Zahrada

Ptačí budky: přilákejte do své zahrady likvidátory škůdců

S lidskou činností v přírodě se musí vypořádat nejeden živočich. Staré stromy, které jsou často bohaté na různé dutiny, jsou místo ponechání svému osudu pokáceny, čímž nejen drobným pěvcům ubývají takováto útočiště. Na zahradě můžete drobné ptactvo přilákat tím, že jim vyrobíte budky.

V zahradách nejčastěji hnízdí sýkory, vrabci, brhlík lesní nebo špačci. V době hnízdění jsou pro Vaši zahradu vítanými hosty, protože zlikvidují spoustu drobného hmyzu, který škodí v zahrádce. Jak velké budky pro ně musíte připravit?

Potřebné nářadí a pomůcky:

  • Vrtačka s vrtáky vč. děrovacího nástavce
  • Smirkový papír, tužka
  • Vruty, panty, závlačka s kroužkem

Materiál a velikost

K výrobě ptačích budek je nejlepší využít smrková prkna s tloušťkou kolem 2 cm. Pro sýkory, brhlíky lesní a vrabce je zapotřebí, aby obydlí mělo dno o rozměrech 12 x 12 cm, vnitřní výška byla zhruba do 25 cm a průměr vletového otvoru do 3,5 cm. Stříšku je vhodné mírně zkosit a například potáhnout lepenkou, což prodlužuje životnost využitého materiálu. Ideální je, pokud boční nebo přední stěnu opatříte panty, takže budka půjde zlehka otevřít a vyčistit. Jednotlivé části do sebe šroubujte za pomocí vrutů.

Podobné rady patří i tam, kde chce vyvěsit budku pro špačka nebo strakapouda. Zde však musí být dno velké 15 x 15 cm, průměr vletového otvoru až 5 cm a výška do 28 cm. Vletový otvor vrtejte u všech budek alespoň 15 cm od spodního okraje. Nakonec ještě budku natřete ochranným nátěrem hnědé barvy.

Zásady pro bezpečnost

Zapomeňte na bidýlko pod vletovým otvorem nebo nízko vyvěšenou budku – v takových podmínkách nebudou mláďata v bezpečí. Obydlí je třeba situovat na jihovýchod a vyvěsit ve výšce alespoň 3 m, také by se mělo jednat o dobře přístupný prostor, prostý spleti větví.

Ti nejzajímavější

Velmi zajímavým a i běžným spolubydlícím v rámci zahrady je brhlík, často předvádějící až krkolomné kousky při hledání hmyzu – je to jediný drobný pěvec, který po stromech leze i hlavou dolů. Ze sýkor stojí za povšimnutí krásně zpívající koňadra, zvládající za jeden rok vyvést dvoje mláďata, přičemž běžně je k vidění 8 nebo i více mladých, žadonících o potravu. Při krmení druhé snůšky často s krmením pomáhají i mláďata ze snůšky první.