Zahrada

JEDOVATÉ ROSTLINY

Zvláště máte-li DĚTI, je nutné dohlédnout na VÝSKYT JEDOVATÝCH ČI TRNITÝCH DŘEVIN v zahradě i v bytě. Málokdo si toto RIZIKO uvědomuje či připouští. Nejčastěji se tak na živý plot využívají mírně jedovaté jehličnany v podobě zeravu (Thuja sp.) či cypřiše (Chamaecyparis sp). S oblibou se vysazují i tisy, celé smrtelně jedovaté.

Otravy rostlinami tvoří sice malou, nicméně stabilní část celkových statisticky zjišťovaných otrav obyvatelstva. Uvádí se, že se u nás takto ročně otráví asi 100 lidí. Statistiky rovněž uvádějí, že nejvíce bývají postiženy děti do deseti let, a to hlavně díky své zvědavosti a touze ochutnat vše, nač přijdou, obzvláště připomíná-li to oblíbený bonbon.

Co se týče možného nebezpečí pro zvířecí miláčky, masožravá zvířata, jako psi a kočky, nemají zpravidla s jedovatými rostlinami potíže. Jiná je situace u býložravců, proto máte-li morčata, králíčky nebo želvy, kterým rádi dopřáváte čerstvý vzduch na zahradě, držte je z dosahu nebezpečných rostlin.

JEDOVATÉ POKOJOVKY

Mezi nejčastěji pěstovanými druhy pokojových rostlin nalezneme takové, které nejen pro děti představují velké riziko. Za botanickým názvem rostliny je uvedeno, jaká část rostliny je jedovatá: Asparagus densiflorus ´Meyeri´ (červené plody), Dieffenbachia sp. (celá rostlina), Philodendron sp. – philodendron (celá rostlina), Anthurium sp. – toulitka (celá rostlina), Zantedeschia sp. – kala (celá rostlina), Monstera deliciosa (krom plodu je jedovatá celá rostlina), Allamanda cathartica (mléčná šťáva, kterou roní po poškození), Euphorbia pulcherrima – vánoční hvězda (jako ostatní z čeledi pryšcovitých obsahuje jedovatou mléčnou tekutinu), Kalanchoe hybridy – kolopejka (jedovaté šťávy), Datura sp. – durman (celá rostlina), Adenium obesum – adenium (mléčná tekutina), Opuntia sp. (jedovaté ostny), Cyclamen sp – brambořík (hlízy).

anthurium

Anthurium

asparagus

Asparagus densiflorus ´Meyeri´ – jedované jsou červené plody

bramborik

Cyclamen sp – brambořík, nebezpečné (jedované) jsou hlízy.

dieffanbachia

Dieffenbachia sp. má krásné, dekorativní listy. Ty – stejně jako celý rostlina – jsou ale jedovaté.

vanocni hvezda

Euphorbia pulcherrima – vánoční hvězda (jako ostatní z čeledi pryšcovitých obsahuje jedovatou mléčnou tekutinu).

JEDOVATÉ ROSTLINY ZAHRAD A PARKŮ

Juniperus sabina – jalovec chvojka a Juniperus horizontalis – jalovec poléhavý (prudce jedovatý je nejen plod, ale celá rostlina), Taxus baccata – tis červený (celý jehličnan, krom dužnatého míšku, je prudce jedovatý, semena jsou jedovatá jen po rozžvýkání), Thuja sp. – zerav a Chamaecyparis sp. – cypřišek (oba jsou mírně jedovaté).

Chamaecyparis

 

Cypřišek je – stejně jako thuja –  mírně jedovatý.

juniperus

Juniperus horizontalis – jalovec poléhavý: prudce jedovaté jsou nejen plody, ale celá rostlina!

Thuja sp. - zerav

Máte zvědavé děti? Pozor na zerav (Thuja sp.) a jeho modré plody…

LISTNATÉ STROMY A KEŘE

Aesculus flava – jírovec žlutý (plody), Berberis sp. – dřišťál (krom plodů je celá rostlina mírně jedovatá), Campsis sp. –  trubač (celá rostlina rovněž mírně jedovatá), Daphne mezereum – lýkovec jedovatý (zářivě červené bobule, které lákají děti k požití), Padus racemosa – střemcha hroznovitá (kůra a semena), Laburnum anagyroides – štědřenec odvislý (smrtelně jedovatá semena a kůra), Lonicera xylosteum – zimolez obecný (celá rostlina), Rhus typhina – škumpa ocetná (prudce jedovatá je celá rostlina), Robinia pseudoaccacia – akát bílý (krom květů je jedovatý celý strom, především pak lusky a kůra), Euonymus europaeus – brslen evropský (plody), Buxus sempervirens – zimostráz stálezelený (celá rostlina je jedovatá nejen pro člověka, ale také pro psy), Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný (plody), Magnolia sp. – magnolie (celá rostlina) Prunus laurocerasus – bobkovišeň (celá rostlina), Pyracantha coccinea – hlohyně šarlatová (mírně jedovaté plody, lákající k požití), Symphoricarpos sp. – pámelník (mírně jedovaté plody), Sambucus racemosa – bez hroznatý (plody a listy, smrtelně jedovatý), Vinca minor – barvínek menší (celá rostlina), Wisteria sp. – vistárie (celá rostlina smrtelně jedovatá), Viburnum opulus – kalina obecná a Viburnum lantana – kalina tušalaj (obě dřeviny celé smrtelně jedovaté), Rhododendron catawbiense – pěnišník americký (především listy) a Rhododendron luteum – pěnišník žlutý (celá rostlina), a další vřesovištní rostliny: Ledum sp. – rojovník  (větvičky), Pieris sp. – pieris (hlavně mladé výhony), Andromeda sp. – kyhanka (celá rostlina, uvádí se, že nebezpečný je i pouhý dotek), u výše zmíněných vřesovištních rostlin je také nebezpečný nektar z květů, přičemž byla zaznamenána otrava lidí medem z oblastí, kde pěnišníky a ostatní rostliny rostly), Nerium oleandre – oleandr (celá rostlina prudce jedovatá), mírně jedovaté jsou: Ilex aqiufolium  – cesmína (listy a plody), Mahonia aquifolium – mahonie (celá rostlina, především plody), Paeonia sp. – pivoňky (celá rostlina).

