení pergoly

Konstrukce pro pergolu může stát volně, nebo být opřena o zeď. Musí udržet rostliny a neohrozit lidi. Nosné sloupky proto pevně osadíme do země: Do jámy hluboké 80 cm nalijeme betonovou směs, do které vložíme již hotovou ocelovou kotvu, nebo použijeme dva kusy pásové oceli o průřezu nejméně 60×8 mm a délce 400 mm.

Po zatvrdnutí přišroubujeme sloupky tak, aby jejich spodní konec byl nad vrchní úrovní betonového základu. Jiný způsob je ukotvení k hotovému betonovému dílci s ocelovým čepem.

Také lehčí popínavé rostliny na stěně potřebují oporu. Zhotovíme ji například z latí profilu L a dlouhých plochých latí potřebných délek (na míru plotu, zídce nebo stěně domu, po které se mají rostliny pnout). Z letí profilu L vyrobíme nejprve rám opory. Na protilehlých stranách si rozměříme pravidelné rozestupy a rám vyplníme plochými latěmi přibitými malými hřebíčky šikmo přes sebe a k rámu. Aby se latě neprohýbaly, spojíme překlady malým hřebíčkem, nebo lépe vrutem do dřeva. Oporu pak natřeme nátěrem odolným vlhkosti. Rám opory připevníme pomocí delších vrutů nebo šroubů s hmoždinkami ke zdi. Všechen spojovací materiál volíme v nerezové úpravě odolné proti korozi.

Ukotvení terasyvrut

Podkladovou konstrukci terasy u domu tvoří trámky připevněné na stabilních podpěrách, ukotvených v zemi buď klasickými kotvami a příchytkami, nebo zemními vruty. V kontaktu se dřevem by neměly být konstrukce podléhající korozi, která mohou způsobit na terase nepěkné skvrny. Proto se doporučuje použít upevňovací a spojovací prvky z nerezové oceli, případně z odolného plastu.

Článek z RPN č. 1-2/2012