Zahrada

GEOTEXTILIE: JAK JI VYUŽÍT KOLEM DOMU?

Geotextilie je PLOŠNÝ MATERIÁL SE SPECIFICKÝMI VLASTNOSTMI, díky jimž má použití zejména ve stavebnictví a při terénních úpravách, ale také v zahradnictví. Mohou být Z PLASTU I PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU, netkané, tkané či pletené. Geotextilie v zahradě SE UPLATNÍ PŘI JEJÍM ZAKLÁDÁNÍ, stavebních úpravách i pěstování rostlin. Používají se také při ozelenění střech.

Pro zahradnické účely se používají především netkané plastové geotextilie z polypropylenu (PP), hustého polyetylenu (HDPE) nebo polyesteru (PES) a přírodních jutové a kokosové sítě. Prodávají se pod různými názvy podle určení, v různých šířích a gramážích, jako metráž, balíky nebo role.

VLASTNOSTI A TYPY

Geotextilie jsou pevné a přitom pružné, vodopropustné, imunní vůči plísním a bakteriím. Snášejí jak alkalické, tak kyselé prostředí a odolávají obvyklým rozpouštědlům.  Plastové geotextilie mají dlouhou životnost, na přímém slunci však rychleji podléhají degradaci vlivem UV záření. Textilie z přírodních materiálů se po čase vlivem vlhkosti a dalších faktorů rozpadají (což ale může být u některých použití záměr).

Užitné vlastnosti geotextilií jsou závislé i na jejich barvě: V bílé barvě, odrážející sluneční záření, se používají k zastínění záhonů. V černé naopak udržují zeminu v teplotní a vlhkostí rovnováze a zabraňují růstu plevelů. V zelené barvě lépe splynou s okolím například při stavbě jezírka.

Podle určení jsou geotextilie separační (zamezují promíchání vrstev s odlišnými funkcemi), ochranné (chrání hydroizolační vrstvu), filtrační (omezují vyplavování částic sypké vrstvy při průtoku vody, ale nezabraňují pohybu vody), zpevňovací (stabilizují zemní tělesa nebo podloží staveb) a drenážní (odvádějí vodu z povrchu podloží a ze svého okolí). Všechny geotextilie pro použití v zahradě musí být zdravotně nezávadné a mnohé jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

U ZALOŽENÍ ZAHRADY

Při zakládání zahrady se geotextilie používají ke zpevnění svahů a břehů proti erozi na svazích zatím bez vegetačního krytu. Na mírných svazích bez většího proudění vody lze k tomuto použít jutové a kokosové sítě, pro tyto extrémnější podmínky se doporučují syntetické geotextilie. Kotvení sítí se provádí do měkké půdy dřevěnými kolíky, do skalnatých terénů speciálními ocelovými skobami nebo skalními hřeby.

Geotextilie se dále používají při výstavbě cest, chodníčků a teras, které chrání před propadáním zeminy, tvorbou kolejí od kol aut a podobně. Současně stabilizují a separují jednotlivé podložní vrstvy s odlišnými funkcemi: například brání prostupování písku na povrch. Navíc zde brání různým živočichům (například mravencům) v jejich stavebních aktivitách.  Geotextilie ze syntetických vláken a čistých textilních odpadů jsou nezbytné při stavbě zahradního jezírka jako izolační i ochranný materiál pod i nad jezírkovou fólii.

PŘI PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

Při výsadbě okrasných i užitkových rostlin slouží geotextilie jako ochrana vrchní vrstvy zeminy i kořenového systému. Udržuje u kořenů vláhu, umožňuje půdě dýchat, zajišťuje rovnoměrný průnik vody do půdy po celém povrchu, pohlcuje sluneční záření, snižuje proces fotosyntézy, čímž zamezuje růstu plevelů. Kolem kořenů stromů z ní lze vytvořit pevné ohraničení, aby kořeny nemohly prostupovat do staveb, zdiva či pod terasy.

Další uplatnění najde při zakládání vyvýšených záhonů. Prostor pro záhon se vyloží geotextilií a následně se navrství kvalitní zemina. Geotextilie zabrání jejímu odplavování do spodní vrstvy a zároveň zabrání prorůstání plevelů do záhonu. Jutové sítě běžně slouží jako ochrana kořenových balů při prodeji stromků a podobně.

