Zahrada

ŠKODÍ BŘEČŤAN STARÉMU STROMU?

Dotaz: Máme na zahradě starou jabloň obrostlou břečťanem. Kmen vypadá velmi dekorativně, ale zajímá mě, zda břečťan neodebírá stromu živiny nebo mu neškodí jinak?

  • V parcích, na hřbitovech i v lesích jsou často k vidění stromy, po nichž se ovíjí břečťan. Je to kombinace, kterou je možné využít i na zahrádce, kde máme starší odumírající strom. Břečťan stromu neškodí, využívá jej pouze jako oporu. Přičepivé kořínky, kterými se břečťan přichytává, nevnikají do vodivých pletiv stromu a neodebírají mu tudíž žádné živiny, jako např. jmelí. Nevhodné je pouze, když se příliš mohutně rozrůstá do živé koruny a připravuje ji tak o světlo. Tehdy je vhodné omezit jeho růst řezem, který můžeme provést v kterémkoliv ročním období. Břečťan velmi rychle regeneruje a v příznivých podmínkách, jakými jsou vlhko a stín, dobře roste.

Text: Ing. Ludmila Dušková:: foto: autorka, Isifa/Shutterstock

Nepřehlédněte