Zahrada

Přírodní bazén: Koupání přímo u domu na zahradě a přece bez chlóru

Pokud patříte k příznivcům přírodního koupání a voda, jež je cítit chlorem, rozhodně není váš „šálek“, zkuste zvětšit obvyklou plochu zahradního jezírka a nastěhovat si tam ty správné rostliny.

přírodní bazén

Velikost a rozměry

Víceúčelová vodní nádrž s přirozeným čištěním vody (bez použití chemie) musí mít plochu nejméně 70 m² (rozměry 12 × 6; 10 × 7; 9 × 8 m). Z toho polovina připadá na regenerační zónu (tedy 35 m²). Plocha plaveckého jezírka může být i menší. Pak si však při čištění vody musíme pomoci i dalšími mechanickými prostředky (oběh vody pomocí čerpadla, filtry na řasy).

Samočisticí přírodní bazén – jezírko – si můžete vytvořit přímo u domu.

Plavecká část

Optimální velikost plavecké zóny je 50 m², vhodná hloubka od 120 až do 180 cm. Ideální je, když dno v podélném úseku pozvolna přechází od mělčí po hlubší část, aby ji mohli využít i neplavci nebo aby se v ní dalo stát.


přírodní bazén
Jezírko u starého zrekonstruovaného mlýna poskytuje nejen vodu na zavlažování, ale slouží i jako rekreační ekologický bazén, v němž se voda filtruje díky čisticím schopnostem vodních rostlin. Díky tomu je jeho provoz téměř zadarmo.

Plavecká zóna je vždy hlubší než regenerační a je od ní oddělena stěnou umístěnou 15 až 30 (50) cm pod hladinou. Ta brání přelévání bahna z regenerační části a rozrůstání rostlin, ale umožňuje volnou výměnu vody mezi oběma částmi. Navíc zaručuje i vyhřívání hlubšího plaveckého úseku, protože v mělčí regenerační zóně se voda rychleji ohřívá.

Orobinec (Typha)
s plody připomínajícími doutníky patří mezi rostliny, které pročišťují vodu.

Přečtěte si také: Vodní prvky do různých typů zahrad

Regenerační část

Regenerační část může být umístěna na obou stranách plavecké části nebo (u menších vodních ploch) jen na jedné. Čím je regenerační část větší, tím je voda v nádrži kvalitnější. Regenerační zóna má hloubku od 10 do 80 cm. V této zóně jsou připraveny podmínky na růst rostlin, jako je orobinec (Typha) a ostřice (Carex), které pomáhají filtrovat vodu, a tak slouží jako biologická čistička.

přírodní bazén
Ekologická vodní nádrž s plaveckou a regenerační částí:
1 – plavecká část, 2 – regenerační část, 3 – štěrkový okraj začleňuje jezírko do okolí, 4 – dřevěné plató, 5 – palubkový chodník, 6 – betonový okraj plavecké části.

přírodní bazén

Bez práce to nebude

Fyzické práci se při údržbě přírodního bazénu úplně nevyhnete. I navzdory používání techniky a specializovaných zařízení (např. na další jemnou filtraci) nemusíte vždy získat očekávaný efekt bez údržby.

Text: Ing. Ľudmila Lešinská
Foto: autorka, Dano Veselský, Flera