Zahrada

Boj českých hradů a zámků o návštěvníky opět začíná

Architektonické památky a jejich obnova vyžadují obrovské úsilí. A to jak investiční, tak lidskou snahu o přiblížení se k lidem. Těm, kteří o osudu těchto objektů spolurozhodují. Ne všechny pamětihodnosti se ale navrátí k původnímu účelu, jímž by mělo být předávání historické hodnoty současné generaci. Některé se mění k nepoznání a vznikají z nich zábavní střediska či luxusní hotely. Existují ale i takové památky, mezi které patří například zámek Loučeň, které se snaží uvést objekt do autentické podoby.

„Každá památka v sobě nese historický otisk své doby, který je důležitým dědictvím národa,“ říká Kateřina Šrámková, statutární zástupkyně zámku Loučeň. „Proto považujeme za vhodné stavět do popředí zájmu široké veřejnosti zejména zachování kulturních objektů, které se snaží o předání historického odkazu budoucím generacím. Vedle toho je ale návštěvnost veřejnosti pro nás stěžejní. Zalíbit se lidem je rok od roku složitější. Přibývá řada dobových akcí v samotných městech. Naše snahy však dokládá statistika. Kreativní prací se dá docílit poměrně vysoké návštěvnosti,“ dodává Ing. Kateřina Šrámková.

Na rekonstrukci zámku Loučeň čerpala provozující akciová společnost dotace z fondů Evropské unie na podporu památek. Provozní financování musí pak zámek zajistit z vlastních zdrojů, tedy z komerční činnosti, jako jsou prohlídky, pronájem prostor, pořádání svateb a podobně. Vše vychází z nového ekonomického myšlení, ve kterém se snaží návštěvníkům veškerým svým potenciálem co nejzajímavěji předat historické reálie vztahující se k zámecké historii. Nenahraditelnou úlohu ve smyslu zachování památek má i management a vlastník historického objektu. LOUČEŇ a.s. si je této nezaměnitelné role plně vědoma, o čemž svědčí mimo jiné i raritní  personifikace veřejnosti Bílé paní „osobně“ statutární zástupkyní objektu, Ing. Kateřinou Šrámkovou.

Snahy Loučně dokládají i statistiky, kdy v roce 2012 obsadil zámek Loučeň šesté místo mezi nejnavštěvovanějšími památkami ve Středočeském kraji s celkovým počtem 102 000 návštěvníků vedle zámku Konopiště se 111 000 návštěvníky, Karlštejn se 231 000 návštěvníky či hradu Křivoklát se 103 000 návštěvníky za rok.

Přičemž dle Národního informačního střediska pro kulturu, od roku 2012, kdy došlo k zásadnímu poklesu o 14,7%, pokračuje klesající trend návštěvnosti památek. K dalšímu výraznému snížení návštěvnosti přispěly v roce 2013 klimatické nepoměry a živelné pohromy ve středních Čechách.

Více informací o zámku Loučeň naleznete na www.zamekloucen.cz .