Andromeda

Andromeda sp. – kyhanka: jedovatá je celá rostlina (a to i nektar z květů), uvádí se, že nebezpečný je i pouhý dotek.

berberis

Berberis sp. – dřišťál: kromě plodů je mírně jedovatá celá rostlina.

buxus

Máte pejska? Tak si raději nepořizujte Buxus sempervirens, čili zimostráz stálezelený. Jedovatá je totiž celá rostlina, a to nejen pro člověka, ale také pro psy.

kalina

Viburnum opulus – kalina obecná, a Viburnum lantana – kalina tušalaj,  jsou obě celé smrtelně jedovaté.

magnolia

Magnolia sp., magnolie je jednou z prvních rostlin, které nám zjara dělají radost svými květy. Ale pozor – celá rostlina je nebezpečná.

pivonka

Není nic krásnějšího, než kytice pivoněk ve váze. Celá rostlina Paeonia sp. je však jedovatá.

SAmbucus

Zvlášť nebezpečný je Sambucus racemosa – bez hroznatý, jeho plody a listy jsou smrtelně jedovaté!

pamelnik

S bílými „práskacími“ kuličkami pámelníku si v dětství hrál snad každý z nás, a to i přesto, že jsou mírně jedovaté.

vistarie

Další z krásných, ale smtelně nebezpečných rostlin je vistarie.  Možná je dobře, že se jí v našich podmínkách ne vždy daří.

POPÍNAVÉ ROSTLINY

Clematis sp. – plamének (jedovatá celá rostlina), Parthenocissus sp. – loubinec neboli přísavník (plody), Hedera sp. – břečťan (celá rostlina, především pak plody, které lákají děti k požití).

hedera

Břečťan je zvlášť nebezpečný pro děti, jedovatá je totiž celá rostlina, včetně plodů, které tak lákají k ochutnání…

JEDOVATÉ BYLINY

Dictamnus albus – třemdava bílá (celá rostlina), Aconitum sp. – oměj (celá rostlina), Calla palustris – ďáblík (plody), Euphorbia marginata – pryšec vroubený (mléčná tekutina), Digitalis purpurea – náprstník červený (celá rostlina), Atropa bella-donna – rulík zlomocný nebo také „čertova třešeň“ (nejnebezpečnější jedovatá rostlina, jedovatá je celá rostlina, přičemž smrtelné jsou pro malé dítě pouhé 3 bobule, pro dospělého člověka se uvádí 10 bobulí), Paris quadrifolia – vraní oko (celá rostlina, především pak oddenky a bobule), Convalaria majalis – konvalinka (celá rostlina, nejvíce nebezpečné jsou čerstvé květy a listy, uvádí se, že i voda, ve které byly konvalinky umístěné, se stává jedovatou), Colchicum autumnale – ocún (jedovatá je celá rostlina), Helleborus sp. –  čemeřice (celá rostlina), Galanthus nivalis – sněženka (celá rostlina, nejvíce jedovatých alkaloidů je obsaženo v cibuli), Leucojum vernum – bledule – (cibule), Narcissus sp. – narcis (celá rostlina, nejvíce cibule), Lupinus polyphyllus – vlčí bob mnoholistý (celá rostlina, především pak semena).

sněženky

Kdo by si myslel, že půvabné sněženky jsou nebezpečné. Nejnebezpečnější částí rostliny je cibulka.

bledule

Pozor si dávejte také na cibulky bledulí.

lupina

Lupina neboli vlčí bob má jedovatá semena.

narcis

Zdobí zahrady i parky, a přesto jsou nebezpečné – narcisy.

barvinek

Květy má podobné zvonku… jedovatý barvínek.

 

EXTRA TIP: KDYŽ DOJDE K OTRAVĚ…

Pokud si po přečtení nemalého seznamu jedovatých rostlin, který by mohl být dále doplňován, začínáte trhat vlasy a uháníte s nůžkami na zahradu, abyste je všechny zlikvidovali, nevěste hlavu. Je známo mnoho případů, a já znám hned několik ve svém okolí, kdy dotyční baštili například semena akátu, schroupaly listy Dieffenbachie a doposud se těší velmi pevnému zdraví. Ale není radno si zahrávat, proto pokud se stane, že vy nebo někdo jiný něco z výše uvedeného zbaští, nepanikařte, odstraňte část rostliny z úst, vypláchněte dutinu ústní pouze čistou vodou, zavolejte lékaře a pro klid duše zavolejte také na Toxikologické informační středisko 224 919 293 a 224 915 402 s nepřetržitou lékařskou službou, kde vám poskytnou potřebnou pomoc.

Připravila Jiřina Neckářová

Foto Štěpán Luťanský a archiv