Zahrada

JAK HLUBOKO VYSAZOVAT CIBULOVINY?

Pěstování běžných druhů cibulovin není obtížné a vysazovat je může i začínající zahrádkář. Jak ale vysadit na podzim cibuloviny, aby na jaře skutečně dobře vykvetly?

Mezi nejoblíbenější druhy patří tulipány, narcisy, lilie, řebčíky, modřence, bledule, sněženky, krokusy, ladoňky, ladoničky, talovíny atd.

Do jaké půdy sadit cibuloviny?

  • Půda, do které budeme cibuloviny sázet, by měla být dostatečně propustná a dobře zásobená živinami.
  • Obecně lze říci, že čím má určitý druh větší a silnější vzrůst, mohutnější olistění a květenství, tím vyžaduje půdu bohatší. Z toho vyplývá, že výživnější půdu budou potřebovat hyacinty a tulipány, modřence a krokusy snesou méně výživnou zem.
  • Půdní reakce by měla být neutrální pro většinu druhů. Lépe se jim daří na slunném stanovišti. Významné však je, že většina z nich kvete časně na jaře, proto se mohou pěstovat i pod listnatými stromy a keři, které v době kvetení cibulovin nejsou ještě olistěné. Na tato místa se nejlépe hodí sněženky, bledule, krokusy, modřence, ladoňky i kandíky.

Jak hluboko sadit cibuloviny?

Hloubka výsadby se řídí podle velikosti cibule (máme na mysli výšku zeminy nad cibulí). Nejhlouběji se sázejí řebčíky královské, a to 15–20cm, narcisy 15–20 cm, hyacinty 15 cm, tulipány 10–15 cm, krokusy 6–10 cm, ladoňky, ladoničky a puškinie 8 cm.

Obecně je možno říct (a je to i nejsnazší k zapamatování), že hloubka výsadby je asi 2 až 2,5× větší, než je průměr cibule. Výjimkou jsou pouze zdužnatělé kořeny eremurusů, které se rozprostřou mělce pod povrchem.

Text: Ing. Ludmila Dušková :: Foto: Isifa/Shuterstock