V průběhu vegetace se na záhony a skleníky aplikují různé typy geotextilií podle užitných vlastností: Ke stínění a ochraně rostlin před hmyzem a ptactvem slouží lehké bílé fólie, propouštějící světlo, vzduch i závlahu. Částečně odráží sluneční záření, takže brání přehřátí půdy a vytváří vhodné mikroklima pro růst rostlin. Těžší bílé fólie chrání rostliny před silným větrem, krupobitím a přízemním mrazem.  Jako zimní ochrana rostlin a jejich kořenů ve volné půdě i v nádobách se používají silné tmavé plastové geotextilie, případně husté jutové sítě, jež se používají i jako ochrana stromů a keřů před okusem zvěří.

ZEMNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Geotextilie se dnes již běžně používají také při zemních a stavebních úpravách užitkové i obytné rodinné zahrady.

Zpevnění svahů: Geotextilie jsou vhodné na zpevnění svahů, skalek a jiných terénních úprav, protože zabraňují splavování zeminy i vyseté trávy a rostlin. Na svahy, které nejsou ohroženy proudící vodou, tedy na tzv. vzdušné svahy, můžeme použít i přírodní jutovou textilii. Juta dobře kopíruje povrch půdy, nenadzvedne ji vítr, voda ani rostoucí tráva. Absorbuje do vláken vodu, v suchých obdobích udržuje vlhkost půdy a odpařováním zlepšuje mikroklima v blízkosti rostlin. Na zpevnění svahů více ohrožených vodní erozí použijeme netkanou plastovou geotextilii s téměř neomezenou životností.

Stavba jezírka: Ve foliovém zahradním jezírku se jako dno pokládá silná fólie z kaučuku (životnost až 50 let) nebo PVC (životnost nejméně 25 let). Jako podklad pod folii se použije buď vrstva jemného písku, nebo právě speciální geotextilie, jež zabrání poškození fólie půdním podložím.

Vegetační dlaždice: Srážková voda musí v obytné zahradě někam vsakovat, takže čím méně je nepropustné dlažby a více trávníku, tím lépe. Dobrým řešením je vegetační (zatravňovaní) dlažba. Vegetační dlaždice z betonu, keramiky nebo plastů se pokládají do pískového lože na nosném štěrkovém podkladu. Mezi lože z písku a podklad se doporučuje vložit drenážní geotextili, která propouští vodu, zpevní podloží, brání prolínání vrstev a chrání před prorůstáním plevelem.

ROZMANITÉ APLIKACE

Použití geotextilie v rodinné zahradě je rozmanité. Například v zimním období chrání dno nadzemního bazénu před poškozením, u dětských pískovišť zabraňuje smísení písku s podkladní zeminou a slouží i jako ochrana před nevítanými návštěvami koček a jiných zvířat. V podobě kapilární rohože se používá jako „automatický“ závlahový systém skleníkových nebo hrnkových rostlin: Rostliny si z rohože odebírají jen tolik vláhy, kolik potřebují, čímž je zabráněno možnému přelití. Je tak ideální i pro závlahu pokojových rostlin v době dovolené. V podobě nádoby slouží k sázení vodních rostlin v okrasných jezírcích, kterým brání v nežádoucím rozrůstání a podobně..

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Výrobci geotextilií nabízejí majitelům rodinných domů, chalup a zahrad univerzální materiály jak pro úpravu zahrady, tak stavby. Příkladem je geotextilie z vysoce hustého polyetylenu (HDPE) s unikátní strukturou, která ve stavebních konstrukcích brání vzlínající vlhkosti a současně dovoluje jejich odvětrání, lze ji použít k izolaci kročejovému hluku a také k ochraně proti radonu. V zahradě může zabránit prorůstání kořenů do konstrukcí a je vhodná i pro skladbu zelené střechy. Běžně se na ně poskytuje až dvacetiletá záruka.

Připravil: Radek Sýkora, foto: archiv redakce a firem