Zahrada

Okrasná zahrada: Úkoly na květen

Exotickou atmosféru vnesou do zahrady kany. Nyní je vhodná doba na výsadbu předpěstovaných rostlin.

kana

Muškáty

Nejpozději do poloviny května je třeba vysázet sazenice do vegetačních nádob. Asi dva týdny po výsadbě lze začít s jejich přihnojováním.

Letní cibuloviny

Pokud nyní sázíme krokosmie, acidantery, tygřice, křín či letní hyacint, rozkvetou nám koncem léta a začátkem podzimu.

Jiřiny

Začátkem měsíce ještě můžeme rychle vysázet hlízy na zahradní záhony.

Letničky

Předpěstované letničky sázíme na připravené záhony a do vegetačních nádob. Bude zapotřebí pravidelná zálivka.

Karpoďorosty

Na stinná místa si nyní můžeme vysadit krásné druhy a kultivary kapradin. Nyní je jejich nabídka nejširší.

Růže

Stromkové růže sázíme co nejdříve, aby stihly do léta dobře zakořenit. Při výsadbě nelze opomenout oporu.

Zimostrázy

Do nádob i na záhony je vhodné nyní vysázet stálezelené zimostrázy. Starší rostliny můžeme tvarovat.

Kamenné zídky

Ideální doba k jejich zakládání a výsadbuje jaro. Nejkrásněji působí v zídkách kobercové trvalky.

Trávník

Nadále můžeme zakládat trávníky.

Pokojové rostliny

Starší exempláře je vhodné přesadit, případně upravit řezem. Při přesazování používáme pouze substrát určený pro pokojové rostliny.

Text: Daniel Košťál :: Foto: isifa/Shutterstock